پایان نمایشی مسخره


از متعجب شدن برخی بسیار متعجب شدم. از میان چندتا کاندید دستچین شده توسط خامنه ایی، یکی انتخاب شد. مثل اینکه چندتا چغاله بادوم روی میزی بگذاریم و یکی از آنها برداشته و خورده شود. پس از آن عده ایی دور میز گرد آمده درباره آن چغاله بادوم خورده شده به بحثهای کشاف بپردازند. جالب تر اینکه خبرنگاران بین المللی از گزارش مستقیم بازی محروم شوند.
بازی انتخابات خامنه ایی همیشه این بوده که نفی اراده خویش بر کاندیدایی را نشان دمکراتیک و قانون  مدار بودن فاشیزم دینی خود جلوه دهد. هرکه را او بطور مستقیم حمایت کند، بی بروبرگردد در انتخابات نمایشی رژیم شکست میخورد. از سوی دیگر، وی با بی شرمی تعیین میکند که کدام ایرانی کاندید باشد.
آقای روحانی که از سوی رژیم کاندید و انتخاب شد نیز در نخستین وراجی عمومی خود گفت که پروژه بمب اتمی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، گفته شده که سیاست حمایت از جانی سوریه اسد ادامه پیدا خواهد کرد.
یعنی نه در سیاست منطقه ایی و نه در سیاست بین المللی رژیم و خامنه ایی تغییری در چشم انداز نیست. نمیتواند هم باشد. رئیس جمهور رژیم، قدرتی در حد سخنگوی خارج از کشوری فاشیزم دینی است. نه بیش.
انتخاب روحانی تنها تلاش برای ادامه بازی هسته ایی تا توانمندی کسب بمب اتمی است. این انتخاب به آقای اوباما فرصت انفعال تا پایان دوران ریاست جمهوری خویش را میدهد.

در زیر برخی اخبار از سایتهای مجاهد، همبستگی ملی و ایران پرس نیوز در این رابطه را برایتان گذاشتم

گزارشگر فرانسه24

«اين روزها ارتباط ما (با ناظرانمان در ايران) به خاطر کنترل «وی.پی.ان» توسط رژيم دشوار شده است. ارتباطات اينترنتی هم بسيار کند شده؛ اما به رغم همهٴ اين محدوديتها با يکی از آنها ارتباط برقرار کرديم. اين ناظر اهل تهران، مهندس نرم افزار است. برای رمزگشايی فيلمی که او فرستاده بود، يکی دو ساعت وقت گذاشتيم و از نرم افزارهای مختلف استفاده کرديم.
روزنامه القدس العربی:
«موضوع اصلی بعد از انتخابات، موضع (رژيم ايران) در رابطه با قضايای استراتژيکی مانند سوريه و برنامه هسته يی است که تا زمان حضور خامنه ای هيچ تغييری در آن وجود نخواهد داشت. او کليه امور کشور را اداره کرده و آخرين تصميم را می گيرد».

روزنامه گاردين انگلستان
«خامنه ای وسيله يی در اختيار دارد که بتواند با آن نتايج انتخابات را برگرداند و با آن بازی کند. آن هم فهرست همهٴ کانديدهايی می باشد که وارد اين رقابت شده اند. هزاران نفر از کانديدها از دور خارج شدند. اين کانديدها زير کنترل دائمی هستند تا اين که حتی يکی از آنها از برنامه و نظرات خامنه ای خارج نشود».

