پایان نمایشی مسخره


از متعجب شدن برخی بسیار متعجب شدم. از میان چندتا کاندید دستچین شده توسط خامنه ایی، یکی انتخاب شد. مثل اینکه چندتا چغاله بادوم روی میزی بگذاریم و یکی از آنها برداشته و خورده شود. پس از آن عده ایی دور میز گرد آمده درباره آن چغاله بادوم خورده شده به بحثهای کشاف بپردازند. جالب تر اینکه خبرنگاران بین المللی از گزارش مستقیم بازی محروم شوند.
بازی انتخابات خامنه ایی همیشه این بوده که نفی اراده خویش بر کاندیدایی را نشان دمکراتیک و قانون  مدار بودن فاشیزم دینی خود جلوه دهد. هرکه را او بطور مستقیم حمایت کند، بی بروبرگردد در انتخابات نمایشی رژیم شکست میخورد. از سوی دیگر، وی با بی شرمی تعیین میکند که کدام ایرانی کاندید باشد.
آقای روحانی که از سوی رژیم کاندید و انتخاب شد نیز در نخستین وراجی عمومی خود گفت که پروژه بمب اتمی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، گفته شده که سیاست حمایت از جانی سوریه اسد ادامه پیدا خواهد کرد.
یعنی نه در سیاست منطقه ایی و نه در سیاست بین المللی رژیم و خامنه ایی تغییری در چشم انداز نیست. نمیتواند هم باشد. رئیس جمهور رژیم، قدرتی در حد سخنگوی خارج از کشوری فاشیزم دینی است. نه بیش.
انتخاب روحانی تنها تلاش برای ادامه بازی هسته ایی تا توانمندی کسب بمب اتمی است. این انتخاب به آقای اوباما فرصت انفعال تا پایان دوران ریاست جمهوری خویش را میدهد.

در زیر برخی اخبار از سایتهای مجاهد، همبستگی ملی و ایران پرس نیوز در این رابطه را برایتان گذاشتم

گزارشگر فرانسه24

«اين روزها ارتباط ما (با ناظرانمان در ايران) به خاطر کنترل «وی.پی.ان» توسط رژيم دشوار شده است. ارتباطات اينترنتی هم بسيار کند شده؛ اما به رغم همهٴ اين محدوديتها با يکی از آنها ارتباط برقرار کرديم. اين ناظر اهل تهران، مهندس نرم افزار است. برای رمزگشايی فيلمی که او فرستاده بود، يکی دو ساعت وقت گذاشتيم و از نرم افزارهای مختلف استفاده کرديم.
روزنامه القدس العربی:
«موضوع اصلی بعد از انتخابات، موضع (رژيم ايران) در رابطه با قضايای استراتژيکی مانند سوريه و برنامه هسته يی است که تا زمان حضور خامنه ای هيچ تغييری در آن وجود نخواهد داشت. او کليه امور کشور را اداره کرده و آخرين تصميم را می گيرد».

روزنامه گاردين انگلستان
«خامنه ای وسيله يی در اختيار دارد که بتواند با آن نتايج انتخابات را برگرداند و با آن بازی کند. آن هم فهرست همهٴ کانديدهايی می باشد که وارد اين رقابت شده اند. هزاران نفر از کانديدها از دور خارج شدند. اين کانديدها زير کنترل دائمی هستند تا اين که حتی يکی از آنها از برنامه و نظرات خامنه ای خارج نشود».

تلويزيون اسکای نيوز انگلستان:
«رژيم ايران به خبرنگار روابط خارجی اسکای نيوز ويزا نداد… . ما با يکی از شرکت کنندگان در قيام (2009) صحبت کرديم.
او که نمی خواست هويتش فاش شود، گفت: اگر چنين تظاهراتی در اين انتخابات پيش بيايد، و من هم اميدوارم که پيش بيايد، اگر در تهران تظاهراتی صورت بگيرد، بايد مردم شبانه روز در خيابانها باقی بمانند».
تلويزيون الجزيره بخش انگليسی – 24خرداد 1392: «خامنه ای… در بالای هرم قدرت در ايران قرار دارد. اختيارات او در تمامی زمينه ها گسترده است: در زمينه نظامی، قضايی، امور مذهبی، رسانه ها و حتی در سياست اتمی. او همچنين روحانيان شورای قدرتمند نگهبان را منصوب می کند. اين شورا مسئول حفاظت از قانون اساسی است و تمامی انتخاباتها را کنترل می کند. اين شورا تعيين می کند که چه کسی می تواند در انتخابات مجلس و رياست جمهوری شرکت کند. رئيس جمهور، رئيس دولت و رئيس کابينه است و بر اقتصاد نظارت دارد… (او) در نهايت به (خامنه ای) پاسخگو است»… .
خبرنگار سی.ان.ان.از ابوظبی – 23خرداد 1392: «صراحتاً خيلی ها به فرايند (انتخابات) اعتماد ندارند و بسياری بر اين عقيده اند که اين يک رياکاری است؛ نمايشی از سوی رژيم است تا يکی از وفاداران خود را برنده انتخابات کند… بسياری می گويند هيچ چيزی بدون حمايت (خامنه ای) پيش نخواهد رفت. ما داريم درباره رياست جمهوری صحبت می کنيم، ولی نمی توانيم تأثيرات و قدرت خامنه ای را فراموش کنيم. او قدرت مطلق است و بسياری از تحليلگران می گويند نتيجه انتخابات به او بستگی دارد».

