اخبار برتر عراق و سوریه


زنان عراقی در تظاهراتی خواستار سرنگونی دولت مالکی شدند
امروز سه شنبه زنان عراقی در شهر فلوجه با برپايی تظاهراتی خواستار سرنگونی دولت مالکی شدند. آنان خشم خود را از هتک حرمت زنان در زندانهای مالکی ابراز کردند.
امروز همچنين تظاهرات بزرگی در کرکوک در همبستگی با تحصن ميدان الکرامه رمادی برگزار شد. تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی دولت مالکی هستند. مردم شعار می دهند مالکی دست بردار مردم تو را نمی خواهند.

طارق الهاشمی: مالکی به رژيم ايران وابسته است و مرجع او خامنه ای است
معاون رئيس جمهور عراق که با روزنامه الوطن قطر مصاحبه می کرد گفت اشکال حاکميت کنونی عراق وابستگيش به رژيم ايران است. وی افزود: عراق زير حاکميت مالکی به منبع خطری برای کشورهای شورای همکاری خليج فارس و ديگر کشورهای عرب تبديل شده است.
طارق الهاشمی تأکيد کرد که منافع کنونی رژيم ايران اين است که مالکی در حاکميت باشد.
معاون رئيس جمهور عراق تأکيد کرد مالکی با وجود ميليونها عراقی بيکار و تهی دستان و فقرا در جنوب و ميانه و شمال، فضای مناسبی را برای تغيير به وجود آورده است و انقلاب سوريه الهام بخش بزرگی برای مردم عراق خواهد بود. وی به استمرار کمک مالی مالکی به رژيم سوريه و عبور دادن هواپيماهای رژيم ايران از عراق در زير پرچم سازمان ملل اشاره کرد و تأکيد کرد مالکی به رغم آگاهی نسبت به دست داشتن رژيم سوريه در کشتن مردم سوريه و فرقه گراييهای مذهبی آشکار اين رژيم، از آن پشتيبانی می کند و اين واقعيت صحنه است.
طارق الهاشمی تأکيد کرد: نوری المالکی يک کارگزار پروژه رژيم ايران در عراق است، هيأت حاکمه عراق به مردم عراق وفادار نيست بلکه وفاداری اش نسبت به رژيم ايران است.
خبرنگار الوطن پرسيد آيا می شود گفت که مالکی آماده می شود که ليست بلند بالايی از دشمنان سياسيش را تصفيه کند؟ طارق الهاشمی پاسخ داد بله، اين بخشی از پروژه مالکی است. اين پروژه می خواهد هويت عراق را تغيير دهد و رهبران سنی را تصفيه کند، اين پروژه با رهبری مشخصی شروع شد و نوری المالکی آن را تکميل می کند. تهاجم اخير به دکتر رافع العيساوی بخشی از اين طرح است. مثل همان تهاجمی که در اين کادر با خود من شد.
خبرنگار الوطن سؤال کرد: بر اين اساس آيا می توان گفت که مالکی دستور کاری بزرگتر را بر اساس فرقه گرايی به منظور تکه تکه کردن منطقه در دست دارد؟
دکتر طارق الهاشمی جواب داد: من هميشه می گويم که عراق با فرماندهی مالکی به يک بار سنگين برای امنيت، مردم عراق و اعراب و خليج فارس تبديل شده است. دلايل کافی دارم که گفته هايم را اثبات می کند. همواره گفته ام که عراق به يک منبع خطر برای کشورهای شورای همکاری خليج فارس و ساير کشورهای عربی تبديل شده است.
معاون رئيس جمهور عراق در پاسخ به يك سوال ديگر خبرنگار الوطن گفت:
در اساس اين رژيم ايران بود که از کانديداتوری او پشتيبانی کرد، سعی کرد که او را از بحرانهای سياسی مختلف در ببرد و با کمک ائتلافهای داخلی امکان سلب اعتماد از او را از بين برد، در بسياری زمينه ها به او کمکهای جدی کرد. کما اين که در انتخابات دور دوم به او فرصت داد که برنده شود و در نتيجه او می بايست جواب رژيم ايران را با خوش خدمتی بدهد. … و مرجع او علی خامنه ای است. مالکی قول داده است که به هواپيماهای ايرانی اجازه دهد تا برای انتقال سلاح از آسمان عراق وارد و از آن خارج شوند… علاوه بر اينها انتقال ميلياردها ارز گران قيمت از او به سوريه و برخی کشورهای ديگر.