تلويزيون اسکای نيوز انگلستان:
«رژيم ايران به خبرنگار روابط خارجی اسکای نيوز ويزا نداد… . ما با يکی از شرکت کنندگان در قيام (2009) صحبت کرديم.
او که نمی خواست هويتش فاش شود، گفت: اگر چنين تظاهراتی در اين انتخابات پيش بيايد، و من هم اميدوارم که پيش بيايد، اگر در تهران تظاهراتی صورت بگيرد، بايد مردم شبانه روز در خيابانها باقی بمانند».
تلويزيون الجزيره بخش انگليسی – 24خرداد 1392: «خامنه ای… در بالای هرم قدرت در ايران قرار دارد. اختيارات او در تمامی زمينه ها گسترده است: در زمينه نظامی، قضايی، امور مذهبی، رسانه ها و حتی در سياست اتمی. او همچنين روحانيان شورای قدرتمند نگهبان را منصوب می کند. اين شورا مسئول حفاظت از قانون اساسی است و تمامی انتخاباتها را کنترل می کند. اين شورا تعيين می کند که چه کسی می تواند در انتخابات مجلس و رياست جمهوری شرکت کند. رئيس جمهور، رئيس دولت و رئيس کابينه است و بر اقتصاد نظارت دارد… (او) در نهايت به (خامنه ای) پاسخگو است»… .
خبرنگار سی.ان.ان.از ابوظبی – 23خرداد 1392: «صراحتاً خيلی ها به فرايند (انتخابات) اعتماد ندارند و بسياری بر اين عقيده اند که اين يک رياکاری است؛ نمايشی از سوی رژيم است تا يکی از وفاداران خود را برنده انتخابات کند… بسياری می گويند هيچ چيزی بدون حمايت (خامنه ای) پيش نخواهد رفت. ما داريم درباره رياست جمهوری صحبت می کنيم، ولی نمی توانيم تأثيرات و قدرت خامنه ای را فراموش کنيم. او قدرت مطلق است و بسياری از تحليلگران می گويند نتيجه انتخابات به او بستگی دارد».

نبايد به انتخاب روحانی خوش بين بود
ريچارد دالتون  سفير سابق انگلستان در ايران گفت: نبايد در مورد انتخاب روحانی خوش بين بود. من به چند دليل احتياط می کنم. اول اين که او بايد مطابق چارچوب سياستهايی که خامنه ای به او می دهد حرکت کند. دوم اين که رئيس جمهور رژيم ايران رئيس اجرايی دولت است. او در تصميم گری حرف آخر را نمی زند.

تأکيد آخوند روحانی بر غنی سازی اورانيوم
آخوند حسن روحانی بر ادامه غنی سازی اورانيوم تأکيد کرد. وی در اولين کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به اين سؤال: آيا شما حاضريد غنی سازی را دوباره تعليق کنيد؟ گفت: ”ديگر آن دوره گذشته است. الآن ما در يک شرايط خاصی هستيم“. خبرگزاری فرانسه گفت: روحانی تعليق غنی سازی اورانيوم را منتفی دانست
آخوند حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی خود فاش کرد ژاک شيراک رئيس جمهور وقت فرانسه با ادامه غنی سازی اورانيوم توسط رژيم موافقت کرده بود. آخوند روحانی گفت: من لازم است به شما بگم که ما با آقای شيراک در مذاکرات سال 2005 به توافق نهايی رسيديم که چگونه اعتماد بين المللی برای همه جلب بشود و در ايران غنی سازی ادامه پيدا بکند، توافقی که با آقای شيراک کرديم مى توانست راه حل نهايی باشد که بعد آلمانها هم با ان موافقت کردند، متأسفانه انگليسيها با فشار آمريکاييها موافقت نکردند و کار ناقص باقی ماند.

