لرزه های نظام فاشیزم دینی و بازتابهای حذف رفسنجانی


واکنش رفسنجانی نسبت به حذف خود
پس ازحذف از انتخابات، رفسنجانی در جمع اعضای ستاد انتخاباتی اش گفت: «با اين کوه مشکلات هرکس که راضی به پذيرفتن مسئوليت باشد بايد ابتدا قصدش را پرسيد که با اين بودجه بدون منابع چگونه می خواهد ۲۵ درصد حقوق کارمندان را افزايش دهد؟ دولتی که بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان به بانکها و پيمانکاران بدهکار است را چگونه می خواهد اداره کند؟
اين آدمهايی که بوق به دست دارند و (من) تک تک آنها را با تفکرات و اميالشان می شناسم. بدتر از اين، حتی با سناريو و راههای تخريبی از پيش تعيين شده نمی شد کشور را اداره کرد…
پولی در خزانه نمانده و اگر هم باشد قابل انتقال به داخل نيست، پول های خارجی را خوشبينانه به چين داديم و آنها با دريافت هزينه ای آن را به يوآن تبديل کردند و بعد هم گفتند به جای پول کالا می دهيم و بعد از آن هم گفتند نه هر کالايی، بلکه آنچه خودمان تعيين می کنيم می دهيم. هند هم آمده نفت ما را با قيمتی خيلی ارزان می خرد اما حاضر نيست حتی روپيه بپردازد.
به نوشته سايتهای جناح مغلوب رژيم، در اعتراض به حذف رفسنجانی، حسن خمينی (نوه خمينی) با شنيدن خبر رد صلاحيت رفسنجانی در قم، بلافاصله با دفتر خامنه ای تماس گرفته و مراتب نگرانی اش را نسبت به محو جمهوريت نظام به اطلاع ولی فقيه رسانده است.
سايت الف، متعلق به احمد توکلی، رئيس پيشين مرکز پژوهش های مجلس می نويسد: «چطور می شود افرادی با سابقه طولانی سياسی و کار اجرايی رد صلاحيت می شوند اما جليلی که سابقه اجرايی و سياسی“ ندارد تأييد می شود؟»
«چرا شورای نگهبان خود را پاسخگو نمی داند» اعضای اين شورا بايستی ترک عادت کنند و در اين دوره به سؤالات افکار عمومی پاسخ دهند.

رفسنجانی، قطب نيرومند جديد، برای تجمع همهٴ ناراضيان و مخالفان درونی
اين موضع گيريها، به خوبی گويای اين است که حذف رفسنجانی از انتخابات، نه پايان، بلکه نقطهٴ آغاز يک مرحله و دور جديدی از صف بندی و جنگ و جدال درون رژيم است. چون از الآن به بعد، رفسنجانی به کانون تجمع همهٴ ناراضيان درون نظام که طيف خيلی وسيعی است، تبديل می شود، همين موضع گيريهايی که تا کنون نسبت به حذف رفسنجانی انجام گرفته، گويای ريزشهای جديد و حاکی از يک صف بندی جديد در برابر خامنه ای است. در اين رابطه آخوند جوادی آملی رودرروی خامنه ای قرار گرفته است. آخوند جوادی آملی، يکی از مراجعی که به خامنه ای پيام فرستاده اند، کسی است که تا حالا در اردوی خامنه ای بود و جزو آخوندهای حکومتی شمرده می شد. مهمتر از آن بيت خمينی است که در اين صف بندی مخالف خامنه ای قرار گرفته است. حرف زهرا مصطفوی، دختر خمينی برای خامنه ای خيلی گران و حرف بسيار خطرناکی است، آن جا که گفت زمانی که خمينی از خامنه ای به عنوان رهبری، نام برد، بلافاصله به نام رفسنجانی هم به عنوان کسی که چنين صلاحيتی را دارد، اشاره کرد. اما انتخاب خامنه ای به رهبری باعث شد که هيچ وقت به اين موضوع اشاره نشود.
حسن خمينی هم در نامه ا ش به خامنه ای نوشت که حذف رفسنجانی، جمهوريت نظام را محو کرد، که معنيش استبداد مطلقه ولايت فقيه است و به نظر می رسد اين حرفی است که حسن خمينی از قول چعلر مرجعی که موضع آنها را به خامنه ای منتقل کرده است.
بنابراين خامنه ای با اين اقدام به دست خودش يک قطب جدی داخلی را با محوريت رفسنجانی، شکل داده که برای مقابله با اين قطب، راهی ندارد جز اين که خط جراحی را تا آخر ادامه بدهد. يعنی اين رويارويی تا وقتی رفسنجانی هست، موضوعيت دارد و در هر حال، محوری است که تمام مخالفان و ناراضيان از خامنه ای در درون نظام پيرامون او جمع می شوند.
اين، مربوط به درون رژيم است و در شرايطی است که هنوز واکنش احمدی نژاد وارد اين معادله نشده است. احمدی نژاد توپ را به زمين خامنه ای انداخته و گفته است از طريق او اين ظلم را دنبال می کند و ظاهراً فعلاً صبر پيشه کرده تا ببيند خامنه ای چه تصميمی در مورد برگرداندن تصميم شورای نگهبان يا مهر زدن به اين تصميم می گيرد.
تصميم خامنه ای به جراحی و انقباض، در بيرون رژيم هم تأثيرات مشخص خودش را دارد و يک دليل بسيار روشن و زنده آن اين است که مماشات و تلاش برای تغيير رفتار اين رژيم، جز سرابی که فقط اتمی شدن رژيم از آن بيرون می آيد، نيست. در اين راستا شاهد اولين تحول که تصويب دور تازه يی از تحريمها توسط خزانه داری آمريکا و در ليست بردن شماری از افراد و شرکتهای رژيم است، هستيم.
طبعاً اين وضعيت يعنی پيامدهای جراحی و خونريزی داخلی رژيم، در منطقه يعنی سوريه و عراق هم تأثيرات مشخص خودش را دارد و حلقه بحرانها به دور گردن ولايت را تنگتر و تنگتر خواهد کرد.