مالکی منزوی است
يک دهه است که عراق با چنين انفجارهايي از هم دريده است، بمب گذاريها در بخشهايی از کشور يک سال بعد از بيرون کشيدن نيروهای آمريکايی ادامه دارد، عراق اکنون با يک چالش سياسی ديگری مواجه است، تظاهرات توده يی در استانهای مختلف سنی، روزهاست که ادامه دارد .
آنها دولت مالکی را متهم می کنند که سنيها و رهبران آنها را هدف قرار می دهند. اما مالکی انکار می کند و می گويد کشورهای خارجی در پشت بی ثباتی با هدف ايجاد سناريويی مشابه سوريه در عراق می باشند.
نوری مالکی: … . اردوغان چه ربطی به اين دارد، چرا پوسترهای وی را (درتظاهرات) بلند می کنند، اين دليلی بر حمايت است و چرا پرچمهای ارتش آزادی سوريه را بلند می کنند، اين چه ربطی به خواستهای مردم عراق دارد؟ “
اين اظهارات توسط تظاهر کنندگان رد شد. مردم می گويند دولت مالکی در تلاش است تا توجهات را منحرف کرده و خواسته های مشروع را ناديده بگيرد.
نخست وزير به رقبای سياسی خود 4 گزينه برای پايان دادن به بحران داد، جنگ داخلی، تقسيم کشور، انتخابات زودرس در آوريل، يا تجديد گفتگوها، برخی از تحليگران معتقدند که مالکی در گوشه رينگ قرار گرفته است.
سرمد الطائی: ”مالکی منزوی شده زيرا که رهبری وی توسط همه احزاب رد شده است، از جمله نظام مذهبی شيعی و حتی متحدان شيعه خود او و کردها، او کشور را به سوی جاده بی ثباتی پيش می برد ”.

حمايت رياست اقليم کردستان عراق از تظاهرات مردم به پاخاسته عراق عليه نوری مالکی
رياست اقليم کردستان عراق، حمايت خود را از خواسته های قانونی مردم به پاخاسته عراق عليه نوری مالکی اعلام کرد. اميد صباح گفت: عراق در بحران شديدی به سر می برد و توده های بسياری از استانها با برگزاری تظاهرات، نارضايتی خود را نسبت به سياستهای دولت نوری مالکی ابراز داشتند. وی حمايت کردستان عراق را از خواسته های قانونی و مشروع مردم به پاخاسته ابراز داشت.

المستقبل: سوريه، باتلاقی بسيار پر هزينه برای رژيم ايران
روزنامه لبنانی المستقبل، سوريه را باتلاقی بسيار پر هزينه برای رژيم ايران توصيف کرد. المستقبل همچنين سال 2012 را سالی سخت برای رژيم آخوندی توصيف کرد و 2013 را سال سخت تر همراه با قيامها در ايران عنوان کرد.
المستقبل نوشت: باتلاق سوريه برای رژيم تهران بسيار پرهزينه بود و تحريمهای غرب که اين رژيم را به دليل پافشاری بر جاه طلبيهای نظامی اتمی هدف قرار داد، استخوانبندی اقتصادش را متلاشی کرد. در سال ميلادی که گذشت اولين عوارض بيماری علاج ناپذير و دردناک رژيم ايران با سقوط ريال همراه با خيزشهای مردمی بيرون زد، وقايعی که در هر لحظه از سال 2013 ممکن است به وقوع بپيوندد.
اين روزنامه لبنانی افزود: ضربات مرگباری که رژيم ايران در سوريه دريافت کرد، اجباراً لرزشهايی در رأس هرم قدرت به جا می گذارد، علی خامنه ای تقصير شکست در سوريه را به گردن فرمانده سپاه قدس قاسم سليمانی انداخت که قول داده بود نبرد سوريه را به نفع حکومت ايران تمام کند، اما شکست خورد. بنا به گفته منابع اطلاعاتی بلندپايه غربی، رژيم ايران بيش از 10ميليارد دلار در باتلاق سوريه پول تزريق کرده است تا بتواند رژيم بشار اسد را که در آستانه فروپاشی کامل است، نگه دارد.
المستقبل در بخش ديگری از گزارش خود خاطرنشان کرد طبق اسناد رسمی که سازمان مجاهدين خلق اپوزيسيون رژيم تهران فاش کرد، رژيم ايران به دور زدن تحريمهای اروپا از طريق ايجاد شبکه های پول شويی ادامه می دهد. طبق اين اسناد يک دستيار احمدی نژاد در جريان ديدارش از وين با ايجاد شبکه پولشويی به قصد خريد تجهيزات مورد نياز رژيم از بازار سياه، که نقض تحريمهای ملل متحد است، پرداخت.