جمع کردن بساط انتخابات توسط ولی فقيه ارتجاع
رژيم برای خلاصی از طناب دار انتخابات با سرعت تمام و در مرحله اول بساط انتخابات خود را با اعلام اين که 72 درصد از واجدان حق رأی در آن شرکت کرده اند و آخوند روحانی با ۱۸.۶ميليون رأی برنده آن شده است جمع کرد.
رژيم که انتخابات رياست جمهوری و انتخابات شورای شهرها و انتخابات مياندوره يی مجلس در 4 استان و انتخابات خبرگان ارتجاع در دو استان را برای گرم کردن تنور و افزايش جمعيت روی هم انداخته بود، حسب المعمول با ضريب 4- 5 برابر، ادعا کرد که هفتاد و دو وهفت دهم درصد، در نمايش انتخاباتی شرکت کرده اند.
اين در حالی است که رقم واقعی 55 ميليون واجدان حق رأی را نزديک به 5/4 ميليون نفر پايين کشيده و اعلام کرده بود که 50ميليون و 483هزار نفر حق رأی دارند.
رأی گيری در بسياری از حوزه ها به خصوص در تهران و محلهايی که جلب توجه نمی کرد، تعطيل شده بود تا طبق مهندسی، تنها نقاطی در معرض ديد خبرنگاران خارجی قرار بگيرد که دارای ازدحام جمعيت باشد.
از اين پيشتر رهبر مقاومت در 31ارديبهشت اعلام کرده بود: اگر رفسنجانی در مقابل حذف خود توسط شورای نگهبان ارتجاع به اعتراض بر نخيزد و در صورتی که تمکين کند يا به «شيخ فريدون» (هم پياله جک استراو و دوويلپن) متوسل شود و پشت او حرکت کند، خود را خراب و همه حرفهايش را باطل و نقش برآب می کند. زيرا خامنه ای همين را می خواهد.
در حاليکه ولی فقيه ارتجاع در بحران مرگبار رژيمش که باند غالب حاکميت را تا بيت العنکبوت هم فراگرفته دست و پا می زند، به مهندسی مرموز رقم سازی مشغول است، رسانه های بين المللی، از فضيحت نمايش انتخاباتی و شکست خامنه ای خبر می دهند.
لس آنجلس تايمز نوشت: کسانی که سياست مرموز رژيم ايران را دنبال می کنند می گويند تلاشهای آشکار خامنه ای شکست خورده است. ملاهای حاکم بر ايران نتوانستند بر جنگ قدرت رسوای خود غلبه کنند و در پشت يک کانديدا در انتخابات روز جمعه متحد شوند. عليرضا جعفرزاده، به لس آنجلس تايمز گفت: اين انتخابات کمشکشهايی را دامن زد. سران رژيم هنوز هم از تکرار قيام 88 وحشت دارند، زيرا اين پتانسيل از بين نرفته است“.
نيويورک تايمز به نقل از تحليلگران و کارشناسان امور ايران، نوشت: وضعيت در ايران بر اساس آمار گزارش شده توسط رسانه های حکومت، از يک پتانسيل پنهان اعتراضی که در جامعه ذخيره شده خبر می دهد. نتايج اعلام شده تا کنون آن چيزی نيست که خامنه ای برايش طراحی کرده بود.
در عين حال قدرت و به طور مشخص سياست خارجی و برنامه اتمی، نهايتاً در دست خامنه ای رهبر رژيم است.
بنابراين ترديدهايی وجود دارند که حتی بر سر کارآمدن يک رئيس جمهور به اصطلاح معتدل تر در اين حکومت، نمی تواند تغييری در اوضاع بدهد.
روزنامه فرانسوی ليبراسيون نيز در گزارشی از تهران در مورد آخوند روحانی نوشت: وی برای مدتی طولانی دبير شورای امنيت ملی حکومت بوده و از جمله مسئول سرکوب تظاهرات در سالهای 1999 و 2003 بوده است.
ليبراسيون با نقل مصاحبه هايش با جوانان در تهران افزود، آنها گفتند روحانی از اهميتی برخوردار نيست. اگر بگوييم رفسنجانی اندازه يک ناو جنگی است، روحانی قدرتش در حد يک قايق کوچک است.
يک رئيس شرکت در تهران به ليبراسيون گفت تا يک ماه پيش، 90 درصد از ايرانيها تصميم گرفته بودند که رأی ندهند.
واشينگتن پست نيز در تحليلی درباره انزوای بين المللی رژيم می نويسد: استفن هدلی مشاور امنيت ملی جرج بوش، جيم استاينبرگ معاون وزير خارجه در دوره اول اوباما و سناتور ليبرمن طی مقاله مشترکی که در واشينگتن پست منتشر شد، شکست مذاکرات اتمی با رژيم آخوندی را نقطه عطفی برای دولت اوباما دانستند و بر لزوم برخورد قاطع جامعه بين المللی با اين رژيم تأکيد کردند.
مقامات آمريکايی اضافه کردند در حالی که رژيم ايران شمار سانتريفيوژها و کميت اورانيوم را افزايش داده است، زمان برای ديپلوماسی که اعتباری ندارد، به سرعت در حال سپری شدن است. بنابراين ايالات متحده بايد با اتخاذ گامهای فوری، انتخاب را برای رژيم ايران تيز کند.
آنها به دولت اوباما توصيه کردند ايالات متحده بايد موقعيت خود را در سراسر منطقه چه در زمينه صلح خاورميانه و جه در برخورد قاطع با رژيم اسد، تقويت کند و بر اعتبار خود بيافزايد. دولت اوباما به طور مستقيم و کاملاً صريح بايد برای رژيم ايران روشن کند که ايالات متحده آماده اقدام نظامی است. ما معتقديم در کنگره آمريکا اکثريت قاطع دو حزبی آمادگی دارند تا به رئيس جمهور اوباما اختيارات لازم را برای اقدام ضروری بدهند.
انيه رفسنجانی پس از انتخاب آخوند روحانی به رياست جمهوری رژيم
رفسنجانی طی بيانيه يی با تودهنی به خامنه ای اعلام کرد: 24خرداد به بزرگان انديشه ساز در داخل کشور، درس داد که تحجّر، دگم انديشی، بداخلاقی ها، حذف ها، طردها و انحصارطلبی ها، متاعی بی بها و مقطعی است. انتخابات 24خرداد، يک هشدار اقتصادی و يک همراهی اجتماعی برای اعلام انزجار از کلّه شقی، قانون گريزی و فراز و فرودهای افراط و تفريط و برگشت به راه اعتدال و عقلانيت است.

