مصاحبه حداد عادل با دی ولت | تهدید بی شرمانه ملت ایران


دی ولت. آلمان | غلامعلی حداد عادل، از نزدیکان خامنه ایی، یکی از کاندیداهای انتخابات آتی ریاست جمهوری است. او ایرانیان را تهدید به «پی آمدهای رفتار منفی مشخصی» میکند.
دی ولت: تورم نگرانی بزرگ مردم ایران است. اگر شما رئیس جمهور و یا پست وزارتی گرفتید، چگونه میخواهید با اقتصاد نابسامان تحریمی کشور مقابله کنید؟
غلامعلی: تحریمها بدون شک بر اقتصاد ما تاثیر گذاشته اند. با اینهمه تاثیر آنچنانی، آنطور که کشورهای تحریم کننده و رسانه‌های غربی ادعا میکنند، نیست. ایالات متحده میخواهد اقتصاد ما را با توسل به تحریمها فلج کند. ولی این امر هنوز رخ نداده است. یکی از نمونه ها، شادی مردم در عید نوروز گذشته بود. سفرهای توریستی در مقایسه با سالهای گذشته افزایش داشت. ملت ایران حاضر نیست استقلال خود را بخاطر فشار اقتصادی از دست بدهد. بخاطر اراده قوی مان بر مشکلات اقتصادی چیره خواهیم شد. 
دی ولت: چگونه؟
غلامعلی: راههایی برای نسبی کردن تاثیرات مخرب تحریمها وجود دارند. مثلا ما رابطه موفقیت آمیزی با کشورهای غیر تحریم کننده داریم. ما باید وابستگی به نفت را تقلیل دهیم. پیشرفتهای ۳۴ سال گذشته ما را بسوی استقلال بیشتر از نفت سوق داده اند. ما نیاز بیشتری به کالاهای ملی و تغییر در روش زندگی مردم داریم. ما باید خود را با شرایط کنونی بهتر تطبیق داده و مواد غذایی و انرژی کمتری مصرف کنیم.
دی ولت: ایران میتواند از انرژی خورشیدی بهره برد. نسل جوان ایران خواستار بهره برداری از انرژیهای جایگزین هست. چرا بجای آنها بدنبال انرژی اتمی هستید؟
غلامعلی: بهره برداری از انرژی خورشیدی و بادی یک ایده جهانی است. در جهان و همچنین در ایران تجربه هایی کسب شده اند. ولی این شکل انرژی تا کنون در هیچ کشوری پاسخ نیاز برق اقتصاد و بخش صنعت نبوده است. با اینکه ما پروژه‌های بیشماری برای کسب برق از طریق نیروی خورشیدی، بادی و گرمای زمین داریم، با اینهمه توجه مان بسوی انرژی اتمی هست که در سطح جهانی نیز اینگونه رفتار میشود.
دی ولت: خامنه ایی بتازگی فتوای سال ۲۰۰۵ خود را مبنی بر حرام بودن بمب اتمی تکرار کرد. افزون بر آن وی اصرار دارد که برنامه اتمی تنها یک بهانه از سوی غرب برای ابراز خواسته‌های بیشتری هستند. شما چگونه میبینید؟
غلامعلی: من کاملا حرفهای رهبر کشورمان را تایید میکنم. بخاطر بسیاری از گفتگوهایی که با افراد مشهور کشورهای غربی که من هم در برخی از آنها شرکت داشتم، به این نتیجه رسیده ام. پیش از اینکه غرب با چالش مسئله اتمی شروع کند نیز رفتاری دشمنانه با ما داشت. دلیل دشمنی غرب با ما نه بخاطر استفاده صلح آمیزمان از انرژی هسته اتی بلکه گامهای ما بسوی استقلال میباشد. قدرتهای غربی از اینکه ما بدون اجازه آنان تصمیم میگیرم خشمگین هستند. در همسایگی ما کشورهایی هستند که بمب اتمی دارند و غرب هیچ برخوردی با آنان نکرد. ولی با در رابطه با ایران، که هیچ نشانه ایی برای ساخت بمب اتمی توسط ما پیدا نشده، اینچنین برآشفته است.
دی ولت: ایران از دسترسی بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ایی به تاسیسات نظامی پارچین خودداری میکند. غرب مشکوک است که ایران در آنجا دست به آزمایش انفجار بمب اتمی میزند. در چه صورتی ایران حاضر است که به بازرسان اجازه بازرسی این تاسیسات غیر هسته اتی را بدهد؟
غلامعلی: ما عضوء این سازمان هستیم و تا امروز به وظایف خود تا جایی که به ان پی تی برمیگردد تن داده ایم. ما هیچ دلیلی برای گردن نهادن به خواسته هایی فراتر از معاهده‌های بین المللی میبینیم. ما از خودمان میپرسیم چه نتیجه ایی از اینهمه بازرسی و دیدار در چارچوب ان پی تی بدست آورده ایم. کشورهای غربی یک چماق در یک دست که آن را «عدم اعتماد» مینامند در دست گرفته اند. آنها تلاش میکند با آوردن فشار بر ما خواسته هایی را مطرح کنند که فراتر از میثاق‌های بین المللی هستند. ما مطمئن هستیم که این خواسته‌ها پایانی نخواهند داشت. 
