اخبار برتر


پيام ارتش آزادی سوريه به مجاهدان اشرف در ليبرتی
سرهنگ خالد الحبوس فرمانده شورای نظامی دمشق و حومه:
با سلام به دوستانمان که مانند خانواده مان هستند، در کمپ اشرف و کمپ ليبرتی در بغداد از طرف ارتش آزادی و مردم قهرمان و آزاده سوريه به شما پيام می دهم. از حمله به کمپ ليبرتی با موشک و خمپاره توسط باندهای کشتار و جنايت در عراق مطلع شديم. حمله يی که با همکاری حکومت مالکی که دستوراتشان را از فرماندهانشان در حکومت آخوند ی حاکم در ايران می گيرند صورت گرفت. از آنچه که بر شما واقع شد بسيار ناراحت شديم. و درد و رنج شما را درد و رنج خودمان می دانيم و مردم ما نيز از آنچه که برای شما اتفاق افتاد ناراحت شدند و از دردسرهای شما درد کشيدند. همان طور که شما از دردها و رنجهای خلق ما احساس درد و ناراحتی می کنيد. بدانيد ما در کنار شما و مجاهدان شما عليه حکومت آخوندی حاکم در تهران و دنباله روهايش و اياديش در حکومتهای ظالم و استبدادی در دمشق و بغداد می ايستيم.
خداوند شهدای شما را بپذيرد و مجروحان را شفا دهد و گشايش و فرجی برای زندانيان برساند و خلقهای تحت ستم ايران و سوريه را هر چه سريعتر پيروز گرداند.
بله برادرانم، ما و شما رودر روی حکومتهای استبدادی در يک سنگر هستيم. حکومتهايی که مردم را سرکوب می کنند و هر صدای حق طلبانه يی را خفه می کنند. اما ظلم پايدار نخواهد ماند و خداوند به طور قطع و يقين مظلوم را پيروز خواهد کرد. و حکومتهای ستمگر هر جا که باشند و هر قدر هم قدرت داشته باشند سرنگون خواهند شد. به شما و به مقاومت ايران خالصانه ترين تقديرها و درودهايم را تقديم می کنم.

بانک مرکزی اروپا – پايبندی به تحريمها عليه رژيم ايران
سخنگوی بانک مرکزی اروپا درباره تحريمهای رژيم ايران گفت: به رغم اين که اين تحريمها را اتحاديه اروپا وضع کرده است و نه بانک مرکزی، ولی اين بانک، تحريمها را رعايت می کند و هيچ نقل و انتقال مالی غيرقانونی انجام نمی شود.

وال استريت ژورنال: کاهش واردات نفت کره جنوبی از ايران ادامه می يابد
سئول – آمار اوليه شرکت ملی نفت کره در روز جمعه نشان می دهد، کره جنوبی در ماه ژانويه ميزان 5896000 بشکه نفت خام از ايران وارد کرده است که به ميزان شانزده و يک دهم درصد نسبت به سال پيش کاهش يافته است.

کنگره آمريکا درصدد تشديد تحريمهای بانکی عليه رژيم آخوندی است
تايمز مالی چاپ لندن گزارش داد، کنگره آمريکا در حال تنظيم قانون جديدی در مورد تحريم رژيم ايران است که سيستم بانک مرکزی اروپا را به علت نقل و انتقال پرداختهای بانکی فرامرزی هدف قرار خواهد داد.
لايحه جديد کنگره بخشی از مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی اروپا را موظف می کند تا اقدام بيشتری برای جلوگيری از دسترسی رژيم ايران به انجام معاملات با يورو به عمل آورد. هدف اين لايحه که احتمال دارد هفته آينده ارائه شود، بستن شکافهای موجود در تحريمهای مالی عليه رژيم ايران عنوان شده است.

ويليام هيگ، به بشار اسد می گويم زمان رفتن او فرا رسيده است
بنا به گزارش خبرگزاری لبنان الان، ويليام هيگ وزير خارجه انگليس در ديدارش از لبنان با ميشل سليمان رئيس جمهور لبنان ديدار کرد
وی در پايان ديدارش از لبنان در جواب به سوالی که چه پيامی برای بشار اسد داريد پاسخ داد:
به او می گويم زمان رفتن او فرا رسيده است
وی افزود مردم سوريه و مردم منطقه به اندازه کافی درد و رنج کشيده اند و کشته داده اند و نبايد اين وضعيت که امنيت کل منطقه را تهديد می کند برای اين که شخصی می خواهد در قدرت باقی بماند، ادامه يابد.

