تنها یک زن بود! | پشت پرده قتل و تجاوز دانشجوی زن آلمانی توسط پناهنده نمای ایرانی


چپ | قاضی زن آلمان راست | حسین ک تحت مراقبت مامور دادگاه

برگردان خبر به پارسی از من

روزنامه معتبر فرانکفورتر آلگماینه به تاریخ 27 ژانویه 2018 آورده  است:

در پروسه دادگاه علیه حسین ک. رابطه ناهنجارش درباره زن آشکار شد.

روز 28تم دادگاه جزایی علیه مردی که در سن نوجوانی خود خوانده پاییز 2015 به آلمان پناهنده شده  و در اکتبر 2016 دانشجوی زن دانشگاه شهر فرایبورگ را در کنار رودخانه وحشیانه تجاوز و به قتل رسانده است، ادامه دارد.هر چه روند قضایی ادامه می یابد، دادگاه پی میبرد که چگونه متهم با شهادت دروغ قصد داشته تا اتهام خود را به پرتوی نور ملایمی بکشاند.
روز پنجشنبه دو پلیس جنایی یونان از کورفو به آلمان آمده اند تا درباره کردارهای جنایی متهم پیش از پناهندگی در آلمان شهادت دهند.
حسین ک در دوران پناهندگی در یونان در سال 2013 از یک دختر دانشجوی یونانی دزدی وتلاش داشته او را به قتل برساند.
حسین ک. پس از دستگیری در آلمان معتجبانه از پلیس جنایی مامور بازرسی قتل می پرسد چه خبر است او فقط یک زن بود!!

 

 

Advertisements