ارتش آزادی پخش ناتو


براستی که تا کنون ارتش پیروزی بوده. در هر کشور نفت خیز و دارای منابع معدنی که پا گذاشته، مردمش از شهد شیرین دمکراسی بهره مند شده اند.

گذشت آن دوران جنگ سرد که دست و پای ناتو را بسته بود. نمونه حاضرش عراق، افغانستان و لیبی. کشورهای سرکوب شده ایی که توانستد با یاری ناتو به آزادی دست یابند. چون این کشورها، همانگونه که اشاره شد، دارای نفت و گاز و منابع طبیعی هستند، ارتش آزادیپخش ناتو نمیتوانست بدون برگزاری کنفرانس و نشستی با کارآمدانی از این کشورها (درباره عراق در انگلیس، لیبی در ترکیه ،افغانستان در  آلمان) برای آنها یکجانبه تصمیم بگیرد. در ضمن تا توافق با آنها سر مسایل کلیدی و حل وفصل آوردن چگونگی دمکراسی و تضمین امنیت منابع معدنی، مجبور بود که سران اپوزیسیون را در آب  نمک نگاه دارد و  تنها پس از آن صدام را بطور مثال از چاه بیرون بکشد. کی این قذافی رو به زندان آزاد توان کرد، هنوز مشخص نیست. خوشبختانه بخاطر ارتشی با رابطه خوب با ناتو، این نیرو در مورد مصر مجبور به مداخله نشده و قدرت به آرامی به آن منتقل شد.

با نگاهی حتی کوتاه به بیلان پیروزمندانه این ارتش پرسش این است که با کدام مجوزی مجاهدین و دیگر نیروهای برانداز بدون کمترین مشاوره و بهره بردن از تجارب ناتو در سی تیر سال شصت آنهم در تهران، شورای ملی مقاومت تاسیس میکنند؟  تازه برای خودشان هم ارتش آزادیبخش تشکیل میدهند ! چرا سد آن شده اند و نمیگذارند ناتو برای ایران هم دمکراسی بیاورد؟

Advertisements

عکسی خاطره برانگیزانه از مقام معظم در کوههای کردستان


مربوط به  اوایل انقلاب

کنسرت شوم وابستگی


در این که این رژیم نماد تباهی و دروغ و کلاشی و بی شرمی و …جای شکی نیست. رژیمی که پدرخوانده تروریسم بین المللی است و مخالفین خویش را تروریست مینامد. رژیمی که ریشه گسترش فرهنگ دروغگویی است و دگر اندیشان را «منافق» خطاب میکند. درباره این رژیم هیچ حرفی نمانده.

خنده دارترین تلاش سیاسی این رژیم که اوج درماندگی آن را نشان میدهد، آویزان شدن به دامان قدرتی است که هنوز که هنوزه آن را «شیطان بزرگ» میخواندش و برایش گردن کشی میکند و در نمایشهای جمعه اش عمامه به زمین میکوبد. ولی در چند ساله اخیر، همه سرمایه سیاسی خارج از کشوری اش ، از نایاک گرفته تا آخوندهای با عمامه و بی عمامه ارسالی به «بلاد کفر» ، برای ابقای لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی همین «شیطان بزرگ» را بکار گرفته تا آنها در لیست امریکا بمانند.

البته تاریخ نشان داده است که رژیم آخوندی قدر شناس نیست. اگر که بود نه قطب زاده اعدام میشد و حزب توده نیز پس از پایان تاریخ مصرف اش اینگونه متلاشی میشد. اگر بخواهیم از یزدی و دوستانش نامی نبریم. مطمئنا که آخوند کدیور و شرکاء از گندم ری نخواهند خورد. مگر اینکه به دریافت «امرار معاش» از سوی «دولت مهرورزی» بسنده کنند. البته اینها جانورانی هستند که تنها در مرداب میتوانند زندگی کنند. دمکراسی واقعی مرگ سیاسی آنها را رقم خواهد زد و برای همین است به تکاپو افتاده اند. اتفاقا اتحاد جنبش سبز با جنبش سرخ است که میتواند دگرگونیهای بنیادین در ایران ایجاد کند. همانگونه که در قیام عاشورا و 25 بهمن دیدم.

تا آنجاییکه که به حقوق سیاسی و مدنی در جامعه بین المللی برمیگردد، این سازمان، در همه روندهای قضایی اروپایی و هم در امریکا علیه نامگذاری خویش در لیست پیروز شد. اگر نمیشد که باید جامعه بشری با واژه «مقاومت مشروع» خداحافظی میکرد و شورای امنیت را هم تبدیل به یک باشگاه سیاسی میکردند. برای من، بعنوان یک ایرانی، شرم آور است که عده ایی برای منافع حقیر سیاسی و اقتصادی، دست به دامان یک کشور بیگانه میشوند. بگذریم که همین تلاشها، نشان از وزنه سیاسی این سازمان دارد و بهمین خاطر است که ما ایرانیان باید که قدرشان بدانیم و از آنها در برابر رژیم فاشیزم دینی حاکم بر کشورمان حمایت کنیم.

متهم اصلی فتنه آب بازی به غرب گریخت


در راستای اجرای پروژه ننگین غرب، وی که در صفحه فیس بوک خود برای آب بازی فراخوان داده بود، از سوی سربازان بدنام شناسایی شده و پس از بازجوییهای اولیه تحویل کودکستان اوین داده شده بود، که متاسفانه با بهانه خیس بودن لباس برای تعویض آن از اتاق خارج و با کمک فریب خوردگان هم بند خود، توانست از میهن اسلامی و مهرورزی اسلام عزیز بگریزد.

به ضمیمه تصویر وی منتشر میگردد تا ذوب شدگان در ولایت ما با مشاهده او هر بلایی که میخواهند و میتوانند سرش بیاورند.

داغش کن، تازه ببر


بربری یک: توصیه خاتمی به صاحبان قدرت (از بس خجالتیه روش نمیشه اسمشون رو بیاره): از آمنه بیاموزید. توضیح خبر: “مگر می شد آنچه را آمنه خانم عزیز از دست داده به او برگرداند. “ بربری دو: تشکر آمنه بهرامی از خاتمی. توضیح خبر: نقل قول از آمنه: او خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران گفت: “وعده ای که شما به من داده بودید بعد از ” پایان ” ریاست جمهوری شما، به فراموشی سپرده شد. درود بر نانوایی سید خندان که از هیچ خبر که سهله موضوع داغ درست میکنه.