عسگر اولاغی | گنجشک باطلاق ولایت


سرنوشت عسگراولادی، نمای کامل نظام اعدام و بقول آخوندها نمادین است. انقلابی ترین رفتار سیاسی، سلطان بازار بچاپ بچاپ  آخوندی، محدود به ده سی بردن کارت دعوت عروسی اش!  برای برادر زندانی اش به اوین، نخسین و آخرین حرکت! سیاسی وی پیش از انقلاب ۵۷ بود. چند هفته پیش از انقلاب، او در راه بازرگانی پسته از تهران به لندن، میهمان امام شیادان و کلاه برداران، خمینی جلاد، در نوفل لوشاتوی استعماری میشود. در برگشت از محضر جلاد، لیست راهزنان همراه امام برای گرفتن قدرت در ایران، را در جیب چپانده و پس از میخ شدن نوکر استعمار پیر به قدرت، به اتاق بازرگانی ایران خزید.
«کاسب جزء» ایی که بهمراه عمام و باندش روی انقلاب سوار شد، با مسجد و صندوق پس انداز قرض بده پس نگیر خیابان فرشته، بازرگانی انقلابی خویش را آغاز کرد. عسگر اولادی با صندلی در شورای مرکزی حزب موتلفه آخوندی، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و عضوء هیئت نمایندگان اتاق ایران، هفتمین ثروتمند ایران، دارای سهام دو بانک چینی، داراییهایش را مدیون مبارزه برادرش و دستمال گرفتن برای خمینی جلاد است.
آقای شاه (خمینی) که به توصیه امریکا و تاثیر گرفته از جو ضد چپ و سرکوب آنان در غرب و کپی برداری از نسخه غربی برای چالشهای سیاسی ایران، با توجه به تجربه همراهی کلیسا با قدرت در غرب و سابقه حمایت مسجد از شاه و شاه از مسجد، بویژه کودتای ننگین ۲۸ مرداد، خطر را نه در آخوندی که از سازمان اوقاف کشور جیره میگرفت، بلکه در همان چپ و نیروهای ملی و مترقی میدید.
متمول شدن و میلیاردر شدن عسگر اولاغی، سرباز اقتصادی خامنه ایی، سرنوشت انقلابی است که ملت ایران به استعمار باخت.
آقای شاه، با سرکوب نیروهای پیشرو و حمایت مالی از شبکه آخوندی و یاری به گسترش آن، راه را برای ایجاد کمربند سبز امریکایی زیر شکم نرم اتحاد جماهیر شوروی، و بازگشت ملکه عفریته ان گلیسی به قدرت در ایران، هموار کرد. آخوندها هم بمانند عسگراولادی، هیچگاه انقلابی نبودند. و این را شاه میدانست. شاه عقب ماندگی اندیشه آنان را مانع به قدرت خزیدنشان میدانست.
همه داستان انقلاب ۵۷ هم همین است. متمول شدن و میلیاردر شدن عسگر اولاغی، سرباز اقتصادی خامنه ایی، سرنوشت انقلابی است که ملت ایران به استعمار باخت.

به مال و مکنت رسیدن عسگر اولادی نمادین است.

 

Advertisements

اقتصاد ملوک الطوایفی


اقتصاد مقاومتی که خامنه ایی اعلام و افسار آن را به دست پرچپاول رفسن جانی سپرده است، همان اقتصاد ملوک الطوایفی، در یک کلام، چپاول ملی و رشوه کلان به بیگانه برای تمدید مهلت حکومت طناب دار، حاکم بر میهن ماست. پس از پیام نوروزی باراک حسین به خامنه ایی، در راستای گشایش فضای سیاسی برای دولت روحانی، رادیو فردای سید حسین اوباما، با اعلام ورشکستگی رادیو تلویزیون حکومتی، یادم هست که به آن پشم وشیشه میگفتیم، به رژیم رهنمود داده که بسوی خصوصی سازی آن گام بردارد. در ضعف مطلق سرکرده فاشیزم دینی، خامنه ایی، خیزش رفسنجانی با دست گرفتن اقتصاد کشور، احتمالا برپایی کانالهای تلویزیونی خصوصی متعلق به باند خود، که درآمد میلیارد دلاری برایش خواهد داشت، همان سیستم اقتصاد چپاول ملی، اینبار سرازیر به جیب آغازاده های این باند خواهد بود. حالا که رفسن جانی زیاد از امامش خاطره تعریف میکند، بد نیست جمله معروف کفن پاره جلاد را درباره اقتصاد و خر را هم نقل کند.