نبايد به انتخاب روحانی خوش بين بود
ريچارد دالتون  سفير سابق انگلستان در ايران گفت: نبايد در مورد انتخاب روحانی خوش بين بود. من به چند دليل احتياط می کنم. اول اين که او بايد مطابق چارچوب سياستهايی که خامنه ای به او می دهد حرکت کند. دوم اين که رئيس جمهور رژيم ايران رئيس اجرايی دولت است. او در تصميم گری حرف آخر را نمی زند.

تأکيد آخوند روحانی بر غنی سازی اورانيوم
آخوند حسن روحانی بر ادامه غنی سازی اورانيوم تأکيد کرد. وی در اولين کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به اين سؤال: آيا شما حاضريد غنی سازی را دوباره تعليق کنيد؟ گفت: ”ديگر آن دوره گذشته است. الآن ما در يک شرايط خاصی هستيم“. خبرگزاری فرانسه گفت: روحانی تعليق غنی سازی اورانيوم را منتفی دانست
آخوند حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی خود فاش کرد ژاک شيراک رئيس جمهور وقت فرانسه با ادامه غنی سازی اورانيوم توسط رژيم موافقت کرده بود. آخوند روحانی گفت: من لازم است به شما بگم که ما با آقای شيراک در مذاکرات سال 2005 به توافق نهايی رسيديم که چگونه اعتماد بين المللی برای همه جلب بشود و در ايران غنی سازی ادامه پيدا بکند، توافقی که با آقای شيراک کرديم مى توانست راه حل نهايی باشد که بعد آلمانها هم با ان موافقت کردند، متأسفانه انگليسيها با فشار آمريکاييها موافقت نکردند و کار ناقص باقی ماند.

