فراگیری دمکراسی در کشوری استبداد زده


دوران مدرسه برای من پر از تنش بود. آموزگار زن با لباس فرم زیبای سپاه دانش پس از انقلاب با یک ریشوی شلوار سربازی جایگزین شد. کتاب درسی تعلیمات دینی، برگردان درس عربی هذا اﻟﺒﻘﺮة الجمیل در دوران شاه،  برای ما هذا اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻤﻠﻌﻮن شد. با چماق خمینی، مشهدمحمدعلی‌حداد برای خودش کسی شده بود. این چماق، بر سر دانش آموزان هم سن و سال من فرود آمد. آنهایی که در تظاهرات دانش آموزی برای ایرانی بهتر شرکت کرده بودند.
امری که دگرگون نشد. انتخاب مبصر و ناظم مدرسه بود. تنبل ترین، کودن ترین ولی بزرگترین دانش آموز از دید جثه و وزن، به مبصری انتخاب میشد. وظیفه ایشان، به آماده کردن لیست حاضر و غیاب، بیرون کردن دانش آموزان بهنگام زنگ تفریح خلاصه میشد. باج همیشگی من اگر در زمان شاه بخشی از تغدیه رایگانم بود، در زمان خمینی به پرکردن ورق امتحانی مبصر تبدیل شد.
در همان دوران مدرسه، خیلی چیزها آموختم. مهمترینش نبود دمکراسی در جامعه ام بود. و اینکه تا هنگامیکه یک مبصر گردن کلفت بدون انتخاباتی دمکراتیک با شرکت همه دانش آموزان کلاس انتصاب میشود و ناظم در مدارس هست، درکی از دمکراسی در جامعه رشد نخواهد کرد.

Advertisements

خامنه ایی در رفت! | تصویر مقام معزم پیش از پرواز ملکوتانه


Khameneiپس از تشکیل ائتلاف منطقه ایی و جهانی علیه مبارزین انقلابی حوثی های نظام و ترگ خوردن عمق استراتژیک رهبری  و پایان نمایش موش و گربه بازی با قدرتهای برتر جهانی، مقام معزم با بیان اینکه جام زهر بسم اله لاکن بشکه زهر محالا، خاک ایران را در روز یوم اله ۱۲ فروردین با مقصد نامعلوم ترک کردند. شایان ذکر است که قصاب سلیمانی نتوانست به این پرواز برسد.

عکس یادگاری ظریف با خامنه ایی


عکس یادگاری ظریف با خامنه ایی پیش از سفری دگر برای مذاکره بر سر مذاکره با مذاکره کنندگان

 

Zarif_Khamenei

کارت تبریک نوروزی اوباما به خامنه ایی


کارت تبریک نوروزی اوباما به خامنه ایی که ضمیمه نامه بود و از دید رسانه ها پنهان ماند.

Obama-Khamenei

روز ۸ مارس و زنان کارتن خواب


بتازگی در کمال افتخار اعلام شد که از پانزده هزار کارتن خواب در تهران، سه هزار تن آن زن هستند. آیا جای تعحب دارد که تمام گرمخانه‌های شهر تهران برای مردان راه‌اندازی شده است، در حالی که زنان کارتن‌‌خواب به‌خصوص در فصل سرما به مراتب از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مردان برخوردارند؟ خیر! اینجا مملکت آغا امام زمان است! از حقوق زن خبری نیست. اگر مردی در این کشور ماشالله مرد آخوندی بی خانمان شود، تنها برچسب بی عرضه به وی تعلق میگیرد. زن چی؟ یک زن کارتن خواب هیچ حق و حقوقی ندارد. پول ناچیزش را میدزند، کتکش میزنند، تحقیرش میکنند، انگار که بخشی از منابع ملی! کشور باشد، تا میتوانند به وی تجاوز میکنند.
۸ مارس و حقوق زن، برای وی واژه های ناشناخته ایی هستند، او برای زنده ماندن میجنگد. بر ایرانیان شرافتمند است که در حکومت بی شرفان و بی شرمان و دزدان و متجاوزین آخوندی، تا آنجایی که میتوانند، به یاری این زنان شتابند.