اطلاق آخوند-بازاری به این حکومت از همان اوان دهه شصت نیز بهمین روال اشتباه بوده و هست. یادم هست که تنها درصد کمی از بازاریان خودفروخته، با کسب سهمیه دولتی و اجناس دولتی، نانشان در روغن بود و افرادی بمانند پدر حقیر که پس از به قدرت خزیدن خمینی دیگر از رفتن به مسجد بازار هم خودداری میکردند، به زور خرج روزانه شان را درمیاوردند. مگر بازار را در جانوران خونخواری مثل لاجوردی که به درک واصل شد خلاصه کنیم. اینگونه ناخواسته همه بازار را به آخوند بخشیده ایم.
از آنجایی که سالیان درازی از تمدن دور هستیم، نه تنها اقتصاد ما، فرهنگ ما… مصرفی و وادراتی بوده بلکه هم سیاست ما و بیشتر گروهها، سازمانها و شخصیتهای اپوزیسیون ما، بدنبال نسخه هایی بودند که یا از سیستم حکومتی دیگر کشورها و یا از مبارزه دیگر ملتها کپی برداری شده بودند. هزینه این کژاندیشی تا همین لحظه سر به فلک میزند. تنها به یمن وجود مسعود رجوی، شورای ملی مقاومت ایران، در راستای برپایی حکومتی ملی و تحقق راه حلی ایرانی گام برداشته است.
رشد اقتصادی، فرهنگی، علمی … وصل به جامعه جهانی با عملی کردن سیاستی ایرانی، تنها و تنها با سرنگونی تام و تمام رژیم فاسد فاشیستی آخوندی امکان پذیر است. امسال، بیشتر از هر سال دیگر، به سرنگونی رژیم امید دارم.

شپیگل | خامنه ایی بزرگترین سرمایه دار ایران


شپیگل | فساد در ایران: آیت‌اللهِ پر زرق و برق

در قوانین ایران حقوق ماهانه‌ای برای آیت الله پیش بینی نشده ولی  به خاطر مقامش بنیادهای مذهبی با ثروت هنگفت، در اختیار اوست.
آیت‌الله علی خامنه‌ای مایل است که خود را  مردی فروتن نشان ‌دهد. رسانه‌های حکومتی ایران همواره می‌خواهند تصویری شخصی از او ارئه دهند که از صدقه زندگی می‌کند. گفته می‌شود به قدری ناچیز است که مجبور می‌شود همواره از دوستان و آشنایان پول قرض کند.
در واقع قوانین ایران برای رهبر مذهبی حقوق ماهانه‌ای را مقرر نکرده است. ولب به جایش برخی از بنیادهای مذهبی دراختیار اوست که سرمایۀ آن‌ها به میلیارد می‌رسد. این بنیادها به خاطر اینکه زیر نظر رهبری‌اند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
بنیادهای آیت‌الله تنها در جاهایی که پرسودند سرمایه گذاری میکنند: از معاملات ملکی و صنعت مخابرات گرفته تا معاملۀ خودرو.
برای آنهایی که خارج از سیستم حکومتی ایران هستند، نگاهی به درون اقتصاد این کشور دشوار است. اکنون تاجری به نام علی نوریجانی درمصاحبه با سایت فرارو توضیح می‌دهد که روش اقتصادی بزرگترین سرمایه دار ایران (منظور علی خامنه ایی ا ست) چگونه است.
نوریجانی واردکنندۀ خودروهای بی‌ام‌ و بود، تا درسال ۲۰۰۹، بی‌ام‌ به همکاری خود با این کشور پایان داد. از آن پس، نوریجانی به فروش خوردوهایی پرداخت که پیش‌تر وارد کرده بود.
روزنامۀ انگلیسی تلگراف در بخشی از این مصاحبه آورده است: آقایان از بنیاد شاه عبدالعظیم به دفتر من آمدند و پیشنهاد کردند در ازای خریدن سهم من با شرکتم همکاری کنند. وی گفت که بنیاد شاه عبدالعظیم گام به گام اکثریت سهام شرکتش را تصاحب کرد.
نوریجانی شرح میدهد: من مجبور بودم به تدریج سهام بیشتری از شرکتم را به آنها واگذار کنم.  اینجا بود که شرکت  از نوریجانی به پرشیاخودرو تغییر نام داد. نوریجانی که دیگر اختیاری در شرکت نداشت، گفت: برخی از آشنایان از من پرسیدند چطور بدون سکتۀ قلبی ماجرا را از سر گذراندم.
این روش در بسیاری ازحکومت‌های خودکامه به کار می‌رود. به خاطر  شفاف نبودن  و عدم مکانیسم های کنترل، حکام و متحدان آن‌ها بدون هیچ مانعی سرمایه ملی را چپاول می‌کنند. به عنوان مثال واردات خودروهای لوکس آلمانی٬ مانند گاوه شیر ده از محبوبیت برخودار هستند.
در تونس بازرگانی  بنز در دست خانوادۀ رئیس‌جمهور سرنگون شده، بن علی بود. درسوریه، رامی مخلوف، دایی‌زادۀ اسد تلاش کرد تا مرسدس را از آن خود کند. درحکومت‌های خودکامه، معمولاً سرمایه داران بزرگ و دستگاههای امنیتی  رابطه تنگانگی دارند. فساد بخش جدانانپذیر حکومت است.
درست همین آیت‌الله خامنه‌ای، فساد اقتصادی در ایران را به عنوان یک مشکل برشمرده است.  او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، در ماه ژوئن برگزار خواهد شد، انتظار دارد مدیری قوی‌تر از احمدی‌نژادی پیروز شود . احمدی نژاد  نمیتواند دوباره کاندید شود. ایران در وضعیت اقتصادی فاجعه‌باری بسر میبرد. تصور این که خامنه‌ای در خواسته‌اش برای مدیریت اقتصادی بهتر، بنیادهای تحت اختیار خود را مد نظر داشته، بسیار کم است. چرا که آنها کارکرد بسیار موفقی دارند.