حمايت روزنامه حکومتی جمهوری از رفسنجانی
رفسنجانی واجد صلاحيت ترين فرد است و مطرح کردن اموری از قبيل ناتوانی جسمی بهانه يی بيش نيست
ساده ترين دليل بر اين که شورای نگهبان اشتباه می کند اين است که در خود اين شورا در مورد صلاحيت افراد نظرهای متفاوتی وجود دارد
در پاسخ به دعاوی نماينده خامنه ای در کيهان آخوندی، سردبير روزنامه جمهوری اسلامی در طرفداری از رفسنجانی، ضمن اشاره به اين که وی ابتدا قصد کانديدا شدن نداشته است، نوشت: «آنچه موجب تغيير تصميم هاشمی رفسنجانی شد، افزايش فشارهای اقشار مختلف مردم و علما و مراجع تقليد بود که اين جانب شخصاً در جريان اين مورد اخير يعنی اصرار علما و مراجع قرار داشتم. خدا انصاف بدهد به کسانی که با زبان و قلم خود اين واقعيت را منکر می شوند. ساده ترين دليل بر اين که شورای نگهبان اشتباه هم می کند اين است که در خود اين شورا در مورد صلاحيت افراد، نظرهای متفاوتی وجود دارد. روشن ترين موارد اشتباه اين شورا، يکی تأييد صلاحيت کسی است که اکنون خود اعضای شورا و تمام حاميان گذشته وی از عملکرد او ناراضی هستند و او را تأييد نمی کنند و ديگری عدم احراز صلاحيت آيت الله هاشمی رفسنجانی است که در ميان تأييد صلاحيت شدگان همين دوره هيچ کدام امتيازات ايشان را ندارند. همه می دانند که مطرح کردن اموری از قبيل ناتوانی جسمی ناشی از بالا بودن سن، برای کسی با اين برجستگی ها، بهانه يی بيش نيست.

قدردانی بيات زنجانی از مراجع حکومتی در قم از رفسنجانی
بيات زنجانی از مراجع حکومتی در قم طی نامه يی به رفسنجانی از وی قدردانی کرد که وارد عرصه انتخابات شده است. وی در اين نامه نوشت: اگر انصاف بر رويه موجود حاکم بود، بايد همگان از اين حضور شما سپاسگزار می بودند. بيات زنجانی در مورد سياستهای باند خامنه ای نوشت: ”رفتار امروز برخی متصديان امر مانند رفتار کسی است که بر شاخه نشسته و بن شاخه را می برد“.

نامه نوه خميني: رد صلاحيت غيرقابل باور است
نوه خميني  رفسنجاني را توي سرخامنه اي مي زند و او را محور و نقطه كانوني نظام  ازنظر90 درصد پيروان خميني و حذف او را غير قابل باور توصيف مي كند. حسن خميني،  درنامه يي به رفسنجاني نوشت: خبر غيرقابل باور عدم احراز صلاحيت جنابعالي در نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري دل همه علاقمندان به شما و بخشي عظيم از دلبستگان به امام را به درد آورد. بي‌شك سابقه شما از عوامل ارادت پيروان امام به جنابعالي است.  نوه خميني با ذكر آيه يي به اين مضون كه دور فعلي گذراست و نوبت به رفسنجاني خواهد رسيد، اضافه كرد: من امروز چندان هم مكدّر نيستم: بلكه تا حدودي هم – به عللي كه بعدها معلوم خواهد شد – خوشبينم و در حقيقت به آينده مانند هميشه اميدوارم و اكنون اميدي بيشتر يافته‌ام .
حسن خميني كه تيول دار قبر خميني دجال است، اسمي ازخامنه اي نبرده، ولي با تاكيد براينكه در نظرسنجي در قبر خميني، 90درصد طرفدار رفسنجاني هستند، تلويحا خامنه اي را غاصب دانسته و تصريح مي كند: « وقتي با اقبال بيش از۹۰ درصد نسبت به شما مواجه شديم، برخود لرزيدم و خدمت جنابعالي هم عرض كردم كه ملجأ آمال يك ملت بودن و نقطه كانوني اميد ايشان شدن هم يك نعمت الهي است و هم يك وظيفه سخت را بر دوش شما قرار مي‌دهد».