جمع کردن بساط انتخابات توسط ولی فقيه ارتجاع
رژيم برای خلاصی از طناب دار انتخابات با سرعت تمام و در مرحله اول بساط انتخابات خود را با اعلام اين که 72 درصد از واجدان حق رأی در آن شرکت کرده اند و آخوند روحانی با ۱۸.۶ميليون رأی برنده آن شده است جمع کرد.
رژيم که انتخابات رياست جمهوری و انتخابات شورای شهرها و انتخابات مياندوره يی مجلس در 4 استان و انتخابات خبرگان ارتجاع در دو استان را برای گرم کردن تنور و افزايش جمعيت روی هم انداخته بود، حسب المعمول با ضريب 4- 5 برابر، ادعا کرد که هفتاد و دو وهفت دهم درصد، در نمايش انتخاباتی شرکت کرده اند.
اين در حالی است که رقم واقعی 55 ميليون واجدان حق رأی را نزديک به 5/4 ميليون نفر پايين کشيده و اعلام کرده بود که 50ميليون و 483هزار نفر حق رأی دارند.
رأی گيری در بسياری از حوزه ها به خصوص در تهران و محلهايی که جلب توجه نمی کرد، تعطيل شده بود تا طبق مهندسی، تنها نقاطی در معرض ديد خبرنگاران خارجی قرار بگيرد که دارای ازدحام جمعيت باشد.
از اين پيشتر رهبر مقاومت در 31ارديبهشت اعلام کرده بود: اگر رفسنجانی در مقابل حذف خود توسط شورای نگهبان ارتجاع به اعتراض بر نخيزد و در صورتی که تمکين کند يا به «شيخ فريدون» (هم پياله جک استراو و دوويلپن) متوسل شود و پشت او حرکت کند، خود را خراب و همه حرفهايش را باطل و نقش برآب می کند. زيرا خامنه ای همين را می خواهد.
در حاليکه ولی فقيه ارتجاع در بحران مرگبار رژيمش که باند غالب حاکميت را تا بيت العنکبوت هم فراگرفته دست و پا می زند، به مهندسی مرموز رقم سازی مشغول است، رسانه های بين المللی، از فضيحت نمايش انتخاباتی و شکست خامنه ای خبر می دهند.
لس آنجلس تايمز نوشت: کسانی که سياست مرموز رژيم ايران را دنبال می کنند می گويند تلاشهای آشکار خامنه ای شکست خورده است. ملاهای حاکم بر ايران نتوانستند بر جنگ قدرت رسوای خود غلبه کنند و در پشت يک کانديدا در انتخابات روز جمعه متحد شوند. عليرضا جعفرزاده، به لس آنجلس تايمز گفت: اين انتخابات کمشکشهايی را دامن زد. سران رژيم هنوز هم از تکرار قيام 88 وحشت دارند، زيرا اين پتانسيل از بين نرفته است“.
نيويورک تايمز به نقل از تحليلگران و کارشناسان امور ايران، نوشت: وضعيت در ايران بر اساس آمار گزارش شده توسط رسانه های حکومت، از يک پتانسيل پنهان اعتراضی که در جامعه ذخيره شده خبر می دهد. نتايج اعلام شده تا کنون آن چيزی نيست که خامنه ای برايش طراحی کرده بود.
در عين حال قدرت و به طور مشخص سياست خارجی و برنامه اتمی، نهايتاً در دست خامنه ای رهبر رژيم است.
بنابراين ترديدهايی وجود دارند که حتی بر سر کارآمدن يک رئيس جمهور به اصطلاح معتدل تر در اين حکومت، نمی تواند تغييری در اوضاع بدهد.
روزنامه فرانسوی ليبراسيون نيز در گزارشی از تهران در مورد آخوند روحانی نوشت: وی برای مدتی طولانی دبير شورای امنيت ملی حکومت بوده و از جمله مسئول سرکوب تظاهرات در سالهای 1999 و 2003 بوده است.
ليبراسيون با نقل مصاحبه هايش با جوانان در تهران افزود، آنها گفتند روحانی از اهميتی برخوردار نيست. اگر بگوييم رفسنجانی اندازه يک ناو جنگی است، روحانی قدرتش در حد يک قايق کوچک است.
يک رئيس شرکت در تهران به ليبراسيون گفت تا يک ماه پيش، 90 درصد از ايرانيها تصميم گرفته بودند که رأی ندهند.
واشينگتن پست نيز در تحليلی درباره انزوای بين المللی رژيم می نويسد: استفن هدلی مشاور امنيت ملی جرج بوش، جيم استاينبرگ معاون وزير خارجه در دوره اول اوباما و سناتور ليبرمن طی مقاله مشترکی که در واشينگتن پست منتشر شد، شکست مذاکرات اتمی با رژيم آخوندی را نقطه عطفی برای دولت اوباما دانستند و بر لزوم برخورد قاطع جامعه بين المللی با اين رژيم تأکيد کردند.
مقامات آمريکايی اضافه کردند در حالی که رژيم ايران شمار سانتريفيوژها و کميت اورانيوم را افزايش داده است، زمان برای ديپلوماسی که اعتباری ندارد، به سرعت در حال سپری شدن است. بنابراين ايالات متحده بايد با اتخاذ گامهای فوری، انتخاب را برای رژيم ايران تيز کند.
آنها به دولت اوباما توصيه کردند ايالات متحده بايد موقعيت خود را در سراسر منطقه چه در زمينه صلح خاورميانه و جه در برخورد قاطع با رژيم اسد، تقويت کند و بر اعتبار خود بيافزايد. دولت اوباما به طور مستقيم و کاملاً صريح بايد برای رژيم ايران روشن کند که ايالات متحده آماده اقدام نظامی است. ما معتقديم در کنگره آمريکا اکثريت قاطع دو حزبی آمادگی دارند تا به رئيس جمهور اوباما اختيارات لازم را برای اقدام ضروری بدهند.
انيه رفسنجانی پس از انتخاب آخوند روحانی به رياست جمهوری رژيم
رفسنجانی طی بيانيه يی با تودهنی به خامنه ای اعلام کرد: 24خرداد به بزرگان انديشه ساز در داخل کشور، درس داد که تحجّر، دگم انديشی، بداخلاقی ها، حذف ها، طردها و انحصارطلبی ها، متاعی بی بها و مقطعی است. انتخابات 24خرداد، يک هشدار اقتصادی و يک همراهی اجتماعی برای اعلام انزجار از کلّه شقی، قانون گريزی و فراز و فرودهای افراط و تفريط و برگشت به راه اعتدال و عقلانيت است.