پی آمد تحریمها | کنار کشیدن سامسونگ از بازار ایران


تحریم بازار ایران از سوی شرکت سامسونگ

 

زوددویچه تسایتونگ. آلمان | شرکت سامسونگ، کره جنوبی، فروشگاه اینترنتی خود را بر روی مشتریان ایرانی میبندد. دارندگان تلفنهای سامسونگ دیگر نمیوانند برنامه های کمکی را دانلود کنند. این شرکت، از معدود شرکتهایی بود که محصولات و سرویس خود را به زبان پارسی عرضه میکرد. این گام بخشی از تحریمهای اجرا شده علیه برنامه اتمی ایران میباشد.

بانک آلمان بخاطر بازرگانی با رژیم ایران در انتظار جریمه سنگین


کانال خبری ان تی فا |

بازرگانی با حکومت ایران میتواند برای بانک آلمان هزینه سنگینی دربرداشته باشد. به گزارش شپیگل، بدون نام بردن منبع، بزرگترین موسسه مالی آلمان، بانک آلمان (غیر دولتی) برای جریمه احتمالی بخاطر نقض تحریمهای ایالات متحده، 300 میلیون یورو کنار گذاشته است. معلوم است که اداره های امریکایی در تجسسشان بیشتر از آنچه انتظار میرفت، پیشرفت کرده اند. بانک آلمان نخواست به این گزارش واکنش نشان دهد.

گسترش تحریم بانکی رژیم | فشار امریکا بر بانک مرکزی اروپا


شپیگل. آلمان | به گزارش تایمز مالی کنگره ایالات متحده در نظر دارد که با قطعنامه های شدیدتر بانک مرکزی اروپایی  EZB را بسوی تحریمهای گسترده تری علیه حکومت ایران سوق دهد.  سیاستمداران امریکایی احتمال میدهند که شرکتها و بانکهای ایرانی و بانکهای اتحادیه اروپا از سیستم مالی تارگت دو Target2 برای پنهان کردن مبادلات مالی و ارزی استفاده میکنند.