خامنه ای عوامل ريز و درشت خود را برای حمايت از حذف رفسنجانی به صحنه می فرستد
در حاليکه حذف رفسنجانی از کانديداتوری به دستور خامنه ای، شکاف عميقی در درون رژيم، حتی در درون شورای نگهبان به وجود آورده است، خامنه ای عوامل ريز و درشت خود را به صحنه آورده تا ضمن تأييد تصميم شورای نگهبان، فشارهايی که از درون رژيم برای صدور حکم حکومتی و بازگرداندن رفسنجانی وجود دارد را خنثی کند.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: «تصميم شورای نگهبان يک تصميم نهايی است و مرحله اعتراض وجود ندارد» (تلويزيون حکومتی- اول خرداد). سايت رجانيوز متعلق به باند خامنه ای مخالفان رأی شورای نگهبان را به باد حمله گرفت و آنها را «مفسد فی الارض» خواند.
محمد جواد لاريجانی، معاون قوه قضاييه رژيم، با تأييد رأی شورای نگهبان و با اشاره به رفسنجانی گفت: «هر کس می خواهد به عنوان منجی بيايد بايد يک ضربدر کلی روی آن بکشيم… اين تفکر که من می خواهم منجی باشم مبتنی بر يک پيش فرض غلط است زيرا کشور بر روی لبه پرتگاه نيست» (تلويزيون رژيم- اول خرداد).
سرتيپ پاسدار نقدی، سرکرده بسيج گفت: «قرار نيست در هر موردی از اختيارات خاص ولايت استفاده کنيم، کشور قانون و مقررات خاص خود را دارد و زمينه برای ورود حکم حکومتی در حال حاضر وجود ندارد». او با اشاره به رفسنجانی گفت: «در حال حاضر کشور در حال غرق شدن نيست که منجی بخواهد کشور در حال پيشرفت است و البته مشکلاتی را هم دارد» (سايت حکومتی فرارو– 2خرداد).
آخوند موحدی کرمانی، در نمايش جمعه 2خرداد تهران از اين که شورای نگهبان «بر اساس دين و قانون»، «خوب و دقيق عمل کرد» تشکر کرد. او اذعان کرد که «سفارش مقام معظم رهبری هم همين بود» (رسانه های حکومتی-3خرداد).
سرلشگر پاسدار حسن فيروز آبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح رژيم، با تشکر از شورای نگهبان، گفت: کانديدای رياست جمهوری بايد «اهل تبعيت از ولی فقيه باشد… مردم را نسبت به نظام دلگرم سازد». وی افزود: «امروز عظمت قيام مردم بحرين… انتفاضه فلسطين حماس و بيداری اسلامی دنباله روی از راه امام است. چگونه می شود از اينها بازگشت و معامله کرد؟ سازش در مقابل آمريکا نتيجه يی جز ذلت و خواری نخواهد داشت» (خبرگزاری حکومتی ايسنا-3خرداد).
شمار ديگری از عوامل باند خامنه ای نيز زير عنوان دانشجويان مستقل در بيانيه يی از اين که شورای نگهبان «به دور از اعمال نظرهای شخصی و جناحی و بدون کمترين توجهی به جوسازيهای رسانه يی، به وظيفه خود عمل کردند» تشکر کردند و ضمن «مفسد فی الارض» خواندن مخالفان نظر شورای نگهبان نوشتند: «اگر اين تهمت پراکنی ها و جوسازيها ادامه يابد، دست از محاکمه اين مفسدين فی الارض نخواهيم کشيد… از کسانی که صلاحيت شان احراز نشده دعوت می کنيم… مسير کسانی را نپيمايند که در انتخاباتهای گذشته، به قانون و رأی ملت پشت کردند و امروز جايگاهی بهتر از زباله دان تاريخ نصيبشان نشده است» (خبرگزاری حکومتی ايلنا-3خرداد).
باند خامنه ای همچنين ادعا کرد 17500تن از «نخبگان» به خاطر آن که «دشمنان نتوانسته اند با روی کار آوردن رئيس جمهوری «سازش طلب و ميانه رو»، مرکز اين بيداری اسلامی در منطقه و جهان را به خمودی بکشانند» از شورای نگهبان تشکر کرده اند.
آخوند نبی موسوی در نمايش جمعه خرمشهر در مورد رد صلاحيت رفسنجانی گفت: شورای نگهبان، اقدام شجاعانه ای در احراز صلاحيتها انجام داد و من پای رئيس اين شورا را می بوسم. من خطاب به برخی از اين افراد بايد بگويم که شما و فرزندانتان جز مصيبت برای اين ملت چه داشته ايد و حتی شنيدم فرزند يکی از اين اشخاص در ايام بازداشت خود گفته است منافقين دوست و برادران ما هستند، حال چگونه اين افراد را می توان مفيد برای جامعه خواند.

رابطه با آمريکا خط قرمز ماست و انتخابات تغييری در سياست هسته يی ايجاد نمی کند
علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس رژيم و از نزديکان خامنه ای، گفت سياستهای هسته يی رژيم زير نظر خامنه ای انجام می شود و انتخابات رياست جمهوری تغييری در آن نمی دهد. خبرگزاری وزارت اطلاعات موسوم به مهر در روز 3خرداد به نقل از وی نوشت: «موفقيتهای ما در اين زمينه با شيب تندی سير صعودی داشته است. ما در عرصه هسته يی توانسته ايم بر خلاف اراده آمريکا… موفق عمل کنيم. غرب می گويد شما نبايد غنی سازی کنيد اما ما اين کار را انجام می دهيم و کارهای عظيمی انجام داده ايم». بروجردی با اشاره به سخنان برخی از کانديداها که برای بازار گرمی از وضعيت اقتصادی و تحريمها شکوه می کنند گفت: «نامزدها بايد به بخش پر ليوان نگاه کنند چون اين موضوع حق مردم و نظام است. موفقيت ما در صحنه هسته يی مهم ترين مسأله است. آمريکا ما را تحريم کرد اما اين تحريمها اثر نداشت و ايران با روشهای مختلف تحريمها را دور زد و به موفقيت رسيد. سياستهای کلان هسته يی موفق بوده و بازنده اين بازی آمريکا و دوستانش بوده اند. در نهايت بايد موفقيتهای هسته يی در زمينه هسته يی ذکر شود و اگر راه کار عملی برای برداشتن قدمهای بعدی در اين مسير وجود دارد، مطرح و تشريح شود».
بروجردی که رئيس کميته سياسی ستاد انتخاباتی ولايتی (مشاور خامنه ای) نيز هست، در مورد تبليغات نامزدها در زمينه سياست خارجی گفت: «رابطه با آمريکا خط قرمز ماست. اين سياست تصميم گيری شده نظام است و تأکيد رهبری در اين زمينه وجود دارد».