اذعان كارگزاران رژيم به شكست نظام در انتخابات
رسانه حكومتي الف متعلق به احمد توكلي نماينده مجلس رژيم از باند خامنه اي با اذعان به موقعيت بحراني خامنه اي نوشت: اين انتخابات يك پيام ساده داشت و آن هم اعتراض بود. اعتراض به وضع موجود.
اعتراض مردم به وضعيت اقتصادي بود، به مشكلات معيشتي بود. اعتراض به دروغگويي و پنهان كاري بود. اعتراض به افراط بود. اعتراض به محدود كردن آزادي‌ها بود. اعتراض به سانسور و فشار بر مخالفان بود. اعتراض بر اقتدار گري و قيم مآبي بود. اعتراض بر بگير و ببندهاي سليقه‌اي بود. براي فرياد كردن اين اعتراض نيز به اصول‌گرايان اعتماد نكردند.
پاسدار علايي از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در زمان جنگ 8 ساله با عراق نيز انتخابات را شكست نظام و «پايان دادن به وضع موجود» توصيف كرد و نوشت:
کسانی که در تبلیغات انتخاباتی خود به «پایان دادن به وضع موجود» تأکید کرده اند از اقبال بیشتری برخوردار بوده اند. مردم می خواهند به سیاست های بسته و فشارآور پایان دهند و روزهای بهتری را برای خود رقم زنند.

دولت كانادا نمايش انتخابات رژيم را بي اعتبار دانست
وزير خارجه كانادا گفت: رژيم ايران به دقت كانديداها را انتخاب كرد و تنها به كساني اجازه شركت داد كه روابط دوستانه اي با اين رژيم دارند.
هيچ يک از 8 كانديداي تاييد شده رژيم، جايگزين و نماينده واقعي براي آراي مردم ايران نيستند. كانادا در عين حال، شجاعت مردم ايران كه آمال خود را براي دستيابي به آزادي در مقابل سركوب وحشيانه ابراز ميكنند، مي ستايد. لذا با توجه به دستكاري روند دموكراتيك كه خواست اجتماعي است، نتايج راي گيري 14 ژوئن اين رژيم، بي معني است.
جانشين احمدي نژاد، صرفاً عروسك و دست نشانده ديگري براي پانتوميم غم انگيز و خطرناک خامنه اي است که زندگي همه مردم ايران را تحث تآثير قرار ميدهد.
جان برد تأكيد كرد كانادا در كنار مردم ايران كه در صحنه براي احترام به حقوق پايه اي تلاش ميكنند، مي ايستد و در حاليكه مدت زيادي است هيچ اميدي به رژيم پوچ و واپسگراي ايران ندارند، اميد را به مردم ايران از دست نداده اند.
شريعتمداري: با انتخاب روحاني، سياستهاي کلان نظام تغييري نخواهد کرد

شريعتمداري، نماينده خامنه اي در كيهان در سرمقاله اين روزنامه نوشت: تعيين سياست‌هاي کلي و کلان نظام از اختيارات رهبري است.بنابراين برخلاف هياهوي دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها، با انتخاب روحاني، سياست‌هاي کلان نظام تغييري نکرده و نخواهد کرد.
سخنگوي خامنه اي در كيهان تاكيد كرد با حضور روحاني در رأس قوه اجرايي کشور، هم نگراني بعضي‌ها و هم انتظار برخي ديگر درباره تغيير سياست‌هاي کلان نظام، بي‌اساس و نشدني است.
پاسدار شريعتمداري تشتت در باند خامنه اي را يكي از عوامل شكست اين باند در انتخابات رژيم عنوان كرد و نوشت: موضع‌گيري اين نامزدها عليه يکديگر در مناظره‌هاي تلويزيوني، و کنار نرفتن به نفع ديگري، اين نگراني را ايجاد كرد كه رويه و روشي باشد که هنگام رياست بر قوه مجريه نيز ادامه يابد. از اين رو دکتر روحاني قبل از آن که از حمايت کارگزاران و مدعيان اصلاحات تشکر کنند بايستي خود را مديون حلقه انحرافي نفوذي در دولت بدانند!

روزنامه اوست فرانس: اپوزيسيون ايران نمايش انتخاباتي را افشا ميكند
رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، اپوزيسيون «نمايش انتخاباتي» در ايران را بعد از اعلام پيروزي حسن روحاني در اولين دور انتخابات رياست جمهوري را افشا كرد.
مريم رجوي كه معتقد است رئيس جمهور جديد «از آغاز در تمامي جنايات رژيم دست داشته است» اظهار داشت: روحاني «كسي را در نقش مدره فريب نميتواند بدهد» او يادآوري كرد كه رئيس جمهور جديد به مدت پانزده سال دبير شوراي عالي امنيت ملي رژيم بوده است و هم اكنون ولي فقيه خامنه اي را در شوراي امنيت ملي نمايندگي ميكند. رجوي همچنين رقم 72درصد براي نرخ شركت كنندگان را «مضحك» توصيف كرد و اظهار داشت كه آرا به ميزان 4 يا 5 برابر توسط رژيم ضريب خورده است. او ادامه داد «هيچ چيز بدون آزادي و حقوق بشر در ايران تغيير نخواهد كرد».