درگيريهای سنگين ارتش آزادی سوريه در داريا و ادلب
کميته های هماهنگی محلی انقلاب اعلام کردند که روز گذشته (دوشنبه)، 84تن در مناطق مختلف و بيشتر در دمشق، حومه آن و در حما جان خود را از دست دادند.
روز گذشته نيروهای بشار اسد تلاش کردند با بسيج نيروی زياد شهر «داريّا» در حومه دمشق را از ارتش آزادی پس بگيرند. در جريان نبردهای شديد در اين نقطه که هم چنان ادامه دارد، تا کنون 5تانک و دو خودرو ارتش بشار اسد منهدم شده اند.
روز گذشته نيروهای بشار اسد بمباران مناطق آزاد شده را شدت بخشيدند که دهها کشته و مجروح بر جای گذاشت.
روز گذشته در استان ادلب رزمندگان ارتش آزادی ششمين روز عمليات «بنيان مرصوص» برای آزادسازی کامل اين استان را پشت سر گذاشتند. در حالی که دو پادگان اصلی بشار اسد در اين منطقه در محاصره رزمندگان است، نبردهای شديد ادامه دارد. در اين منطقه هواپيماهای بشار اسد برای در امان ماندن از آتش ضدهوايی ارتش آزادی مجبور به پرواز در ارتفاع بالا هستند و در نتيجه حملاتشان غيردقيق و غيرمؤثر است.

ارتش آزادی سوريه در تمامی جبهه ها در حال درهم شکستن نيروهای اسد
5تانک و 2خودرو نظامی متعلق به نيروهای بشار اسد توسط نيروهای ارتش آزادی در شهر داريا در حومه دمشق منهدم شدند. اين درگيريها بين نيروهای دوطرف ادامه دارد و بر شدت آن افزوده شده است.
نيروهای دولتی تلاش می کنند شهر را به تسخير خود درآورده و کنترل آن را به دست بگيرند. گفته می شود اين شديدترين عمليات نظامی طی چند ماه اخير در اين منطقه است.
نيروهای دولتی سعی می کنند رزمندگان ارتش آزادی را وادار به عقب نشينی کنند.
بمباران هوايی و توپ باران شهر داريا که از يک موقعيت استراتژيکی برخوردار است و در آستانه دروازه های ورودی پايتخت است شدت يافته است.
تشديد بمباران مناطق مسکونی دهها هزار شهروند ساکن اين منطقه را ناچار به فرار کرده است.
بمبارانها، مساجد را هم به کام خود کشيده است.
آنچه در داريا می گذرد در ساير مناطق حومه دمشق نيز قابل مشاهده است. نيروهای دولتی معظميه الشام، غوطه شرقی، دما، حموريه و الزبدانی را بمباران کردند که دهها کشته و زخمی به جای گذاشت.
نيروهای فعال انقلاب در دمشق تصاويری را منتشر کردند که می گويند مربوط به 3دانش آموز است که توسط نيروهای دولتی در يک پست بازرسی در محله جبر اعدام صحرايی شده اند.
در شهر معرة النعمان در ادلب درگيری بين ارتش آزادی سوريه و نيروهای بشار اسد ادامه دارد. اين درگيريها در پادگاه وادی الضيف متمرکز است.
ارتش آزادی بيشتر مواضع نيروهای بشار اسد را در محاصره خود دارند و تلفات زيادی به آنها وارد کرده است.
در طرف مقابل نيروهای دولتی به بمباران شهر معرة النعمان و چند منطقه ديگر در حومه ادلب شدت بخشيده اند
وضعيت درمعرة النعمان با حمص و حومه آن تفاوت زيادی نمی کند.
خشونتی که بيش از يک سال و نيم است که در اين منطقه ادامه دارد موجب تغيير شکل محله ها، خيابانهای و محو شدن آن شده است.