هرکس رأی شورای نگهبان را نپذیرد مفسد فی‌الارض است
پاسدار قاسمی در حمله ای بی سابقه به باند تصفیه شده ،کار آن طایفه را ”برای همیشه تمام شده“ قلمداد کرد.
وی که با شبکه حکومتی ”تهران پرس“ گفتگو میکرد، خطاب به علی مطهری گفت: ”می دانیم حذف مهره های فتنه ساز برای شمایی که جزو ساکتین فتنه بودید بسیار سخت و باور نکردنی است بنده توصیه دیگری هم به آقایانی همچون دکتر!!! مطهری دارم و آن این است که، برای تابوت های خالی فاتحه فرستادن کاری عبس و بیهوده است چرا که کار این طایفه برای همیشه تمام شد “.
وی در ادامه با جمله ئی از خمینی، مخالفین خامنه ای و حکم وی برای تصفیه رفسنجانی و رحیم مشائی را ” مفسد فی الارض“ نامید و اضافه کرد: ”امثال آقای احمدی نژاد برای پای کار بردن آقای مشایی در حال صحنه گردانی آن است خوب است ایشان هم  دست از لجاجت بردارد و به رای شورای نگهبان احترام بگذارد چرا که امام امت(ره) صریح فرمودند: هرکس رأی شورای نگهبان را نپذیرد «مفسد فی‌الارض» است “.

پاسدار احمدي مقدم: هرقدم عقب نشيني غير قابل جبران خواهد بود
فرمانده نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم در یک سخنرانی با اذعان به شکست طرح های ضد مردمی علیه زنان و جمع آوری ماهواره ها گفت: ”دراين شرايط برخي به نيروي انتظامي معترض بودند كه چرا اقدام به جمع آوري ماهواره‌ها مي‌كنيد؛ چراكه اساسا فايده و اثري برآن مترتب نيست “.
پاسدار اسماعیل احمدی مقدم که در ” همايش سراسري مسئولان و رابطين انصار حزب‌الله “ سخرانی میکرد با اشاره به نارضایتی حتی در بین کارگزاران و مقامات حکومت از طرح های سرکوبگرانه نیروهای انتظامی در ادامه افزود: ”ناجا به غير از حمايت امت حزب‌الله و مقام معظم رهبري و برخي مراجع، پشتوانه و قوت قلب ديگري ندارد. حتي عده زيادي از ائمه جمعه هم اولويت‌هاي خود را از مسئله فرهنگ و عفاف وحجاب تغيير داده اند. اين مقاومت سرسختانه درحالي انجام مي‌شود كه در صورت شكسته شدن آن بايد صراحتا گفت كه بي‌حجابي در ايران رسميت خواهد يافت؛ چرا كه جبران هرقدم عقب نشيني ما در اين عرصه تقريبا غير قابل جبران خواهد بود“.

وحشت ونگراني از پيامدهاي حذف رفسنجاني درارگان ولي فقيه ارتجاع، كيهان
كيهان ارگان ولي فقيه ارتجاع  درسرمقاله 2خرداد خود تحت عنوان «شورا نگداشت گروگان بگيرند» نوشت :
اين هنر شوراي نگهبان بود كه با رد صلاحيت  هاشمي گروگان‌گيران منافق را در فاز اول عملياتشان ناكام گذاشت. روح «شيخ فضل‌الله نوري» غرق رحمت باد كه سنگ بناي نهاد شوراي نگهبان را در يك قرن پيش گذاشت. البته يك موضوع هنوز محل ابهام است و آن اين‌كه آقاي هاشمي رها شده، دچار خطاي محاسبه شود و مجدداً در دام آنان قرار گيرد و گرفتار شود.
سال 88 در كف خيابان شعار دادند.«انتخابات بهانه است- اصل رژيم نشانه است»
حرمت‌شكنان روز عاشورا را كه در ميان آنها اعضاي مجاهدين بودند مردمان خداجو خواندند و بر لجاجت و انحراف خود اصرار ورزيدند. و مع‌الاسف آقاي هاشمي نتوانست با آنها مرزبندي كند. آري در بيت آقاي هاشمي، فرزند وي حاضر نيست از سازماني كه 12هزار را به‌شهادت رسانده با هويت واقعي‌شان ياد كند و به آنها «مجاهدين» مي‌گويد اين‌جا تكليف چيست؟

نماینده خامنه ای: شورای نگهبان خوب عمل کرد
آخوند موحد کرمانی، در نمایش جمعه امروز با اعتراف به مهندسی خامنه ای در بازی انتخاباتی، گفت: ”شورای نگهبان خوب عمل کرده و انتظاری هم از عده‌ای فقهای عادل و سایر اعضای شورا نیست. سفارش رهبری هم همین بود که باید به قانون احترام گذاشته شود، زیرا اگر به قانون عمل نشود و قانون‌شکنی شود، هیچ چیز در جای خود قرار نمی‌گیرد“.
این آخوند حکومتی در ادامه با خط و نشان کشیدن برای مابقی نامزدهای انتخاباتی اضافه کرد: ”براساس فرمایشات رهبری، کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، چه رییس‌جمهور، چه وزرا، مدیران کل و همه کسانی که در رأس هستند، اول باید مطیع رهبر باشند و این از همه مهمتر است“

شادمانی سپاه از حذف رفسنجانی
درپی حذف رفسنجانی، سپاه جهل و سركوب، ابراز شادماني خود را بارز كرد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، پاسدار حسن فیروزآبادی، گفت :” ولایت فقیه و شورای نگهبان قانون اساسی دو یادگار مهم امام برای حرکت در مسیر اسلام ناب و انقلاب است این دو شاخصه اصلی نظام هستند و ما از همه اعضای شورای نگهبان متشکریم که ملت ایران را شادمان کردند. وی در ادامه اضافه کرد: ”فردی اصلح باید به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود که از نشاط، تفکر و تابع ولایت فقیه باشد“.