کاهش چشمگير مشارکت در انتخابات به روايت آمارها
وبلاگ دانشجو: طبق نتايج نهايي اعلام شده از سوي خبرگزاري هاي رسمي رژيم کل آراي ماخوذه در شهر تهران کمي بيش از 2 میلیون و 862 هزار بوده است و اين در حاليست که منابع حکومتی ميزان مشارکت مردم را در پایتخت حدود 50٪ اعلام کرده اند.
طبق آخرین آمارها تعداد واجدین شرایط رای دادن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و در خوشبينانه ترين حالت اگر به آمار هاي که خود رژيم داده است اتکا کنيم، ميزان مشارکت حدود 36٪ بوده و به عبارت ديگر بیش از 64٪ از مردم تهران انتخابات نمايشي رژيم را تحريم کرده اند.
همچنين طبق آمارهاي ارائه شده از سوي منابع رسمي رژيم در انتخابات سال 1388 تعداد کل آراي صحيح در شهر تهران 7.405.839 بوده است و ميزان مشارکت در آن سال بيش از 85٪ درصد اعلام گرديد که با توجه به نتايج يک جانبه اعلام شده، وجود تقلب از سوي حکومت طبق اين آمارها در آن سال کاملاً مشهود بود و اين خود ثابت مي‌کند که هيچ گاه نبايد در حيطه مسائل انتخابات به رژيم اعتماد کرد.
در پايان مي‌توان گفت ميزان مشارکت عمومي در انتخابات سال 1392 حدأقل 50٪ نسبت به چهار سال گذشته کاهش يافته است و اگر انتخابات شوراي شهر و روستا و در بعضي نقاط انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با انتخابات رياست جمهوري 1392 برگزار نمي‌شد به احتمال بسيار زياد مشارکت عمومي حتي به 25٪ هم نمي‌رسيد.
رأي به روحاني را نيز مي‌توان در چهارچوب انتخاب ميان بد و بدتر از سوي أکثريت قشر متوسط جامعه که از تحريم‌ها آسيب فراواني ديده اند، تعريف کرد.

Advertisements

اخبار بحران گریبانگیر فاشیزم دینی در آستانه انتخابات


در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم، همگان آنچه در چنته و در درون داشتند به بیرون پرتاب کردند.
اپوزیسیون واقعی رژیم دگر بار بر تحریم و تخریب نمایش حکومت تاکید کرد، که کمابیش بازتاب خود را در تظاهرات موضعی برخی شهرها خود را نمایان کرد.
برای نخستین بار باندی از خود رژیم خواستار تحریم  فعالانه آن شد. فاحشه سیاسی خاتمی و شرکاء به شرکت در آن شعار دادند. هرچند که هیزم تر آنها تنور فاشیزم دینی را دیگر گرمی نمیبخشد.
خامنه ایی برای اولین بار به صحنه آمد و علیرغم شعارهای سالیان گذشته، اذغان کرد که حتی بسیاری شرکت کنندگان محدود در سلسله نمایشهای انتخاباتی رژیم، با حکومت  آخوندی زاویه داشته و آن را رد میکنند. وی التماس کرد که برای «ایران» به صندوقهای تقلبش بشتابند که تفی سربالا و لگدی محکم به قبر خمینی دجال بود.
چکیده اخبار از سایتهای همبستگی ملی، ایران پرس نیوز و مجاهد:

 ”نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران“
سه شنبه شب گذشته، جوانان هنگام خروج از استاديوم آزادی شعار می دادند ”نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران“. بنا به اين گزارش مزدوران گارد ويژه سراسيمه به شعار دهندگان يورش بردند.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 بنا برگزارشات رسيده روز شنبه 18خرداد جوانان معترض شهرک غرب تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می دادند زندانی سياسی آزاد بايد گردد و انتخابات پوشالی تحريم بايد گردد. اين اعتراض با استقبال مردم شهرک غرب تهران مواجه شد. مأموران سرکوبگر انتظامی در هراس ازگسترش اين حرکت اعتراضی به سرعت وارد صحنه شدند.