سقوط اسد نزديک است
در حالی که دوباره درگيريها در سوريه اوج می گيرد، نخست وزير ترکيه پيش بينی می کند که رژيم بشار اسد به زودی سقوط می کند.
رجب طيب اردوغان: ”هر تولد مقدسی دردناک است و سوريه برای يک تولد مقدس از طريق اراده تمامی مردم سوريه که قدرت را به دست گيرند آماده می شود ”
ترکيه نگران است در صورت به درازا کشيدن درگيری، اين خشونت و جريان پناهندگان به کشورش سرازير شود، اما فعاليتهای ديپلوماتيک با هدف شکستن اين بن بست ادامه يافته است.
اخضر ابراهيمی: ”وضعيت در سوريه بسيار بد است بسيار بسيار بد است، و اختلافات افزايش می يابد.
ولی بسياری از سوريها به ابتکارعمل اخضر ابراهيمی ترديد دارند آنها می گويند اسد و وفادارانش بايد از هر توافقی در آينده حذف شوند.
نيروهای دولتی حملات هوايی خود را در سراسر کشور افزايش داده اند، در استان شرقی دير الزور جتهای جنگنده مواضع رزمندگان را بمباران کردند. ارتش اسد به تلاشهای خود برای متوقف کردن پيشروی رزمندگان افزوده است. در حومه شرقی دمشق ويرانيهای بسياری به بار آمده است. جايی که رزمندگان به رغم حملات هوايی، آن را در کنترل دارند.

مزدوران اسد شماری از مخالفان را سر بریدند
مخالفان سوری روز سه‌شنبه (۱ ژانویه) گزارش دادند که اعضای گروه شبه نظامی الشبیحه، وابسته به رژیم سوریه، در روستایی در استان حماه ۲۳ تن را سر بریدند.
گفته شده است که قربانیان اعضای معدود خانواده‌های سنی‌ مذهب بوده‌اند که هنوز در روستا سکونت داشته و منطقه را ترک نکرده بودند. بر اساس گزارش‌ها اجساد قربانیان سوزانده شده است.
در میان اجساد هفت کودک نیز به چشم می‌خورند.
به گزارش رادیو آلمان، به نظر می‌رسد این کشتار روز دوشنبه، پس از آنکه مخالفان به موانع خیابانی نیروهای ارتش در منطقه حمله کردند، صورت گرفته است.
به گفته مخالفان در پی این حمله نیروهای ارتش این گروه شبه نظامی مسلح را به این منطقه فراخوانده‌اند.
اعضای گروه الشبیحه «لباس‌‌ شخصی‌های طرفدار حکومت بشار اسد» خوانده می‌شوند.

نگرانی چین از سقوط محتوم دیکتاتور سوریه
پکن ضمن ابراز نگرانی از تحولات سوریه، از همه طرفهای درگیر در این کشور خواست با برقراری آتش بس به خشونتها پایان دهند و به گفتگوی سیاسی روی آورند.  به گزارش خبرگزاری مهر، «هوا چون ینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت : طرفهای درگیر در بحران سوریه باید فورا به خشونتها پایان دهند و آتش بس برقرار کنند.  وی افزود: طرفهای درگیر باید در راستای حمایت از غیر نظامیان و شروع گفتگوهای سیاسی فراگیر و پایان بحران در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین بیان کرد: پکن به تصمیمات ملت سوریه احترام می گذارد و از هر راه حلی که مورد حمایت همه گروههای سوری باشد، حمایت خواهد کرد.