وحشت از افشاگریی و آمدن مردم به صحنه: صدا و سیمای رژیم:  امسال بین نامزدهای انتخابات مناظره برگزار نخواهد شد
از روز شنبه ۴ خرداد تبلیغات نامزدهای انتخابات در تلویزیون دولتی ایران آغاز شد.
بر اساس برنامه ای که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده هر نامزد چند برنامه در تلویزیون و رادیو جمهوری اسلامی خواهد داشت.
بنا بر اعلام مسولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، امسال بین نامزدهای انتخابات مناظره برگزار نخواهد شد.
چهارسال پیش، مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات با استقبال بینندگان همراه شد اما در آن برنامه ها، برخی نامزدها علیه دیگران دست به افشاگری زدند.

دخالت وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه در رای گیری شورای نگهبان
 در دور اول رای گیری شورای نگهبان٬ آرا این شورا ۷ به ۴ به احراز صلاحیت رفسنجانی بوده است و با خارج شدن این خبر از شورای نگهبان  و در میان مسوولین٬ حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، به همراه معاونان وزارت اطلاعات و فرمانده سپاه  در شورای نگهبان حضور پیدا کرده  و طی بحث و گفتگویی با شورای نگهبان و بیان نگرانی ها و نکته های مورد اشاره خامنه ای مطرح میکنند..
با اتکا براین استدلال و در یک جلسه نیمه رسمی بدون حضور شاهرودی و برخی دیگر اعضا٬ شورای نگهبان رای گیری دوباره ای انجام می دهد و اینبار با آرا ۶ به ۴ به عدم احراز صلاحیت رفسنجانی رای می دهند. در این بین ۳ حقوقدان شورای نگهبان به همراه آیت الله مومن همچنان رای به احراز صلاحیت رفسنجانی  می دهند.
پس از درز این خبر به خارج از شورای نگهبان٬ علی لاریجانی به ملاقات خامنه ایی می رود و از وی در خواست می کند که با شرایط پیش آمده٬ ایشان از اعلام این نتایج به این شکل جلوگیری نمایند و اجازه حضور رفسنجانی  را در انتخابات با توجه به بحرانها و مساله آشتی ملی بدهند که خامنه ایی در پاسخ اعلام می کند که هیچ قصدی برای دخالت در نظر شورای نگهبان ندارد و این شورا مطابق قانون کار خود را به درستی انجام داده است.
با این برخورد خامنه ایی ، لاریجانی به دیدار رفسنجانی رفته و مساله را مطرح می کند و از او می خواهد که برای حفظ آبروی نظام و خود  انصراف دهد ولی رفسنجانی هم مطرح می کند که من نمی توانم به مردم دروغ بگویم و من به خاطر مردم آمده ام و انصراف نخواهم داد. لازم به ذکر است که سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی هم پس از این و پیش از اعلام نتایج برای اصرار بر انصراف رفسنجانی و جلوگیری از آبرو ریزی احتمالی برای نظام  پیش رفسنجانی می رود  ولی همان پاسخ را از رفسنجانی میگیرد. از این رو شورای نگهبان نیز پس از ناامیدی از انصراف رفسنجانی  نتایج بررسی صلاحیتها را یک روز پیش از موعدی که بیان کرده بودند اعلام می کنند.

اعتراف  پاسدار احمدی مقدم به انزجار مردم از نيروی انتظامی
پاسدار احمدی مقدم به انزجار مردم از اين نيرو اذعان کرد و گفت: به غير از حمايت امت حزب الله و مقام معظم رهبری و برخی مراجع، پشتوانه و قوت قلب ديگری نداريم. حتی عده زيادی از ائمه جمعه هم اولويتهای خود را از مسأله فرهنگ و عفاف و حجاب تغيير داده اند.

وجود شقه در شوراي نگهبان
پاسخ روزنامه« جمهوري »به ارگان ولي فقيه ارتجاع: رفسنجاني واجد صلاحيت‌ترين فرد است  و مطرح كردن اموري از قبيل ناتواني جسمي  بهانه‌اي بيش نيست. ساده‌ترين دليل بر اينكه شوراي نگهبان اشتباه مي‌كند  اين است كه در خود اين شورا در مورد صلاحيت افراد نظرهاي متفاوتي وجود دارد.
در پاسخ به دعاوي نماينده خامنه اي دركيهان آخوندي، سردبير روزنامه جمهوري اسلامي در طرفداري از رفسنجاني، ضمن اشاره به اين كه وي ابتدا قصد كانديدا شدن نداشته است، نوشت: «آنچه موجب تغيير تصميم هاشمي رفسنجاني شد، افزايش فشارهاي اقشار مختلف مردم و علما و مراجع تقليد بود كه اينجانب شخصاً در جريان اين مورد اخير يعني اصرار علما و مراجع قرار داشتم. خدا انصاف بدهد به كساني كه با زبان و قلم خود اين واقعيت را منكر مي‌شوند…
ساده‌ترين دليل بر اينكه شوراي نگهبان اشتباه هم مي‌كند اين است كه در خود اين شورا در مورد صلاحيت افراد، نظرهاي متفاوتي وجود دارد…
روشن‌ترين موارد اشتباه اين شورا، يكي تأييد صلاحيت كسي است كه اكنون خود اعضاي شورا و تمام حاميان گذشته وي از عملكرد او ناراضي هستند و او را تأييد نمي‌كنند و ديگري عدم احراز صلاحيت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني است كه در ميان تأييد صلاحيت شدگان همين دوره هيچكدام امتيازات ايشان را ندارند.
همه مي‌دانند كه مطرح كردن اموري از قبيل ناتواني جسمي ناشي از بالا بودن سن، براي كسي با اين برجستگي‌ها، بهانه‌اي بيش نيست.