تظاهرات جوانان در شيراز
 جوانان شيرازی شب گذشته بر اساس فراخوانهای قبلی در دروازه کازرون شيراز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آتش زدن تصوير خمينی در کرمانشاه
مردم کرمانشاه در يک حرکتی اعتراضی عکس خمينی جلاد را در يکی از خيابانهای اين شهر به آتش کشيدند. اين اقدام در حمايت از پيروان اهل حق صورت گرفت که اين روزها مورد اهانت و اذيت و آزار دژخيمان خمينی قرار می گيرند.

حذف رفسنجانی به توصيه يک مقام امنيتی
رفسنجانی در مورد رد صلاحيتش گفت: يک مقام ارشد امنيتی، برخلاف عرف و قانون، شخصاً در جلسه بررسی صلاحيتها در شورای نگهبان حضور يافت و اين شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرايط جسمی رأی به عدم احراز صلاحيت بنده دهند. وی افزود: هيچ وقت به خاطر مصالح نظام نخواسته ام با اختلاف و دعوا های سياسی وحدت جامعه مخدوش شود ولی برخی واقعيتها بايد در تاريخ ثبت شود.

بحران مهندسی انتخابات
به رغم حذف رفسنجاني، ولي فقيه ارتجاع با تشتت در باند خودش و با بحران در مهندسي انتخابات روبه روشده است. درحاليكه حداد عادل به دستور خامنه اي انصراف داده است، هم چنان باند خامنه اي برسر كانديداهاي متعدد درحال كشاكش هستند و در اين ميان انصراف عارف به نفع روحاني باعث نگراني باند خامنه اي شده است. با كنار رفتن محمدرضا عارف كانديداي باند مغلوب و تمركز آنها روي آخوند روحاني، نگراني خامنه اي شدت پيدا كرده و با تشديد جنگ گركها، آخوند محمد خاتمي رئيس جمهور سابق رژيم، حمايت خود را از آخوند روحاني اعلام كرد و خواستار حمايت باند مغلوب از وي شد.
از سوي ديگر، پاسدار شريعتمداري نماينده ولي فقيه ارتجاع در كيهان، در سرمقاله اين روزنامه وحشت رژيم را از مهار نشدن بحران برملا كرد و از كانديداهاي باند غالب خواست دست از رقابت با يكديگر بردارند و به غير از يكي از آنها كس ديگري در صحنه نماند وي ازجانب خامنه اي تاكيد مي كند كه پراکندگي نامزدها، شرط عقل نيست.
دراين ميان عوامل پاسدار رضايي و پاسدار جليلي در بوشهر با هم درگير شده اند كه با دخالت نيروي انتظامي پايان خاتمه يافته است.
درتهران چماقداران باند خامنه اي عوامل فريدون روحاني در ميدان وليعصر تهران و در بلوار كشاورز مورد حمله قراردادند و با آنان درگيرشدند.
ازسوي ديگر فائزه هاشمي در اولين اظهارنظر خود، پس از رد صلاحيت پدرش توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت وي را رد جمهوريت و اسلاميت نظام و يك اقدام برنامه‌ريزي شده خوانده است.
رسانه هاي باند مغلوب نوشتند: فائزه رفسنجاني به شرح جزيياتي از مراحل رأي‌گيري در شوراي نگهبان پرداخته وگفته است: هاشمي رفسنجاني اكثريت آراء را در شوراي نگهبان در اختيار داشته كه با مأموريت افرادي با هدف تغيير آرا به جلسه شوراي نگهبان ايشان رد صلاحيت مي‌شوند.

اعتراض عفو بین‌الملل به تشدید سرکوب در آستانه انتخابات
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. عفو بین‌الملل در این راستا از بازداشت‌های خودسرانه و افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران و منتقدان سخن می‌گوید.
به گزارش رادیو آلمان، سایت اینترنتی اشپیگل روز چهارشنبه (۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد) در گزارشی به وضعیت حقوق بشر در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پرداخته که اساس آن اطلاعات و داده‌های تازه سازمان عفو بین‌الملل است.
فیلیپ لوتار، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این رابطه از «تلاشی فضاحت‌بار برای خاموش کردن منتقدان» در ایران سخن می‌گوید. به گفته‌ی وی، این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در کارزار انتخاباتی نیز حقوق بشر را به‌شدت نقض می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین از بازداشت‌های خودسرانه در آستانه انتخابات اشاره می‌کند. طبق این گزارش در مواردی کسانی که اصلا هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته‌اند، به خاطر ابراز عقیده بازداشت شده‌اند.