خبرگزاریهای بین المللی: ناامن شدن فرودگاههای سوريه
خبرگزاری رويتر گزارش داد، بنا به گفته مقامات خطوط هوايی مصر، شرکت هواپيمایی ملی سوريه پروازهای خود را از قاهره به حلب لغو کرده است. اين اقدام به دليل ناامنی در فرودگاه حلب صورت گرفته است که نیروهای ارتش آزاد سوریه آن را يک هدف نظامی اعلام کرده اند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس نيز گزارش داد، مقامات لبنانی گفتند، معاون وزارت خارجه سوريه در مسير برگشت از مسکو از طريق بيروت بازگشته است، زيرا فرودگاه دمشق به دليل درگيريهای اطراف آن امن نيست.

کابوس ولی فقیه ارتجاع از بالا گرفتن قیامها در عراق
خبر دادن پلیس مالکی در سامرا از تشکیل ارتش آزاد به فرماندهی مسعود رجوی و طارق الهاشمی
در حالیکه قیامهای مردم عراق در استانهای مختلف متصل به سوریه بالا گرفته و همزمان با تیک تاک ساعت سقوط بشار اسد، قیام کنندگان شعار سرنگونی مالکی و رژیم ایران را سرمیدهند، ولی فقیه ارتجاع دچار کابوس و جنون گاوی شده و سایتهای زنجیره یی اطلاعات آخوندی اعلام کرده اند:
«یک منبع آگاه پلیس سامرا اعلام کرده که اعراب سنی مناطق سنی‌مذهب در استان صلاح‌الدین درصددند برای ضدیت با مالکی ارتش آزاد عراق تشکیل دهند. وی افزوده:«نیروهای امنیتی مشترک مناطقی که خطر تشکیل ارتش آزاد عراق در آن وجود دارد را محاصره کرده‌اند. نیروهای مسلحی که خود را ارتش آزاد عراق می‌نامند, در خیابان‌ها بیانیه‌هایی پخش کرده‌اند و در آن از نیروهای امنیتی خواسته‌اند که تسلیم آنها شوند تا بتوانند عراق را آزاد کنند.
درگزارش آن منبع مذکور همچنین آمده که این برنامه‌ها پیشتر توسط کشورهای قطر , سعودیه و ترکیه بصورت مشترک طرحریزی شده و قرار بوده که طارق هاشمی و مسعود رجوی رئیس سازمان مجاهدین خلق ایران هم بعنوان فرماندهان آن ارتش انتخاب شوند برای جنگیدن با دولت مالکی».
منابع حکومت آخوندی درهمین خبر از تهدیدهای تروریستی عوامل نیروی قدس و عصائب الحق وابسته به حکومت آخوندی و هم پیمان حزب مالکی علیه ترکیه نیز خبرداده و افزوده اند:
«یک گروه مسلح عراقی دولت ترکیه را تهدید کردند و گفتند که منافع آن کشور در عراق را مورد هدف قرار خواهند داد. هشدارها و تهدیدهای این گروه مسلح در ضدیت با «دخالت‌های مستقیم» ترکیه در امور داخلی عراق صورت گرفته است. یک گروه مسلح عراقی به نام گروه «عصائب‌ اهل‌الحق» روز گذشته طی بیانیه‌ای مکتوب اعلام کردند که اظهارات اخیر اردوغان نخست‌وزیر ترکیه را محکوم می‌سازند و آن را دخالت مستقیم در امور داخلی عراق عنوان کردند.
در این بیانیه که منابع خبری عربی آن را منتشر کرده‌اند, آمده:«هر گونه تلاش برای فروپاشی ساختار عراق از طریق به بازی گرفتن طوایف سنی و شیعه و کاشتن تخم نفاق و اختلاف, منافع همگان را به خطر می‌اندازد و هر طرفی که به چنین عملی دست زند, متضرر خواهد شد».
یاد آوری میشود که ازسال گذشته منابع متعدد عربی وعراقی بارها از اتحاد عصائب اهل حق وابسته به نیروی ترویستی قدس با حزب الدعوه مالکی خبرداده اند. ازجمله تلویزیون السومریه روز ۲۶نوامبر۲۰۱۱ در۵آبان سال ۱۳۹۰ گفت: امروز شنبه حزب الامل که یک تجمع سیاسی متشکل از دولت قانون و عصائب اهل حق است اعلام موجودیت نمود. در اجلاس اعلام موجودیت مشخص شد که این تشکل جدید تشکیل ایالتها را رد می کند و روند سیاسی و ارگانهای امنیتی و خروج نیروهای آمریکایی از عراق حمایت می کند. این حزب متشکل از برخی احزاب و جنبشهای سیاسی و اسلامی از جمله حزب الدعوه به ریاست نوری المالکی و گردانهای عصائب اهل حق است»
متعاقبا تلویزیون الحره اول ژانویه ۲۰۱۲(۱۱دی ۱۳۹۰) خبرداد که مقتدی صدر، گروه عصائب اهل الحق را به قتل شخصیتهای عراق متهم کرد و برای اولین بار گفت رژیم ایران از این گروه حمایت می کند.
مقتدی صدر با صدور بیانیه ای اعلام کرد از مسئولین عصائب اهل الحق در ایران خواسته است تا اسم این گروه و فرماندهان آن را تغییر دهد ولی آنها این درخواست را رد کرده اند.
الحره افزود: این اولین بار است که مقتدی صدر می گوید رژیم ایران از عصائب اهل حق حمایت می کند.