Spiegel

رادیو آلمان | افزایش ناآرامیها در ایران


تحریمهای تازه غرب و تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران، موجب افزایش قیمتها، بیکاری و نابسامانی بازار بورس شده اند. بسیاری از ایرانیان ناراضی بوده و حتی نمایندگان پارلمان ایران، دولت را متهم به عدم کفایت و برنامه ریزی اقتصادی میکنند.
در ابتدا در دوایر رسمی تهران این فرض وجود داشت که کشورهای غربی در وضع تحریمها و تحریم نفتی جدی نیستند. اگر هم که آنها وضع شوند، تاثیرگذار نخواهند بود. احمدی نژاد معتقد بود که نباید از وضع تحریمها نگران بود.
خامنه ایی بارها اعلام کرد که «ما بدنبال بمب اتمی نیستیم…» علیرغم انتظارهای نخستین احمدی نژاد، تحریمها موثر بودند. قیمت کالاهای پایه ایی و غذایی چهار برابر شده اند. نرخ تورم رسمی حدود 27 درصد است. آمار واقعی بسیار بیش از این میباشد. بیکاری گسترش میابد. بطور مثال در بخش اتوموبیل. این بخش یکی از پویاترین بخش اقتصادی ایران هست. تولید در این بخش تا حدود دوسوم کاهش یافته است. بطور مثال پژو بخاطر تحریمها به همکاری خود و قراردادهایش با شرکت های بازرگانی ایرانی و صدور لوازم یدکی، خاتمه داد. پول ایران از زمان وضع تحریمهای بازرگانی علیه این حکومت به دوسوم کاهش یافته است. صادرات نفتی که بالغ به یک میلیون بشکه در روز، به نصف آن تقلیل کرده است. این در حالیست که درآمد نفتی مهمترین منبع درآمد جمهوری اسلامی است. احمدی نژاد این را درک و سخن از جنگ روانی و تاثیر در بسیاری از بخشهای مالی میکند. بیش از اینها ولی، تاثیر تحریمها بر روی 75 میلیون ایرانیست. رهبری ایران به آن آگاه است. خامنه ایی بتازگی گفته که ما مشکل اساسی نداریم ولی اذغان کرد که: برخی از مشکلات هم هستند که به سراسر کشور گسترش یافته اند. وی افزایش قیتمها و بی کاری را مهمترین نگرانیهای مردم نامید. ناراضیتها افزایش میابند. در پاییز گذشته 77 نماینده مجلس طی بیانیه ایی از رئیس جمهور خواستند که به اشتباههای اقتصادی خود اعتراف و آنها را توضیح دهد. موضوع عدم کفایت دولت مطرح شد. دست آخر رهبر کشور خامنه ایی، نمایندگان را قانع کرد که از توبیخ رسمی رئیس جمهور چشمپوشی کنند. با اینهمه این اتهامها هنوز مطرح میشوند و اغلب بطور پنهانی درباره آن بحثهای شدیدی وجود دارد. ایران دارای 18 میلیارد تن و بدینرو یک سوم منابع نفتی و دومین منابع گازی است. اگر این منابع هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرند، پای گذار رشد اقتصادی بزرگ میتوانند باشند. بیش از ششماه از وضع تحریمها و بایکوت نفتی علیه حکومت ایران میگذرد. هنوز تاثیر کامل خود را نگذاشته اند و پایانی بر آنان در چشم انداز نیست. تقریبا هفته ایی یکبار تحریمهای تازه اعلام و یا اجرا میشوند. داوود باواند از دانشگاه تهران میگوید: تحریمها خسارت بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده اند. تاثیر منفی آنان در زندگی روزمره قابل مشاهده است. اگر که وضع اینگونه پیش رود به یک انفجار داخلی منتهی خواهد شد.
بیش از همه امریکا تحت رهبری اوباما به آن امیداور است. اوباما برخلاف رئیس جمهور پیش، خواستار جنگی تازه در خاورمیانه نیست. اوباما ترجیح میدهد بجای آن، فشار اقتصادی و سیاسی را اجرا کند. با اینهمه، واشنگتن یک قدرت عظیم نظامی بدور ایران چیده است و همانطور که خانم کلینتون وزیر خارجه در دوره نخست ریاست جمهوری اوباما گفت، اگر حکومت ایران در بحث اتمی عقب ننشیند، امریکا برای هرگونه اقدامی آماده است.

منبع: رادیو آلمان
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/1989413/