خشم قدرتهای جهانی از نصب سانتريفيوژهای جديد توسط رژيم ايران
يوکيا آمانو مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، گزارش فصلی خود را در مورد بن بست اتمی رژيم آخوندی ساعتهايی پيش در اختيار کشورهای عضو شورای حکام قرار داد.
اين گزارش می گويد، رژيم ايران در يک اقدام مقابله جويانه سانتريفوژهای جديد را در تأسيسات غنی سازی نطنز نصب کرده است.
به گزارش رويتر اين اقدام مقابله جويانه ای است که خشم قدرتهای جهانی را در آستانه دور بعدی مذاکرات در قزاقستان برمی انگيزد.
اين گزارش همچنين می گويد رژيم ايران اورانيوم غنی شده با غنای 20 درصد را به 167 کيلو افزايش داده است. ميزان لازم برای ساخت بمب اتمی حدود 240 تا 250 کيلوگرم اورانيوم با غنای 20 درصد است.
يوکيا آمانو در گزارش خود بار ديگر به پاکسازی وسيعی که در تأسيسات اتمی پارچين صورت گرفته اشاره می کند و می گويد اين اقدام رژيم ايران، تحقيقات آژانس را برای بررسی آزمايش های انفجاری صورت گرفته در اين سايت تضعيف می کند.
اين گزارش در نشست آينده شورای حکام آژانس که روز چهارم مارس (14اسفند) برگزار می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری فرانسه: رژيم ايران به خط قرمز نزديک شده است
اسراييل هشدار داد رژيم ايران به توانايی ساختن بمب اتمی ”از هر زمان ديگر نزديکتر ”است… دفتر نخست وزير اسراييل گفت، گزارش جديد آژانس ”جدی ”است و اثبات می کند که رژيم ايران به پيشروی سريع به سمت خط قرمزی که نخست وزير اسراييل در سخنرانی خود در سازمان ملل ترسيم کرد، ادامه می دهد“.

خبرگزاری فرانسه: آمريکا می گويد، سانتريفوژهای ايران ”تحريک آميز“ است
خبرگزاری فرانسه، 21فوريه 2013:
واشينگتن – روز پنجشنبه آمريکا به ايران اخطار داد که نصب نسل بعدی سانتريفيوژها در يک تأسيسات اتمی اصلی، آنطوری که توسط آژانس اتمی سازمان ملل گزارش شده، ”اقدامی تحريک آميز“ است.
ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت، اين نصب کردن ”طبق قطعنامه های شورای امنيت و قطعنامه های شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، يک افزايش بيشتر و يک ادامه نقض التزامات ايران است“.
او گفت: ”بنابراين اين موضوع نشانه يک اقدام تحريک آميز ديگر است“… .
نولند گفت گزارش در مورد سانترفيوژهای جديد تعجب برانگيز نبود، اما از ايران خواست تا ”مسير ديگری… مسير ديپلوماسی“ را مورد بررسی قرار دهد.

کنگره آمريکا درصدد تشديد تحريمهای بانکی عليه رژيم آخوندی است
تايمز مالی چاپ لندن گزارش داد، کنگره آمريکا در حال تنظيم قانون جديدی در مورد تحريم رژيم ايران است که سيستم بانک مرکزی اروپا را به علت نقل و انتقال پرداختهای بانکی فرامرزی هدف قرار خواهد داد.
لايحه جديد کنگره بخشی از مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی اروپا را موظف می کند تا اقدام بيشتری برای جلوگيری از دسترسی رژيم ايران به انجام معاملات با يورو به عمل آورد. هدف اين لايحه که احتمال دارد هفته آينده ارائه شود، بستن شکافهای موجود در تحريمهای مالی عليه رژيم ايران عنوان شده است.

سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه:
روز چهارشنبه ۲اسفند ۱۳۹۱(۲۰فوریه۲۰۱۳) کنفرانسی در مجلس ملی فرانسه در تالارتاریخی کولبر با حضور رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، تحت عنوان «فرانسه و چشم انداز خاورمیانه و ایران در سال ۲۰۱۳» برگزارشد.خانم مریم رجوی در این کنفرانس سخنانی به شرح زیر ایراد کرد:

آقای رئیس، آقای لوفور،
آقای وزیر آلن ویوین،
آقای رییس گروه سوسیالیست،
خانمها و آقایان نماینده،
آقای سناتور توریسلی،
دوستان گرامی،
از دیدار با شما بسیار خوشوقتم. از کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، مبتکر برگزاری کنفرانس حاضر، قدردانی میکنم.

دوستان عزیز
در جلسه دسامبر گذشته، خاطرنشان کردم که حکومت ملاها در مرحله سرنگونی است. از دسامبر، چند تحول اساسی این واقعیت را مورد تأیید قرار میدهد.
نخست این که رژیم بر سر برنامه اتمی در بنبست قرار گرفته است. از این رو به به درخواست مذاکره مستقیم دولت آمریکا جواب منفی داد. درخواستی که رژیم آن را به عنوان ضعف واشینگتن تلقی میکند.
دومین تحول مهم دخالت و شرکت گسترده پاسداران در کشتارهای سوریه برای نجات بشار اسد و همچنین قیامهای گسترده مردم عراق علیه دیکتاتوری دست نشانده ملاهاست.
سومین تحول وارد شدن تضادهای داخلی رژیم به یک مرحله غیرقابل بازگشت است که در رویارویی خصمانه میان رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قضاییه ملاها پدیدار شد.
اما چهارمین تحول، حمله وحشیانه رژیم ملاها به محل استقرار اعضای مقاومت ـ کمپ لیبرتی در عراق ـ است. حملهیی با ۷ شهید و بیش از یک صد مجروح.
این عکس شش مجروح وخیم از ۱۰۰ مجروح حمله است. این شش نفر و بسیاری دیگر بر اثر جراحاتشان نقص عضو پیدا کرده اند.
و اینجا عکس علی احمدی است، مهندس فارغ التحصیل از انگلستان، و چند روز بعد از حمله فوت کرد.

محکومیت حمله موشکی به لیبرتی ازسوی کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق
جمعه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۱ / ۲۲ فوریه ۲۰۱۳
تلویزیون البابلیه عراق گزارش داد: کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق حمله اخیر به کمپ لیبرتی را که موجب دهها کشته و مجروح شد محکوم و تاکید کرد این کار یک تصویر منفی و سیاه از عراق به مجامع بین المللی میدهد.

اشواق جاف عضو این کمیسیون گفت طرفی که کمپ لیبرتی را موشک باران کرده ساده ترین اصول حقوق بشری را نقض کرده است.وی از سازمان ملل خواست در این رابطه دست به اقدام بزند تا اقدامات خصمانه علیه ساکنان لیبرتی را متوقف سازد.
اشواق جاف عضو کمسیون حقوق بشر مجلس گفت: این اقدام یک تصویر منفی از عراق در مجامع بین المللی برجای میگذارد.
تلویزیون البابلیه۱اسفند۱۳۹۱