اذعان كارگزاران رژيم به شكست نظام در انتخابات
رسانه حكومتي الف متعلق به احمد توكلي نماينده مجلس رژيم از باند خامنه اي با اذعان به موقعيت بحراني خامنه اي نوشت: اين انتخابات يك پيام ساده داشت و آن هم اعتراض بود. اعتراض به وضع موجود.
اعتراض مردم به وضعيت اقتصادي بود، به مشكلات معيشتي بود. اعتراض به دروغگويي و پنهان كاري بود. اعتراض به افراط بود. اعتراض به محدود كردن آزادي‌ها بود. اعتراض به سانسور و فشار بر مخالفان بود. اعتراض بر اقتدار گري و قيم مآبي بود. اعتراض بر بگير و ببندهاي سليقه‌اي بود. براي فرياد كردن اين اعتراض نيز به اصول‌گرايان اعتماد نكردند.
پاسدار علايي از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در زمان جنگ 8 ساله با عراق نيز انتخابات را شكست نظام و «پايان دادن به وضع موجود» توصيف كرد و نوشت:
کسانی که در تبلیغات انتخاباتی خود به «پایان دادن به وضع موجود» تأکید کرده اند از اقبال بیشتری برخوردار بوده اند. مردم می خواهند به سیاست های بسته و فشارآور پایان دهند و روزهای بهتری را برای خود رقم زنند.

دولت كانادا نمايش انتخابات رژيم را بي اعتبار دانست
وزير خارجه كانادا گفت: رژيم ايران به دقت كانديداها را انتخاب كرد و تنها به كساني اجازه شركت داد كه روابط دوستانه اي با اين رژيم دارند.
هيچ يک از 8 كانديداي تاييد شده رژيم، جايگزين و نماينده واقعي براي آراي مردم ايران نيستند. كانادا در عين حال، شجاعت مردم ايران كه آمال خود را براي دستيابي به آزادي در مقابل سركوب وحشيانه ابراز ميكنند، مي ستايد. لذا با توجه به دستكاري روند دموكراتيك كه خواست اجتماعي است، نتايج راي گيري 14 ژوئن اين رژيم، بي معني است.
جانشين احمدي نژاد، صرفاً عروسك و دست نشانده ديگري براي پانتوميم غم انگيز و خطرناک خامنه اي است که زندگي همه مردم ايران را تحث تآثير قرار ميدهد.
جان برد تأكيد كرد كانادا در كنار مردم ايران كه در صحنه براي احترام به حقوق پايه اي تلاش ميكنند، مي ايستد و در حاليكه مدت زيادي است هيچ اميدي به رژيم پوچ و واپسگراي ايران ندارند، اميد را به مردم ايران از دست نداده اند.
شريعتمداري: با انتخاب روحاني، سياستهاي کلان نظام تغييري نخواهد کرد

