وزارت اطلاعات و دو مأمور «شیطان بنده» دیگر


نگاهی به سوابق مزدوری جاسوس انگلیسی وزارت اطلاعات و دو مأمور «شیطان بنده» دیگر که درپژوهش پنتاگون افشا شده اند

جاسوس انگلیسی اطلاعات آخوندی اَن سینگلتون و دو مأمور دیگر وزارت اطلاعات، مسعود خدابنده وابراهیم خدابنده،که در پژوهش پنتاگون جزئیات عضوگیری آنها توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت آخوندی علیه مجاهدین خلق ایران برملاشده است، به طورخاص علیه پایداری اشرف توسط دیکتاتوری آخوندی مصرف شده اند.
رهنمود استراتژیکی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، منتشرشده درخبرگزاری رسمی حکومت آخوندی به تاریخ ۲۵آذر ۱۳۸۲ ، از روز اول چنین بود:
«باید در این مسیر ابزار دیپلوماسی رسمی یعنی وزارت امور خارجه با ابزار دیپلوماسی امنیتی یعنی وزارت اطلاعات هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
هدف محوری جمهوری اسلامیایران میبایست پاک کردن و حذف صورت مسأله این تشکیلات تروریستی باشد.
اثرات نا امنی و منفی این گروهک نه تنها امنیت داخلی ایران بلکه امنیت منطقه را خطر می‏اندازد »
ازهمان سال ۸۲ تا امروز به قول استراتژیستهای رژیم، « ابزار دیپلوماسی رسمی یعنی وزارت امور خارجه با ابزار دیپلوماسی امنیتی یعنی وزارت اطلاعات» درتلاش بوده وهستند و تقریبا همین ماه پیش بود که خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۹آبان۹۱ نوشت:
« به گزارش خبرنگار (ایسنا) منطقه لرستان، ابراهیم خدابنده در نشست پرسش و پاسخ «دگردیسی در فرقه تروریستی منافقین» با دانشجویان در دانشگاه لرستان …خاطرنشان کرد: ملاقاتی با کوپلر نماینده سازمان ملل در عراق داشتم که ایشان گفتند در قرارگاه لیبرتی با حدود ۱۰۰نفر از اعضای سازمان صحبت کردیم و از آنها پرسیدیم که می‎خواهید از سازمان خارج شوید؟ آنها گفتند نمی‎خواهیم خارج شویم و می‎خواهیم در سازمان بمانیم. من به ایشان گفتم مطمئنید آن افرادی که با آنها صحبت کرده‎اید اصلاً می‎دانند خارج از سازمان یعنی چه؟ کسی که ۲۰سال در اشرف بوده است، چه ایده‎ای خارج از سازمان می‎تواند داشته باشد و کسی که ۲۰سال یک فضای جهنمی نسبت به خارج از سازمان در ذهنش ایجاد شده مشخص است که با ۱۰دقیقه حرف زدن نمی‎تواند از سازمان خارج شود».
دراین فاصله ده ساله، حکومت آخوندی مأموران لاحق خود را تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین تا توانسته علیه پایداری اشرفیان قهرمان، مصرف کرده است :
از اعماق شکنجه گاههای اوین تا زمینه سازیهای تروریستی برای منفجرکردن شبکه های آبرسانی اشرف و شرکت محاصره و بلندگوهای شکنجه روانی، تا جاسوسخانه های ام آی سیکس لندن و شاهد تراشی علیه مجاهدین درکارزار درهم شکستن برچسب آخوند ساخته درانگلیس،
و از کودتای ۱۷ژوئن و رقعه پرکردن در د اس ت فرانسه علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت تا برنامه چاقوکشی علیه پناهندگان درسالن فیاپ پاریس و انواع مصارف تبلیغاتی در بوق بسی سی فارسی یا کتاب نویسی درباره فرقه بودن و صدامی بودن ارتش مجاهدین.
صحنه های گشت و گذار اَن سینگلتون در جمع بسجیان و مأموران وزارت ونیروی تروریستی قدس و گزمه های تحت امر عراقی درجریان محاصره اشرف و شکنجه روانی مجاهدین باصدها بلندگو را لابد هموطنانمان به یاد دارند.
مسعود خدابنده هم از مأموران مستقر درهتل منصور بغداد بود که درجریان انفجار لوله های آبرسانی اشرف و برملاشدن زمینه سازیهای تروریستی مربوطه در روشنگریهای مقاومت ایران و نشریه مجاهد به این شرح افشاشده بود:
«تروریستهای نیروی قدس روز ۸فوریه ایستگاه آبرسانی شهر اشرف و ۲۰هزار تن از اهالی منطقه را منفجر کردند و دو روز قبل از آن در ۶فوریه شیخ حمید ذیاب از اعضای شورای عشایری که مسئولیت حفاظت منطقه و هم‌چنین حفاظت از ایستگاه آب شهر اشرف را برعهده داشت در یک سوء قصد تروریستی به شهادت رساندند.
