کارت تبریک پوتین به اوباما


کارت تبریکی که به مناسبت سال نوی میلادی ۲۰۱۶ پوتین با اشاره با برجام برای اوباما فرستاد

Putin_Khamenei

Advertisements

گم شدن یک یگان از مدافعین حرم سپاه در سوریه


تصویر یگان گم شده

برای بزرگتر دیدن روی تصویر کلیک کنید