چالش‌های داخلی و بین المللی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
 «آسوشیتد پرس» امروز در گزارشی به چالش‌های پیش روی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. این گزارش تحلیلی که بر مبنای دو محور چالش‌های جهانی و داخلی ایران تهیه شده، در ابتدا به شرح روابط ایران و غرب و چالش‌های مرتبط به آن پرداخته است.
بنا بر این گزارش، یکی از چالش‌های عمده ایران در رابطه با جامعه جهانی همچنان موضوع فعالیت‌های اتمی حساسیت برانگیز این کشور است.
چندین دور از مذاکرات اخیر میان ایران و غرب، از جمله گفتگوهای ایران و گروه «١+٥» در قزاقستان و مذاکرات ایران و آژانس بین الملل اتمی و اتحادیه اروپا در وین و استانبول «بی نتیجه» پایان یافته است و ایران همچنان در متقاعد کردن غرب نسبت به مسالمت آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود ناکام مانده است.
غرب نگران است ایران در صدد تولید سلاح اتمی است و ایران بر مسالمت آمیز بودن برنامه اتمی خود اصرار می ورزد. از سوی دیگر، در حالی که جمهوری اسلامی از بازدید مقامات آژانس اتمی از تاسیسات حساسیت برانگیز خود در «فردو» و «پارچین» ممانعت به عمل می آورد، اعلام کرده که حاضر به توقف «چرخه اتمی» خود که شامل پردازش و غنی سازی اورانیوم می شود نیز نخواهد بود.
از سوی دیگر، غرب نیز به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی به ترکیبی از دیپلماسی و تحریم اقتصادی روی آورده است. بنا بر تحلیل «آسوشیتد پرس»، تحریم‌های اقتصادی چالش عمده دیگر ایران در آستانه انتخابات پیش روست.
به اعتقاد تحلیلگر این خبرگزاری، تحریم‌ها علیه بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از جمله نفت، طلا و بخش‌های مالی و بیمه تشدید شده و رهبر ایران از لزوم در پیش گرفتن «اقتصاد مقاومتی» سخن می گوید. این در حالی است که با توجه به موانع متعدد بر سر روند گفتگوها و پافشاری ایران بر سیاست‌های خود، تنها چشم انداز متصور در مقطع کنونی شاید تشدید هر چه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران است.
در حالی که بانی عمده تحریم‌ها علیه ایران، ایالات متحده محسوب می شود، روابط میان دو کشور نیز از چالش‌های عمده ایران در انتخابات پیش روست.
بنا بر این گزارش، پس از روی کار آمدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۸، تغییر محسوسی در روابط دو کشور ایجاد نشده و هم اکنون بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در ایران از امکان بهبودی روابط سخن گفته اند. با این حال، پافشاری آیت الله خامنه ای بر مواضع پیشین خود و این نکته که تصمیم گیری‌های کلان در جمهوری اسلامی در نهایت به رای رهبر بازمی گردد، حاکی از «نامحتمل بودن» امکان گشایش در روابط دو کشور است.
چالش عمده دیگر از دید «آسوشیتد پرس»، نقش این کشور در منطقه است. در حالی که جمهوری اسلامی نفوذ خود در کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان را بیش از پیش تثبیت کرده، با توجه به بحران سوریه موقعیت این کشور در شرایط حساسی قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، در صورت سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، نه تنها جمهوری اسلامی مهمترین متحد خود در میان کشورهای عرب را از دست خواهد داد، بلکه با توجه به نقش سوریه در حمایت از حزب الله لبنان، ایران «برگ برنده» خود در برابر اسراییل را نیز از دست رفته خواهد دید.
به باور کارشناسان، پیشتیبانی‌های مالی، نظامی و امنیتی ایران از رژیم بشار اسد از آغاز ناآرامی‌ها در این کشور نیز در راستای اهمیت ژئوپلیتیک سوریه برای جمهوری اسلامی تعبیر می شود.»
آسوشیتد پرس» در ادامه به دو چالش عمده داخلی ایران در آستانه انتخابات اشاره کرده است. بنا بر این گزارش، شرایط اقتصادی و مقابله با معترضان داخلی از جمله مشکلات جمهوری اسلامی در سیاست داخلی هستند که با چالش‌های بین المللی این کشور نیز بی‌ارتباط نیست.
در حالی که بحران ارزی در ایران مشکلات بسیاری ایجاد کرده و بسیاری از صنایع ورشکست شده و تورم همچنان رو به افزایش است، تحریم‌های بین المللی سبب شده که دولت ایران با کمبود شدید منابع مالی نیز روبرو شود.
منابع رسمی آمار بیکاری در کشور را ۱۳ درصد اعلام کرده اند. با این حال، کارشناسان باور دارند که نرخ واقعی بیکاری بسیار بالاتر از آمار رسمی است.
چالش دیگری که «آسوشیتد پرس» به آن اشاره می کند، مقابله با معترضان است. انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران، بدلیل شائبه تقلب گسترده در انتخابات، به اعتراضات خیابانی و بدنبال آن سرکوب خشونت آمیز شهروندان انجامید و جمهوری اسلامی تلاش می کند از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کند.
بنا بر این تحلیل، یکی از راهکارهایی که رهبر ایران به منظور مقابله با مخالفان برگزیده است، استفاده از توان نظامی و مالی سپاه پاسداران است؛ امری که به نفوذ هر چه بیشتر این نهاد در سراسر کشور انجامیده است.
به باور تحلیل گران، تصمیم اخیر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت دو چهره کلیدی از شرکت در انتخابات حاکی از عزم رهبر جمهوری اسلامی بر مقابله با مخالفان داخلی و خارجی است.
از جمله تحلیلگر مجله «تایم» در تحلیلی اشاره کرده که به زعم بسیاری از کارشناسان در ایران و غرب، هاشمی رفسنجانی در میان نامزدهای انتخاباتی تنها گزینه‌ای بود که می توانست روابط ایران و غرب را تعدیل کرده و بدنبال آن برخی از چالش‌های داخلی و بین المللی ایران را رفع کند. با این حال، در نهایت رفتار رهبر جمهوری اسلامی نشان می دهد که او حاضر به هیچ تغییری در سیاست‌های خود نیست.

