به یاد قدیما


کنفرانس مطبوعاتی مموتی، بنی و کیمی‌

Advertisements

همسر و فک و فامیل هیئت همراه دیپلماتیک


محمود مدعی عدالت در سفر اخیرش به نیویورک یک هیئت 100 نفره رو برده..حالا خبر رسیده 10 الی 12 نفر این هیئت همراه دیپلماتیک !!!! همسر و فک و فاملیای خودش و بقایی و مشایی بودن !!!!!!! اینم از این رییس جمهوری که خلقی رو با عدالت محوری !!!!! گول زد و حالا داره خودش کیفشو میبره !!!!!!

در زیر اسامی و تنها عکس که از اهل بیت ایشون گرفته شده قرار دارد.
خانم فراحی شاندیز (همسر رئیس جمهور)
آقای مهدی احمدی نژاد (پسر رئیس جمهور)
خانم طیبه رحیم مشایی (عروس رئیس جمهور)
خانم فاطمه احمدی نژاد (دختر رئیس جمهور)
آقای مهدی خورشیدی (داماد رئیس جمهور)
دختر مهدی خورشیدی و فاطمه احمدی نژاد (نوه رئیس جمهور)

علاوه بر احمدی نژاد، خانواده برخی از نزدیكان وی نیز در سفر نیویورك حضور داشته اند از جمله:
خانم ذبیحیان لنگرودی همسر آقای رحیم مشائی، خانم طیبه تركستانی همسر آقای بقائی، آقای امیر رضا بقایی فرزند معاون رئیس حمهور، خانم قصری ضرغامی همسر آقای ثمره هاشمی، خانم راد همسر وزیر امورخارجه

سفرنامه…


قبل از حرکت سد علی‌ زنگ زد. مشائی شکلک درمیاره. میزنیم رو بلندگو . رهبری ز‌ر همیشگی شو ور میزنه. صداش خراش داره. تیتی زده توپه توپه. منو مشی از خنده ریسه میریم. با صدای قهقهه مشی گوشه‌ای رو میزارم.

توی هواپیما…

مشی هنوز از دستم شاکیه. الکی‌ خودشو زده بخواب. سئد ممد پشت خطه. خیلی‌ دلش می‌خواست بیاد. مس من عاشق نیو یورکه.

صبح..

کلافه از طیاره میام پائین. صدای خرپف مشی نزاشت تو راه بخوابم. وسط راه توی یه قهوهخونه هندی صبونه میخوریم. این دون تون چقد شبیه نارمک ماست. از گشنگی داشتیم هلاک میشودیم. به خاطر مشی هیچ جا رامون نمیدان. ..

شب…

برو بچهای نایاک اومدن. اول بسم‌الله یه پسگردنی میزنم به تریتا واسه فارسی بلغور کردنش. قراره نماز شبو تو لاس وگاس بخونیم. فک کشو بکن. هلاک تم. تریتا داوتمون کرده مسجد بلاججیو. مشی زنگ می‌زنه. از اینکه قالش گذشتیم شکیه. میزارم رو بلندگو. منو تریتا از خنده ریسه میریم..

سازمان ملل..

مشی میگه متن سخنرانی رو یادت نر با خودت ببری. از خنده ولو میشیم تو سالن هتل.

برگشت به جهنم…

حال هممون گرفتس. تو طیاره دا تا قرص خوردم، هزار تا فحش دادم به این تریتا. تا میرسیم فرودگاه سئد علی‌ زنگ میزانه. من که حالشو‌ اصلا ندارم. مشی گوشی رو برمیداره میگوزه… ادامه داره..

 

سفرنامه…

قبل از حرکت سد علی‌ زنگ زد. مشائی شکلک درمیاره. میزنیم رو بلندگو . رهبری روزه همیشگی شو ور میزنه. منو مشی از خواند ریسه میریم. با صدای قهقهه مشی گوشه‌ای رو میزارم.

توی هواپیما…

مشائی هنوز از دستم شاکیه. الکی‌ خودشو زده بخواب. سئد ممد پشت خطه. خیلی‌ دلش می‌خواست بیاد. مس من عاشق نیو یورکه.

صبح..

کلافه از طیاره میام پائین. صدای خرپف مشی نزاشت تو راه بخوابم. وسط راه توی یه قهوهخونه هندی صبونه میخوریم. این دون تون چقد شبیه نارمک ماست. از گشنگی داشتیم هلاک میشودیم. به خاطر مشی هیچ جا رامون نمیدان. ..

شب…

برو بچهای نایاک اومدن. اول بسم‌الله یه پسگردنی میزنم به تریتا واسه فارسی بلغور کردنش. قراره نماز شبو تو لاس وگاس بخونیم. فک کشو بکن. هلاک تم. تریتا داوتمون کرده مسجد بلاججیو. مشی زنگ می‌زنه. از اینکه قالش گذشتیم شکیه. میزارم رو بلندگو. منو تریتا از خنده ریسه میریم..

سازمان ملل..

مشائی میگه متن سخنرانی رو یادت نر با خودت ببری. از خنده ولو میشیم تو سالن هتل.

برگشت به جهنم…

حال هممون گرفتس. تو طیاره دا تا قرص خوردم، هزار تا فحش دادم به این تریتا. تا میرسیم فرودگاه سئد علی‌ زنگ میزانه. من که حالشو‌ اصلا ندارم. مشی گوشی رو برمیداره میگوزه… ادامه داره..