دی ولت: پس شما معتقدید که ایران همه وظایف خود را تا کنون انجام داده است؟ غرب در این مورد شک دارد…
غلامعلی: بله، غرب حتی گزارشهای بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ایی را قبول نداد. غرب همواره تکرار میکند که ایران باید اعتماد سازی کند. در مقابل ما میگوییم که غرب هم باید اعتماد ما را جلب کند. ولی هنگامی که یک طرف به طرف دیگر همیشه میگوید که نمیتواند به وی اعتماد کند، این دیگر یک مسئله حقوق نبوده و یک بحث روانشناسی است. هیچ قانون و قاعده ایی هم برای حل چنین مشکلی وجود ندارد. وقتی که دو نفر کنار هم مینشینند و یکی به دیگری میگوید من به تو اعتماد ندارم، من نگرانی از جانب تو احساس میکنم – فرق نمیکند که این نفر چکار میکند، دومی همیشه این را تکرار خواهد کرد. هیچ راه حلی برای چنین شرایطی وجود ندارد. 
دی ولت: همسر دختر وزیر خارجه تازه امریکا، جان کری، یک ایرانی است. کری به مخالف بودن علیه جنگ و راه حل سیاسی معروف میباشد. آیا بهمین خاطر امکان گفتگوهای مستقیم امریکا و ایران در فضای دوستانه و پراعتماد وجود خواهد داشت؟
غلامعلی: ما خوشحالیم که مسئولین بالای امریکا علیه جنگ و طرفدار صلح هستند. ولی بخاطر یک وزیر ما چنین روندی را در کل نمیبینیم. چیزی که رهبر ایران در پیام نوروزی خود گفت، روشن است. اگر امریکاییان خواستار برچیدن مشکلات با ایران هستند، باید به رفتار خصمانه خود پایان دهند. رهبر ما گفت که اینطور نمیشود که یکی روی شقیقه دیگری اسلحه گذاشته و از وی میخواهد که با او درباره صلح صحبت کند. آنها روزانه ما را با تحریمهای گسترده تر تهدید میکنند و در همان حال خواستار مذاکره با ما هستند.
دی ولت: صفهای درخواست ویزا در جلوی سفارتهای خارجی در ایران طولانی است. چگونه میتواند از فرار ادامه دار مغزها از ایران جلوگیری کرد؟
غلامعلی: به گفته متخصصین این فرار مغزها تنها مشکل ایران نیست. در اروپا نیز همینطور است. مثلا اسپانیاهای جوان به کشورهای امریکای جنوبی مهاجرت میکنند. یکی از دلایل رفتن متخصصین ما به کشورهای غربی اینست که ما سیستم دانشگاهی خود را گسترش داده ایم. امروز در مقایسه با سال ۵۷، با رشد ۲۵ درصدی دانشجویی و افزایش دوبرابر جمعیت مواجه هستیم. من فکر نمیکنم که ۲۵ درصد بیشتر نیروی تحصیل کرده در مقایسه با گذشته کشور را ترک میکنند. در ایران جنبش علمی آغاز شده. روشن است که با وجود اینهمه متخصص، کار مناسبی برای آنها در کشور وجود نداشته باشد.
دی ولت: در سال ۲۰۱۲ زنان از حق تحصیل در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه، از جمله رشته مهندسی و ادبیات انگلیسی، کیمی، مدیریت بازرگانی محروم شدند. آیا ایران از قدرت زنان در هراس و قصد دارد آنها را محدود به محیط خانه بکند؟
غلامعلی: اینکه ما در برخی از رشته‌های دانشجویی با حضور دوسومی زنان مواجه ایم، ثمره انقلاب اسلامی است. جامعه خواستار اینست که زنان تحصیل کنند. نگرانی ما از بیکار شدن مردان به همین خاطر است. اگر موازنه برقرار نماند، تاثیرهای مخربی بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت. اگر محدودیتهای هم باشد، در بلند مدت بسود زنان و جامعه خواهد بود. این به این معنی نیست که ما نگرانی سیاسی از تحصیل زنان داریم. زنان در همه امور جامعه مشارکت دارند و ما به آن مفتخریم.
دی ولت: اگر شما رئیس جمهور شوید، زنان مسئولیتهای مهمی در دولت شما، بطور مثال وزارت خواهند داشت؟
غلامعلی: ما معتقدیم که زنان باید مسئولیتهای مهمی داشته باشند. اگر زنی برای مقامی دارای شایستگی برابری با یک مرد داشته باشد، مشکلی برای دریافت این مقام نخواهد داشت. مهم اینست که این پست برای زنان تبلیغی نباشد.
دی ولت: رئیس جمهور کنونی احمدی نژاد که نه تنها با جامعه بین المللی بلکه در خود ایران هم موجب چالشهایی شد. شما هم از وی انتقادهایی مطرح کردید. او بخاطر تقسیم لقمه نانی در میان فقرا دارای محبوبیت است. شما بعنوان روشنفکر چگونه میخواهید رابطه نزدیکی با مردم داشته باشید؟
غلامعلی: ما برای مردم رک و روراست صحبت کرده و برایشان پی آمدهای رفتار مثبت و اشتباهشان را روشن میکنیم. مردم ایران آنقدر هوشیار هستند که بدون کلمه ایی میفهمند و انجام میدهند. ما در کودکستان که نیستیم که بخاطر یک شکلات منافع خودشان را فراموش کنند.

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s