بیانیه های شیوخ عشایر، حقوقدانان و کلا و نیروهای دموکراتیک عراقی در محکومیت حمله موشکی به لیبرتی
فراخوانها به دبیرکل ملل متحد وآمریکا برای بازگرداندن مجاهدین ازلیبرتی به اشرف
عاملان این جنایت رژیم جبون حاکم برایران و مزدورانش در عراق هستند و این وضعیت غیر قانونی و ظالمانه با همکاری کوبلر صورت گرفت که آشکارا از دولت عراق جانبداری می‌کند.
دکتر احمد العلوانی از رهبران العراقیه و رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق اعلام کرد:
هدف قرار دادن لیبرتی با موشک و قتل ۷ تن و مجروح ساختن بیش از ۱۰۰ تن دیگر، پیام واضحی دارد و آن هدف قرار دادن روحیه ساکنان لیبرتی است زیرا که آنها اعضای سازمانی هستند که بعنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم ایران و با برخورداری از حمایت گسترده داخلی و بین المللی بزرگترین تهدید برای موجودیت ملایان حاکم بر ایران محسوب میشوند”. ” این جنایت شنیع تیرخلاصی به ادعاهای دولت عراق و مارتین کوبلر در مورد تضمین حفاظت این پناهندگان محسوب میشود و تنها تضمین عدم تکرار فجایع مشابه در آینده برگرداندن فوری آنان به اشرف، محل استقرار امن قبلی شان در استان دیالی است”.
میناس ابراهیم الیوسفی دبیرکل حزب دمکرات مسیحی عراق طی بیانیه ای حمله موشکی به ساکنان لیبرتی را محکوم کرد و گفت: درحالیکه رژیم ایران در همه جا در تعقیب ساکنان اشرف است که تهدید اصلی رژیمش محسوب میشوند، جابجایی ساکنان از اشرف با امکانات گسترده و امکانات حفاظتی اش به لیبرتی و در معرض خطر قرار دادن جان انسانها، اقدامی بغایت غیر مسئولانه است. بنابراین با توجه به شکست پروژه انتقال این ساکنان به کشورهای ثالث ، مناسب ترین راه کار برای ممانعت از تکرار چنین جنایاتی، باز گرداندن پناهندگان به کمپ اشرف است.
بیانیه انجمن حقوقدانان شمال عراق: حمله موشکی جنایتکارانه به کمپ لیبرتی جای شک وتردید باقی نمیگذارد که این جنایت هم شکل دیگری از تکرار جنایات ۲۰۰۹ و۲۰۱۱ دراشرف است که طی آن ۵۰پناهنده بیگناه شهید و بیش از ۱۰۰۰ تن دیگر مجروح شده بودند ما خواهان پایان دادن به رنج این پناهندگان هستیم و از سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان و امریکا میخواهیم هرچه سریعتر این پناهندگان را به کمپ اشرف بازگردانند.
بیانیه انجمن وکلای عراق درصلاح الدین: حمله خائنانه به اعضای سازمان مجاهدین خلق که منجر به شهادت ۷تن از مردان و زنان این کمپ و مجروح شدن تعداد بسیاری شد را محکوم میکنیم این حمله چیزی نیست جز خیانت به حقوق بشر و کسی جز رژیم بزدل ایران و مزدورانش در عراق پشت این جنایت نیست. اینها دم و دنبالچه همان ولی فقیه در ایران هستند. ما از سازمان ملل خواستار انتقال ساکنان به اشرف و تشکیل یک کمیته فوری برای تحقیق در این جنایت هستیم .
بیانیه شورای شیوخ عشائر عراق: بنام مجلس شیوخ عراق این عمل جنایتکارانه را محکوم می کنیم و خواستار موارد زیر هستیم :
یکم . پایان دادن به اعمالی که ساکنان کمپ را مورد هدف قرار داد .
دوم . محاکمه و حسابرسی کسانیکه دست به قتل ساکنان کمپ زدند .
سوم . خواسته خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران مبنی بر فرستادن یک هیئت از طرف سازمان ملل برای کشف حقایق حول این کشتار جمعی را مورد تایید قرار میدهیم.
بیانیه شورای شیوخ عشایر صلاح الدین: ما این فشارها را به اعضای سازمان مجاهدین و بخصوص حمله اخیر موشکی به کمپ لیبرتی راکه منجر به شهادت تعدادی از ساکنان این کمپ و مجروح شدن تعدادی دیگر شد محکوم می کنیم و خواستار تشکیل کمیته تحقیق از جانب سازمان ملل و اجازه ورود خبرنگاران و وکلا به داخل کمپ هستیم.
بیانیه کمیته عراقی دفاع از اشرف: نزدیک به یکسال است از جابجایی اجباری ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی میگذرد. امری که شرم آور و غیر انسانی و خارج از هر قانونی است که علیه میهمانان گرامی مردم عراق انجام شده است. این وضعیت غیر قانونی و ظالمانه با همکاری مارتین کوبلر در عراق صورت گرفت که بطور کاملاًَ آشکاری از دولت عراق جانبداری میکند. بنابراین ما از خواسته ساکنان لیبرتی برای بازگشت به اشرف حمایت میکنیم.
بیانیه جنبش آزادیبخش جنوب عراق: اکنون یک سال از نامگذاری لیبرتی به عنوان کمپ ترانزیت موقت میگذرد و ملل متحد از اعلام کمپ لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی و به رسمیت شناختن حقوق ساکنان امتناع کرده است. در نتیجه کاری جز بازگشت به اشرف در برابر ساکنان لیبرتی باقی نمی ماند وجنبش آزادیبخش جنوب از این اقدام حمایت میکند.