شريعتمداري، نماينده خامنه اي در كيهان در سرمقاله اين روزنامه نوشت: تعيين سياست‌هاي کلي و کلان نظام از اختيارات رهبري است.بنابراين برخلاف هياهوي دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها، با انتخاب روحاني، سياست‌هاي کلان نظام تغييري نکرده و نخواهد کرد.
سخنگوي خامنه اي در كيهان تاكيد كرد با حضور روحاني در رأس قوه اجرايي کشور، هم نگراني بعضي‌ها و هم انتظار برخي ديگر درباره تغيير سياست‌هاي کلان نظام، بي‌اساس و نشدني است.
پاسدار شريعتمداري تشتت در باند خامنه اي را يكي از عوامل شكست اين باند در انتخابات رژيم عنوان كرد و نوشت: موضع‌گيري اين نامزدها عليه يکديگر در مناظره‌هاي تلويزيوني، و کنار نرفتن به نفع ديگري، اين نگراني را ايجاد كرد كه رويه و روشي باشد که هنگام رياست بر قوه مجريه نيز ادامه يابد. از اين رو دکتر روحاني قبل از آن که از حمايت کارگزاران و مدعيان اصلاحات تشکر کنند بايستي خود را مديون حلقه انحرافي نفوذي در دولت بدانند!

روزنامه اوست فرانس: اپوزيسيون ايران نمايش انتخاباتي را افشا ميكند
رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، اپوزيسيون «نمايش انتخاباتي» در ايران را بعد از اعلام پيروزي حسن روحاني در اولين دور انتخابات رياست جمهوري را افشا كرد.
مريم رجوي كه معتقد است رئيس جمهور جديد «از آغاز در تمامي جنايات رژيم دست داشته است» اظهار داشت: روحاني «كسي را در نقش مدره فريب نميتواند بدهد» او يادآوري كرد كه رئيس جمهور جديد به مدت پانزده سال دبير شوراي عالي امنيت ملي رژيم بوده است و هم اكنون ولي فقيه خامنه اي را در شوراي امنيت ملي نمايندگي ميكند. رجوي همچنين رقم 72درصد براي نرخ شركت كنندگان را «مضحك» توصيف كرد و اظهار داشت كه آرا به ميزان 4 يا 5 برابر توسط رژيم ضريب خورده است. او ادامه داد «هيچ چيز بدون آزادي و حقوق بشر در ايران تغيير نخواهد كرد».

کاهش چشمگير مشارکت در انتخابات به روايت آمارها
وبلاگ دانشجو: طبق نتايج نهايي اعلام شده از سوي خبرگزاري هاي رسمي رژيم کل آراي ماخوذه در شهر تهران کمي بيش از 2 میلیون و 862 هزار بوده است و اين در حاليست که منابع حکومتی ميزان مشارکت مردم را در پایتخت حدود 50٪ اعلام کرده اند.
طبق آخرین آمارها تعداد واجدین شرایط رای دادن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و در خوشبينانه ترين حالت اگر به آمار هاي که خود رژيم داده است اتکا کنيم، ميزان مشارکت حدود 36٪ بوده و به عبارت ديگر بیش از 64٪ از مردم تهران انتخابات نمايشي رژيم را تحريم کرده اند.
همچنين طبق آمارهاي ارائه شده از سوي منابع رسمي رژيم در انتخابات سال 1388 تعداد کل آراي صحيح در شهر تهران 7.405.839 بوده است و ميزان مشارکت در آن سال بيش از 85٪ درصد اعلام گرديد که با توجه به نتايج يک جانبه اعلام شده، وجود تقلب از سوي حکومت طبق اين آمارها در آن سال کاملاً مشهود بود و اين خود ثابت مي‌کند که هيچ گاه نبايد در حيطه مسائل انتخابات به رژيم اعتماد کرد.
در پايان مي‌توان گفت ميزان مشارکت عمومي در انتخابات سال 1392 حدأقل 50٪ نسبت به چهار سال گذشته کاهش يافته است و اگر انتخابات شوراي شهر و روستا و در بعضي نقاط انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با انتخابات رياست جمهوري 1392 برگزار نمي‌شد به احتمال بسيار زياد مشارکت عمومي حتي به 25٪ هم نمي‌رسيد.
رأي به روحاني را نيز مي‌توان در چهارچوب انتخاب ميان بد و بدتر از سوي أکثريت قشر متوسط جامعه که از تحريم‌ها آسيب فراواني ديده اند، تعريف کرد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s