شماری از این عوامل وزارت اطلاعات و نیروی قدس که هم اکنون در هتل منصور بغداد مستقرند عبارتند از مزدور خدابنده، مصطفی محمدی، رضا اکبری نسب و علیرضا بشیری. فردی به‌نام طباطبایی از نیروی تروریستی قدس رابط آنهاست.
بنا‌به گزارش مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت، اطلاعات آخوندی قبل از اعزام این مزدوران به عراق، شماری از آنها از جمله خدابنده و زنش که چند ماه پیش به جرم چاقوکشی علیه پناهندگان در پاریس بازداشت شده بود را به نزد مقامات قضایی و امنیتی فرانسه فرستاد تا برای چندمین بار به ارائه شهادت دروغ علیه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران و علیه مجاهدان شهر اشرف مبادرت کنند».
باید اضافه کنیم که برای سرپا نگداشتن پرونده ۱۷ ژوئن که سرانجام قضات فرانسوی مهر باطل شد بر اتهمات تروریستی آن زدند و وحقانیت مقاومت مردم ایران دربرابر استبداد تروریستی را طبق اسناد تاریخی حقق بشری تأیید کردند، دیکتاتوری آخوندی و همدستان مماشاتگرش دست کم ۱۶بار مزدور خدابنده واَن سینگلتون را برای رقعه نویسیهای مطلوب خودشان موردمصرف قراردادند.
اما درمورد مصرف نامبرده در جاسوسخانه های لندن برای شاهد تراشی علیه مجاهدین و ۳۵عضو برجسته مجلسین انگلستان که جک استرا و حکومت انگلیس را در دادگاه پوئک به چالش کشیدند و نهایتا مفتضحانه شکست دادند.
خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران درانگلستان در توضیحات خود درآذرماه سال ۸۲در باره این کارزار حقوقی وسیاسی، درقسمتی تحت عنوان « مدارک شاکیان و وزیر کشور»می گوید:
«اسناد دولت مجموعاً یک زونکن ۵۰۰‌صفحه‌یی بود، که حدود ۲۰۰‌صفحه صرفاً کپی بخشهایی از چند کتاب بود….
بسیاری از آنها عملاً دعاوی وزیر کشور را در قبال درگیر‌بودن سازمان مجاهدین در تروریسم نفی می‌کرد. وکلای ویژه هم طی همین مدت، برخی مدارک را که دولت محرمانه کرده بود، با مراجعه به پوئک، علنی کردند و در اختیار وکلای شاکیان گذاشتند، از‌جمله اسنادی که بیانگر همکاری وزارت خارجه انگلیس با بریده‌مزدورانی از قبیل مسعود خدابنده و ان سینگلتون بود».
البته که دادگاههای انگلستان برچسب زدن به مجاهدین را نابخردانه و باطل اعلام کردند و دولت فخیمه مجبورشد برچسب را رسما باطل کند.
در پی برملاشدن فضیحت مصرف جاسوسان وزارت اطلاعات در انگلستان، کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، که از حمایت ۲۰۰عضو مجلس اعیان و اکثریت مجلس عوام برخوردار است، با انتشار سندی تحت عنوان «جاسوسی برای ملایان: عوامل ایران در انگلستان»، نسبت به تهدیدات وزارت اطلاعات رژیم ایران و مامورانش در بریتانیا هشدارداد و از دولت انگلستان خواست مصوبات اتحادیه اروپا برای اخراج یا ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به موقع اجرا بگذارد.
در همین سند درمورد مزدورخدابنده آمده است:
بنابر یک استشهاد که در یک دادگاه بریتانیا در سال ۲۰۰۳ مسعود خدابنده یک مامور وزارت اطلاعات است که در بریتانیا فعالیت می کند.
وی در ۱۹۹۸، با استفاده از پوش شرکت در کنفدراسیون جهانی کارگر، به سنگاپور رفت که در آنجا، بنابر استشهاد برادرش، مخفیانه با نمایندگان وزارت اطلاعات ملاقات کرد. آن زمان بود که مسعود خدابنده استخدام شد و شروع به کار بعنوان یک مامور وزرت اطلاعات نمود. دستورات به او, عمل کردن علیه اپوزیسیون ایران و پناهندگان ایرانی ساکن بریتانیا و سایر قسمتهای اروپا بود.
مسعود خدابنده با آن خدابنده (سینگلتون) ازدواج کرده است…..
در ژوئن ۲۰۰۴، وین گریفیث از این که آن سینگلتون را در زندان بدنام اوین دید، شگفت زده شد. در استشهادش برای دادگاه، وین گریفیث درباره زندان اوین گفت: «زندان اوین بعنوان یکی از مخفی ترین و وحشیانه ترین زندانها در جهان شناخته میشود. دهها هزار زندانی سیاسی در این زندان شکنجه و اعدام شده اند. زندان اوین جایی است که خبرنگار عکاس کانادایی زهرا کاظمی در ژوئیه ۲۰۰۳ با مرگ وحشیانه اش روبرو شد.

منبع سایت آفتابکاران

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s