حمایت آقای مسعود بارزانی از خواسته قانونی و مشروع مردم بپاخاسته عراق
ریاست کردستان عراق حمایت و کمکش به خواسته های قانونی و مشروع توده های به پاخاسته را اعلام کرد
به گزارش تلویزیون الشرقیه نیوز ۱۱ دی ۱۳۹۱، «ریاست ایالت کردستان عراق حمایت و کمکش به خواستههای قانونی و مشروع تودههای به پاخاسته را اعلام کرد و از نیروهای سیاسی به ویژه اتحاد ملی خواست تا در معالجه علتهایی که باعث بروز چنین اوضاعی شده، سرعت عمل نشان دهد. وی آمادگی خود را برای ارائه کمکهای لازمه به منظور پیدا کردن راه حلهای اساسی برای اوضاع فعلی اعلام کرد. موضع ریاست ایالت کردستان در بیانیه سخنگوی رسمی ریاست ایالت، امید صباح صورت گرفته است که در آن گفته است: عراق در بحران شدیدی بسر میبرد و تودههای بسیاری از استانها با برگزاری تظاهرات اعتراضی نارضایتی خود را نسبت به سیاستهای دولت در بغداد ابراز داشتند. وی حمایت کردستان از خواستههای قانونی مشروع تودههای بهپاخاسته را ابراز داشت، خواستههایی که دولت نباید در برآورده کردن آن اهمال داشته باشد».