لرزه کسادی احتمالی نمایش انتخابات بر پیکر رژیم
اذعان بی سابقه خامنه ای به کسادی انتخابات: حتی اگر با نظام اسلامی مخالفيد، رأی بدهيد!
نفرت و انزجار مردم از نمايش انتخابات آخوندی آن چنان ولی فقيه ارتجاع را سراسيمه کرده است که امروز ناچار شد به فضيح ترين شکل به کسادی انتخابات آخوندی اذعان کند و با التماس و تضرع به گدايی رأی از مردم بپردازد. خامنه ای گفت ”ممکن است بعضی بدليلی نخواهند از نظام اسلامی حمايت کنند، اما از کشورشان که می خواهند حمايت کنند.. همه بايد بيايند“
اين اظهارات ضعف آلود خامنه ای بيانگر وحشت او از خطر هولناکی است که بر اثر ورشکستگی نمايش انتخابات آخوندی در انتظار رژيم است. خامنه ای به زبان معکوس اين خطر را بيان کرد و گفت: ”حضور يکپارچه، ملت در انتخابات… موجب يأس دشمن، کاهش فشارها و از دست رفتن کارايی دشمن می شود“.
خامنه ای در قسمت ديگری از سخنان، در حالی که فقط دو روز به برگزاری نمايش انتخابات مانده است، باز به طرز کم سابقه يی از خط انقباض بی دنده و ترمز حمايت کرد و به مخالفت با زمزمه هايی پرداخت که از درون باند خودش مبنی بر عقب نشينی در عرصه بين المللی از جمله در مناظره سوم کانديداها بيرون زده بود. خامنه ای گفت: ”عرصه بين المللی، عرصه تعارف و رودربايستی نيست و هر قدر شما ضعف نشان دهيد و عقب بنشينيد دشمن جلوتر می آيد. بنابراين بايد در مقابل خواسته های نامشروع بيگانگان با قدرت ايستاد… بايد در راه پرعزتی که ملت و نظام انتخاب کرده اند عاقلانه و مدبرانه پيش رفت“. حمايت خامنه ای از خط بی دنده و ترمز «ايستادگی» در «عرصه بين المللی» که در طول نمايش انتخابات فقط دو کانديداها از مجموع 6کانديدای باقيمانده بر آن تأکيد می کردند، حمايت آشکار از اين کانديداها و پرتاب آخرين تيرهای ترکش حذف به جانب باندهای رقيب می باشد.
خامنه ای در همين حال برای كانديداها به خاظر اظهاراتشان در مناظرههای تلويزيونی خط و نشان كشيد و آنها را تهديد كرد كه بعد از انتخابات در مورد اظهارات آنها موضعگيری خواهد كرد و «الان وقتش نيست»!!!

اطریش | بحران رهبری در ایران


روزنامه اطریشی تریولر تاگس تسایتونگ به انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران پرداخته و مینویسد: یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کاندیداها در مناظره تلویزیونی به تبلیغ خود مبادرت کردند. ولی هیچ شوقی در رای دهندگان برای شرکت در این انتخابات مشاهده نمیشود. بسیاری از مردم انتخابات و کاندیداها را گزینشی دانسته که ارزش رای را ندارند. شرکت بالای مردم اتفاقا درست همان چیزی است که خامنه ایی برای تایید سیستم حکومتی اش به آن محتاج است. برای این هدف انتخابات شهر و روستا نیز در همین روز برگزار میشوند. رهبری ایران در هفته های گذشته تمام تلاشهای خود را برای به صحنه آوردن انتخاباتی آرام و بدون تظاهرات انجام داد. خامنه ایی قصد دارد از قیامهای خیابانی بمانند آنچه در سال ۲۰۰۹ انجام شدند، باید با تمام قوا جلوگیری کند.