کانادا رد صلاحیت انتخاباتی ایران را محکوم کرد
وزارت امور خارجه کانادا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.
جان برد، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا با انتشار بیانیه ای به گزارش رسانه های دولتی ایران در مورد تایید صلاحیت ۸ نامزد از ٦٨٦ نامزدی که برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ثبت نام کرده بودند، این گزینش های عقیدتی مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی  را بی معنی و ناپسند خوانده و رد صلاحیت ها را محکوم کرده است.
وزیر امور خارجه کانادا در این بیانیه نوشته است «رد و تایید صلاحیت ها نماد دیگری از ورشکستگی عمیق و بی اعتمادی حکومتی است که از ملت و حتی حامیان و هواداران خود هراس دارد».
آقای برد تاکید کرده است «مردم ایران شایسته آن هستند که دیدگاه های خود را آزادانه ابراز کنند، آن ها باید از حق انتخاب واقعی و معنادار برخوردار باشند. دیکتاتوری روحانی و نظامی آیت الله خامنه ای کماکان با سانسور مطبوعات و به سکوت واداشتن گفتگوهای آزاد و علنی و دموکراتیک به نقض آزادی های دموکراتیک مردم ایران ادامه می دهد».
وزیر امور خارجه دولت محافظه کار کانادا در بخش دیگری از بیانیه خود خاطرنشان کرده است «سیستم سرکوب داخلی گسترده و بازداشت های با انگیزه های سیاسی، تهدید و اقدامات تلافی جویانه علیه ناراضیانی که دیدگاه های خود را ابراز می کنند به دست نیروهای بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غیرقابل پذیرش است».
آقای برد در پایان بیانیه خود یادآوری کرده است «کانادا حکومت ایران را به چالش می کشد تا برای رویارویی با آرمان های مردم ایران شجاعت به خرج دهد. کانادا دوست مردم ایران خواهد بود و از حکومت آیت الله خامنه ای می خواهد تا آزادی های بیشتری به مردم اعطا کند، نقض ابتدایی ترین حقوق بشر مردم ایران را متوقف کند و به عملیات دستگاه های ارعاب و سرکوب پایان دهد».

سرمقاله لوموند: تبديل رژيم ايران به ديکتاتوری باند خامنه ای
لوموند چاپ پاريس، جراحی بزرگ در رأس حاکميت آخوندی را نقطه عطفی در تاريخ اين رژيم توصيف کرد و در سرمقاله خود نوشت: جمهوری اسلامی به يک رژيم ديکتاتوری که در آن تنها يک باند می خواهد تمام قدرت را در دست داشته باشد تبديل شد. دو کانديدايی که ممکن بود خط علی خامنه ای را زير سؤال ببرند، حذف شدند و به اين ترتيب چهارميخه شده است که تنها کسانی که سرسپردگی مطلقشان به رهبر شناخته شده است، در اين انتخابات شرکت دارند. لوموند اين وضعيت را به عنوان خبری بد در مورد بن بست اتمی رژيم دانست و افزود: رژيم ايران به دست يک فرد، علی خامنه ای و طايفه او، که گروه اقليتی از آخوندها و فرماندهان سپاه پاسداران هستند، افتاده است. برای اولين بار از سال 1979، تنها يک باند مشخص می خواهد تمام اهرمهای قدرت را در دست داشته باشد و خط آن، خط رهبر است. هر وضعيت دشواری هم که وجود داشته يا از اين پس پيش آيد، در حکومتی که به يک ديکتاتوری فردی مبدل شده، به پای او نوشته خواهد شد.

گزارشگران بدون مرز: بالا گرفتن موج سانسور و بازداشت در آستانه انتخابات
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای که امروز منتشر کرده «موج سانسور و مسدود سازی سایت های اطلاع رسانی ایرانی و جهانی» را محکوم کرده است. به نوشته این بیانیه از ۲۵ اردیبهشت بسیاری از سایت ها اطلاع رسانی متعلق به جناح های مختلف نظام و نیز سایتهای گوگل و یاهو در بسیاری از بخش های ایران مسدود شده اند. و این مسدود سازی از ۳۰ اردیبهشت تشدید شده است.
سایت های معیار نیوز، روشنایی، بهارانا، و بهارانلاین نزدیک به دولت و اسفندیار رحیم مشایی، و سایت های آفتاب و آینده نیوز و بازتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و سایت روزنامه بهار از جمله این سایت های مسدود شده اند.
این گزارش همچنین به بالا گرفتن موج بازداشت و احضار روزنامه نگاران و وب نگاران توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اشاره کرده است. بیشتر روزنامه نگاران احضار شده نزدیک به دو نامزد اصلی انتخابات بوده اند و به نوشته این گزارش در بازجویی ها از این روزنامه نگاران خواسته شده که «از نامزدهایی که در خط رهبری نیستند حمایت نکنند».
در همین حال عده ای از روزنامه نگاران زندانی که در مرخصی به سر می بردند به زندان بازگردانده شدند. بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی، شیوا نظرآهاری و حسین رونقی از جمله آنانند. بیشتر این زندانیان بیمارند و در حال درمان خود بوده اند.

حکومت آخوندی منفورترین رژیم جهان
موسسه بین المللی «پیو» تازه ترين نظرسنجي ساليانه خود را ارايه داد.
در اين نظرسنجی درباره نگرش عمومی جهانی نسبت به مجموعه‌ای از کشورها، ایران به عنوان کشوری معرفی شده است که بیشترین دید منفی نسبت به آن وجود دارد. بیش از ۲۶ هزار نفر از ۲۵ کشور در این نظرسنجی شرکت داشتند. از آنها خواسته شد تا اتحادیه اروپا و ۱۶ کشور را بر اساس این که به نظرشان هر کدام از آنها نفوذ «عمدتا مثبت» یا «عمدتا منفی» در جهان داشته‌اند، رتبه‌بندی کنند. تنها ۱۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند که دیدگاه مثبتی نسبت به ایران دارند و در مقابل ۵۹ درصد آنها معتقد بودند که نفوذ ایران در جهان عمدتا منفی بوده است.