شکنجه روانی و فیزیکی مجروحان تهاجم به لیبرتی
چهارشنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۱ / ۲۰ فوریه ۲۰۱۳
در روز چهار شنبه ۲ اسفند نیروهای عراقی، در یک اقدام ضد انسانی به دستور کمیته سرکوب تحت امر نخست وزیری عراق برخلاف روال یکسال گذشته از همراهی مترجمان با بیماران در مراجعه به پزشک عراقی در کلینیک لیبرتی جلوگیری کردند.

بیماران به زبان عربی یا انگلیسی مسلط نیستند که بتوانند مشکلات پزشکی خود را مطرح کنند.
به دنبال آن، نمایندگان ساکنان و بیماران ، به نمایندگان و ناظران یونامی مراجعه کرده و از آنها خواستار دخالت برای کنار زدن این محدودیت ضد انسانی شدند. اما آنها متاسفانه هیچ اقدام جدی به عمل نیاوردند.
این ادامه شکنجه روانی و فیزیکی مجاهدان لیبرتی از طریق ممانعت از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی است که از ابتدای تحویلگیری حفاظت اشرف از سوی دولت عراق در ابتدای ۲۰۰۹ جریان داشته و تا کنون باعث شهادت شماری از مجاهدان شده است. روز ۳ دی مجاهد خلق بهروز رحیمیان، یک ماه پس از جلوگیری استخبارات عراق از بستری شدن در بیمارستان، دچار ایست قلبی شد و به شهادت رسید.
گردانندگان کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق، مأموران استخبارات و شخص نخست وزیر که همه این محدودیتها و از جمله جلوگیری از همراهی مترجم تحت نظر آنها اعمال می‌شود، مسئول ضایعات ناشی از این محدودیتها و جانهای از دست رفته اند و به همین خاطر باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند. یونامی و مارتین کوبلر نیز به خاطر سکوت در مقابل این محاصره ضد انسانی و ضایعات ناشی از آن باید پاسخگو باشند.
مقاومت ایران برای لغو این محدودیتهای ضد انسانی و تأمین دسترسی آزادانه ساکنان لیبرتی به خدمات پزشکی خواستار دخالت فوری کمیسر عالی پناهندگان و دبیرکل ملل متحد و دولت آمریکا، که در قبال سلامت و امنیت ساکنان مسئول هستند، می باشد.
دبیرخانه شورای ملی مقاوت ایران
۲ اسفند ۱۳۹۱ (۲۰ فوریه ۲۰۱۳ )

جان کری: هرگز اجازه نمی دهيم رژيم ايران به تسليحات اتمی دست يابد
وزير خارجه آمريکا تأکيد کرد هرگز اجازه نمی دهيم رژيم ايران به تسليحات اتمی دست يابد.
جان کری که نخستين سخنرانی خود را در سمت وزيرخارجه در دانشگاه ويرجينيا ايراد می کرد گفت: زمانی که ما به ساير کشورها می پيونديم تا تهديد اتمی را کاهش دهيم ما ائتلافی را تشکيل می دهيم که مجبور نيستيم در اين گونه نبردها به تنهايی بجنگيم. اين شامل کار مشترک با شرکايمان در سراسر جهان می شود تا اطمينان حاصل کنيم رژيم ايران هرگز به سلاح اتمی دست نيابد. تسليحاتی که متحدان ما و منافع ما را به خطر می اندازد.
وزير خارجه آمريکا افزود وقتی که ما به سايرين کمک می کنيم فضايی با ثبات داشته باشند در حقيقت به مردم شجاعی کمک می کنيم که می خواهند از آينده بهتر و دموکراتيک تر برخوردار باشند. ما از اين طريق هم خون و سرمايه آمريکا را ذخيره می کنيم.
وزير خارجه آمريکا بر لزوم نقش فعال آمريکا در صحنه بين المللی تأکيد کرد و گفت: خلايی که توسط عقب کشيدن آمريکا ايجاد شود ممکن است باعث شود حکومتهای شکست خورده به پايگاههای برای حمله به آمريکا تبديل شوند در حالی که کمکهای خارجی ما می تواند مؤثر واقع شود. جان کری استدلال کرد استقرار ديپلوماتها در امروز بسيار ارزانتر از استقرار نيرو در آينده است.

خبرها از سایت همبستگی ملی مجاهد و آفتابکاران

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s