نامه پزشکان لیبرتی به مقامات ملل متحد و فراخوان به پایان دادن محاصره پزشکی ساکنان
وارونه جلوه دادن حقایق، در بردن عراق از عواقب محاصره پزشکی و سرزنش قربانی به جای جلاد توسط کوبلر
۹ پزشک مقیم لیبرتی و مشاور حقوقی ساکنان، طی نامه یی به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، با تشریح روند بیماری و مداوای بهروز رحیمیان و رفتار مأموران استخبارات عراق به‌ویژه در روز ۵آذر (۲۵نوامبر۲۰۱۲) نوشتند اگر مأموران مانع بستری شدن بهروز در بخش مراقبتهای ویژه (C.C.U) نمی‌شدند به احتمال زیاد به چنین وضعی دچار نمی‌شد. آنها با اشاره به وضع پزشکی لیبرتی، به‌عنوان پزشکانی که ۲۵سال است درگیر مسایل پزشکی ساکنان اشرف بوده اند، از کمیسر عالی خواستند قبل از وقوع فجایع بیشتر برای پایان دادن به محاصره ضد انسانی پزشکی لیبرتی مداخله کند.
این نامه که به امضای مترجم بهروز در آخرین مراجعه به بیمارستان نیز رسیده، اظهارات کوبلر در نامه اش به نماینده ساکنان در روز ۶دیماه (۲۶دسامبر) و اظهارات او در روز بعد (۲۷دسامبر) به آسوشیتدپرس را یک تلاش شکست خورده برای وارونه جلوه دادن حقیقت و در بردن دولت عراق از عواقب زجرکش کردن بیماران توصیف کرده است. کوبلر نوشته بود: «شرایط بهروز توسط پزشکان اینطور ارزیابی شد که نیاز به بستری شدن ندارد» و «تا الان هیچ نشانی در دست ندارد که مقامات عراقی مانع معالجه شده باشند». پزشکان می نویسند او به این وسیله قربانی را به جای جلاد سرزنش می‌کند.
در این نامه که رونوشت آن برای دبیرکل ملل متحد و معاون سیاسی او، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و نماینده ویژه وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه دبیرکل در عراق و معاون وی و بسیاری از دیگر شخصیهای بین المللی ارسال شده، آمده است: مترجم بهروز دوبار از بیمارستان با مسئول تیم مانیتورینگ یونامی، تلفنی صحبت کرد و خواستار کمک شد و او ضمن توصیه به آرامش قول داد موضوع را دنبال کند. ولی هیچ مسأله یی حل نشد و بیمار و مترجم در فضای متشنجی که مأموران ایجاد کرده بودند به لیبرتی بازگشتند. گزارش پزشکان می افزاید: بهروز با اینکه بسیار صبور و بردبار بود، در راه بازگشت و در روزهای بعد از رفتار مأموران بسیار آزرده خاطر بود و می‌گفت این رفتار برایش یک شکنجه روانی بوده است.
پزشکان لیبرتی با تأکید بر اینکه بهروز اولین نمونه نیست و اگر این وضع ادامه یابد آخرین نیز نخواهد بود به شرح محدودیتها و کارشکنی‌های حکومت عراق در مقابل دسترسی آزادانه ساکنان به خدمات پزشکی پرداخته و از جمله نوشتند:
• در حال حاضر تعداد بیماران جدی بیش از۸۰۰نفر است که شمار زیادی از مجروحان حملات تیرماه ۸۸ و فرورین ۹۰ (ژوییه ۲۰۰۹ و آوریل ۲۰۱۱) را شامل می‌شود. یک پزشک معمولی عراقی در کمپ لیبرتی قادر به الویت بندی بیش از ۸۰۰بیمار برای قرارهای پزشک متخصص در بغداد نیست. این درمانگاه در روز بیش از ۱۵ بیمار را نمی تواند ویزیت کند.
• از روز اول اسفند۹۰ تا ۳۰آذر۹۱ (۲۰ فوریه تا ۲۰دسامبر۲۰۱۲) یعنی طی ۳۰۴روز در مجموع ۲۵۵ بیمار برای معالجه از لیبرتی به بغداد برده شده اند و ۲۱۶بیمار که به توصیه دکتر عراقی بایستی به پزشک متخصص در بغداد مراجعه کنند حتی یک بار هم به بغداد برده نشده اند. ۱۴۸بیمار در نوبت عمل جراحی قرار دارند که نمودارهای آن ضمیمه است. (۱ ، ۲ ، ۳)
• این کلینیک فقط یک آمبولانس دارد که اکثر اوقات به‌صورت بسیار فشرده بیماران و همراهانشان را منتقل می‌کند. به این ترتیب حتی اگر هیچ بیماری اضافه نشود، تعیین تکلیف بیماران کنونی بیش از دو سال زمان نیاز دارد.
