مصر پیروز


واقعیت اینست که انقلاب ما  به یاری دولت فخیمه و از ما بهتران توسط ملا  ربوده شد. خمینی توانست با اتکاء به غرب و شرق، ملت و انقلابش را سرکوب کند. در نبرد سیاسی مصر، نه تنها اخوان، بلکه ارتجاع بین الملل باخت. مالکی در عراق، بشار در سوریه، اردوغان در ترکیه و … بخصوص کاکل فاشیزم دینی، رژیم آخوندی باختند. این پیروزی جان بیشتری به نبرد علیه آخوندیسم میدهد. بویژه آنکه، محمد مرسی شبانه روز با کاخ اوباما برای یافت راههای نگاهداشتن قدرت در تماس بود. دولت آقای اوباما، سورپرایز شده و نتوانست به داد مرسی برسد. بی بی سی پارسی نیز در ماتم فرو رفت. رادیو دیروز امریکا هم ناله اش به آسمان پرتاب شد. خیزش ملت مصر برای بازپس گرفتن سنگرهای ربوده شده انقلاب، بر همه ملتهای منطقه و شاخ افریقا، بویژه بر ملت و مقاومت ایران شاد باد

Advertisements