دیده‌بان حقوق‌بشر: امکان انتخابات سالم و آزاد در ایران فراهم نیست
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر می‌گوید، تعداد بی‌شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، طی سرکوب‌های خشونت‌بار ناشی از انتخابات جنجال برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ بازداشت شدند، دو تن نامزدهای سابق ریاست‌جمهوری در حصر خانگی قرار دارند، سرعت اینترنت به شدت کاهش یافته، فعالیت چهره‌ها و احزاب هم‌سو با جنبش اعتراضی ممنوع شده و روزنامه‎نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها احضار و بازداشت می‌شوند.
دیده‌بان حقوق‌بشر سپس می‌پرسد، با وجود چنین شرایطی در ایران چگونه می‌‌توان  «انتخابات آزاد و عادلانه» برگزار کرد؟
روز سه‌شنبه گذشته (۳۱ اردیبهشت/۲۱ مه) شورای نگهبان از میان ۶۸۶ نفر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری صلاحیت تنها ۸ نفر را تایید کرد. یکی از چهره‌های مطرح در میان داوطلبان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. او  یکی از پایه‌گذاران نظام جمهوری اسلامی و برای سال‌های طولانی به‌عنوان رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خبرگان مسئولیت داشت و اکنون نیز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
هم‌چنین برای انتخابات ریاست جمهوری ۳۰ زن نیز داوطلب شده بودند، اما شورای نگهبان همه آن‌ها را رد کرد.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید «شورای نگهبان»، به عنوان یک مجمع «غیرانتخابی» و متشکل از ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان، با به‌کار گرفتن آمیزه‎ای از معیارها – که برخی از آن‌ها از قبیل معیارهای مربوط به سن و میزان تحصیلات مشخص هستند و برخی دیگر هم «مبهم و قابل تفسیرند»، به بازبینی و بررسی کاندیداها می‌پردازد.
این شورا داوطلبان زن را حذف کرده زیرا مطابق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود. از نظر این شورا تنها مردان هستند که «رجال مذهبی و سیاسی» تلقی می‌شوند. محمد یزدی، یکی از روحانیون عضو شورای نگهبان اظهار داشته که قانون اجازه رئیس‌جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد.

اظهارات وزير خارجه آمريکا در مورد نامشروع بودن نمايش انتخابات آخوندی و برنامه اتمی رژيم
يک شورای نگهبان غيرمنتخب و غيرپاسخگو و معيارهای مبهم و فقدان شفافيت در اين انتخابات تغيير مشروعی را نمايندگی نمی کند. ساعت در مورد برنامه اتمی رژيم ايران در حال تيک تاک است. رئيس جمهور اوباما از گزينه نظامی در صورتی که تنها راه باشد دوری نمی کند. جان کری وزير خارجه آمريکا اعلام کرد: من نمی توانم تصور کنم در جهان کسی به انتخابات رژيم ايران نگاه کند و از اين روند شگفت زده نشود که يک شورای نگهبان غيرمنتخب که در مقابل مردم ايران هيچ حسابی پس نمی دهد و پاسخگو نيست، کانديداهای بالقوه را بر اساس معيارهای مبهمی رد صلاحيت کند. معيارهای مبهم اين انتخابات که مردم ايران از آنها مطلع نيستند، در کادر معيارهايی نيست که اکثر مردم در عمده کشورهای جهان به صورت آزاد، عادلانه، باز و قابل دسترس در انتخابات شرکت می کنند. فقدان شفافيت در انتخابات رژيم ايران به وضوح اين امر را غيرمحتمل می کند که ليست کانديداها، طيف گسترده يی از آرزوهای مردم ايران يا يک تغيير مشروع را نمايندگی کنند. جان کری در مورد سانسور و خفقان در حاکميت آخوندها اضافه کرد: علاوه بر اين علائم نگران کننده يی وجود دارد که رژيم ايران در حال دست زدن به اقداماتی برای کاهش سرعت يا حتی قطع دسترسی به اينترنت است. لذا نهايتاً مردم ايران نه تنها از انتخاب کسی که بتواند نظرگاههای آنان را منعکس کند، محروم خواهند شد، بلکه از شرکت داده شدن که برای هر دموکراسی مشروعی حياتی است، محروم خواهند بود. وزير خارجه آمريکا در مورد برنامه اتمی نيز تصريح کرد: من تأکيد می کنم، و اين را قبلاً نيز گفته ام، به روشنی پيدا است که ساعت در حال تيک تاک است. حتی اکنون گزارشهايی وجود دارد که آژانس بين المللی انرژی اتمی ناراضی است. لذا اين موضوعی است که به صورت خيلی خيلی زياد تحت نظر و بررسی ما قرار دارد. ضروری است رهبری حکومت ايران تصميم خود را بگيرد که آيا خواهان پيمودن اين راه است، يا خواهان راه ديگری است. ولی رئيس جمهور آمريکا روشن کرده است، در صورتی که گزينه نظامی تنها راه باقيمانده برای او باشد، اين امر موضوعی نيست که او از آن دوری کند.

اعتراض دانشجویان تبریز به انتخابات نمایشی رژیم

پیام مسعود رجوی: اتمام حجت با ولی فقیه درمانده ارتجاع در سراشیب سرنگونی

– 31 اردیبهشت 92


منابع: مجاهدین، همبستگی ملی، ایران پرس نیوز

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s