• شرایط لیبرتی سخت تر است. دولت عراق اجازه نداده است امکانات بیمارستانی و تجهیزات پزشکی ساکنان از جمله سیتی اسکن که در کلینیک داخلی اشرف برای مداوای بیماران یا مراقبت از بیماران سخت استفاده می‌شد، منتقل شود. این تجهیزات در ۲۶سال گذشته از جمله در دوران حفاظت نیروهای آمریکایی مورد استفاده ساکنان بوده و محروم کردن ساکنان از این تجهیزات با هدف زجرکش کردن پناهندگان بیمار در لیبرتی است.
• مأموران استخبارات وابسته به نخست وزیری عراق دو ماه است به‌طور ثابت همراه بیماران می‌روند و در کار درمان اخلال جدی می‌کنند و بیماران به طور مستمر از شکنجه روانی و انواع توهین و تحقیرها شکایت می‌کنند. این مأموران بعضا حتی مانع می‌شوند بیمار با پزشک در مطب تنها باشد و اصرار دارند بیمار یا مترجم فقط به عربی با پزشک حرف بزنند.
این اذیت و آزارها در ماههای آبان، آذر و دی سال جاری (نوامبر و دسامبر۲۰۱۲) در ۳۱گزارش روزانه برای آقایان کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل و باستین معاون وی و فرانچسکو موتا دفتر حقوق بشر در یونامی و خانم کلر بورژوا از کمیساریا ارسال شده است. علاوه بر این در ماههای مهر، آبان، آذر و دی (اکتبر تا دسامبر۲۰۱۲) نماینده ساکنان و مشاور حقوقی آنان این مشکلات را دست کم در ۹ ملاقات در روزهای ۲۵مهر و ۹،۱۰،۱۴،۱۶، ۲۳ و ۳۰آبان ماه و ۱۶و ۲۸آذر (۱۶ و ۳۰ و ۳۱اکتبر،۴، ۶ ،۱۳ و ۲۰نوامبر و ۶ و ۱۸دسامبر) در حضور نماینده یونامی به مقامات عراقی در لیبرتی مطرح کرده اند. این مقامات چند بار قول دادند دیگر مأموران در امور پزشکی مداخله نکرده و بیماران را اذیت نخواهند کرد اما این قولها نه تنها تاکنون به هیچ نتیجه یی نرسیده بلکه آزار و اذیتها تشدید هم شده است.
• نماینده و مشاور حقوقی ساکنان این مشکلات را در ملاقاتهای متعدد از جمله در ملاقاتهای ۱۸ و ۲۴، ۲۶، ۲۷مهر و ۲، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۳۰آبان و ۵ و ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۵آذر و ۲ و ۳دیماه (۹ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۳ و۲۵ اکتبر و ۱ و ۲ و ۵ و ۶ و ۲۰ و ۲۵ و۲۷نوامبر و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۲۲ و ۲۳دسامبر) با جزییات با مقامات یونامی مطرح کرده اند اما هیچ ترتیب اثری داده نشده است.
• در گزارشها و ملاقاتهای فوق نقض مکرر حقوق پایه یی ساکنان مانند دسترسی آزادانه به دارو و پزشک، داشتن مترجم و پرستار همراه بیمار، خصوصی بودن رابطه پزشک و بیمار ذکر شده است و نمونه های متعدد جلوگیری از بستری شدن بیماران، لغو قرارهای پزشکی، ممانعت از خرید دارو و تأخیر عمدی در زمان خروج از کمپ تشریح شده است.
۹ پزشک ساکن لیبرتی در پایان نامه خود از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار مداخله ایشان برای حل سه مسأله مشخص شده اند:
اول- جلوگیری از هر گونه دخالت عناصر استخبارات و نخست وزیری عراق در کار پزشکی ساکنان.
دوم- افزایش شمار بیمارانی که روزانه به بیمارستان بغداد می‌روند به ۱۰ نفر. اگر لازمه آن افزایش تعداد آمبولانس و راننده است، آمبولانسهای ساکنان از اشرف به لیبرتی منتقل شود و راننده نیز با هزینه ساکنان استخدام شود .
سوم- انتقال تجهیزات پزشکی ساکنان از اشرف به لیبرتی که مانند گذشته در خدمت بهبود پزشکی آنها قرار گیرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ دی ۱۳۹۱(۳۰ دسامبر۲۰۱۲)

 

منبع: ایران پرس نیوز، مجاهد، همبستگی ملی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s