آلمان | حکومت ایران مشکل اصلی


در جلسه بنیاد کنراد آدناوئر، اتاق فکر حزب حاکم دمکرات مسیحی درباره انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایران، که در ۷ ژويیه گذشته برگزار شد،  آقای روپرشت پولنتس، نماینده پارلمان فدرال از این حزب، که در مقام ریاست کمیته روابط خارجی پارلمان سالیان درازی است با مسایل ایران آشنایی و با سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل همکاری دارد، در سخنان خود گفت که ثبات سوریه بدون ایران ممکن نیست و باید ایران بخشی از راه حل باشد. با اینهمه شرایط سیاسی کنونی در ایران، این کشور را نه تنها بخشی از مشکل بلکه ایران خود مشکل اصلی است. وی از جمله به حمایت آشکار ایران از گروههای شبه نظامی حماس و حزب الله، تنها کشور مخالفت با «راه حل دوکشور»، اسراییل و فلسطینِِ، وضعیت فاحش افزای حقوق بشر ، امیال بمب اتمی و برنامه موشکهای بالیستیکی این حکومت اشاره کرد.
در این جلسه بانو سیلویا تلن باخ،‌ استاد و پژوهشگر حقوق جزایی در دانشگاه فرایبورگ بنیاد ماکس پلانک، گفته که رئیس جمهور در ایران ریاست قوه اجرایی را در اختیار دارد که میتواند از سوی دادگاه عالی و یا مجلس برکنار شود. در مقابل این رهبری دینی است که جایگاهی فراتر از قانون اساسی و در انتخاباتی غیر دمکراتیک و مذهبی برگزیده میشود. خانم تلن باخ ادامه داد که خطوط اصلی سیاست در این از سوی رهبر دینی تعیین میشوند.
در این نشست، مئیر جاودان‌فر روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، خطی میان تحصیل کرده ترین جامعه منطقه و رژیم ترسیم کرد. جایی که رئیس جمهور آن نه تنها هولوکاست را نفی بلکه موجودیت این کشور را برسمیت نمیشناسد. در حالیکه ایرانیان اسراییلی به زادگاه و فرهنگ ایرانی خود مفتخرند.
همچنین در این نشست بیژن خاجه پور که در تظاهرات اعتراضی سال ۲۰۰۹ دستگیر و زندانی شده بود،‌ اظهار امیدواری کرد که حسن روحانی انتخاب شده و مذاکرات هسته ایی را به پیش براند. روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی لابی رژیم در امریکا نیز به این جلسه آورده شد تا از وضع تحریمها علیه رژیم شکوه و شکایت کند.

سازمان خبرنگاران بدون مرز | انتخابات ایران غیر دمکراتیک و گزینشی


رادیو آلمان‌| سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد که تحت محدودیتهای کنونی حاکم بر ایران، انتخاباتی آزاد و دمکراتیکی نمیتواند برگزار شود. رژیم ایران تلاش دارد که با شدت دادن سانسور و مراقبتهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد، با همه ابزارهای موجود، از برپایی یک جنبش اعتراضی بمانند سال ۲۰۰۹ جلوگیری کند. بنا به گزارش این سازمان، بسیاری از خبرنگاران احضار و از آنان خواسته شده تا از کاندیداهای مورد اعتماد رژیم حمایت کنند. کنترل و مراقبت اینترنت نیز افزایش یافته تا از دسترسی به اخبار فیلتر نشده پیشگیری شود.

اخبار بحرانهای بین المللی رژیم


سی ان ان | تحریم صنعت پتروشیمی ایران
ايالات متحده آمريکا با تحت تحريم قرار دادن صنعت پتروشيمی رژيم ايران که منبع پر درآمدی برای اين کشور می باشد، اين رژيم را در نقطه آسيب پذير خود زير ضرب برد.
– وزارت خزانه داری آمريکا هشت شرکت پتروشيمی ايران را که متعلق به دولت بوده يا آنها را تحت کنترل دارد را در ليست سياه تحريمهای خود قرار داد.
-اين اولين باری است که واشينگتن تصميم به تحريم اين بخش از صنعت ايران گرفته است.
-کاخ سفيد گفت بعد از فروش نفت اين شرکتها دومين منبع درآمد برای تأمين مالی برنامه اتمی ايران می باشند.

خبرگزاری رویتر | فعاليتهای مظنون پاکسازی در يک مجتمع نظامی رژيم
ديپلوماتها گفتند که روز چهارشنبه سازمان انرژی اتمی ملل متحد در يک اشاره آشکار به فعاليتهای مظنون پاکسازی در يک مجتمع نظامی رژيم ايران، اذعان کرد که اگر اجازه دسترسی به اين محل را بيابد، ممکن است چيزی در آنجا پيدا نکند. آنها گفتند، هرمن ناکارتس، معاون دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، اين اظهارات را در خلال يک بريفينگ در پشت دربهای بسته به عمل آورد.
او در اين بريفينگ تصاوير ماهواره يی نشان داد که مشخص می سازد رژيم ايران اکنون، بخشی از اين موقعيت را آسفالت کرده است. اين عکس، جديدترين نشانه از آن چيزی است که مقامات غربی ظن دارند، تلاشی توسط رژيم ايران از اوايل سال گذشته تا کنون، برای جابه جا کردن يا مخفی نمودن هر گونه شواهدی در ارتباط با فعاليتهای غيرقانونی اتمی در پارچين… باشد.
يک ديپلومات که در اين جلسه حضور داشت گفت، ناکارتس در پاسخ به سؤالی گفت، با توجه به اقدامات مظنون پاکسازی، اين احتمال وجود دارد که آنها چيزی پيدا نکنند. ناکارتس هيچ اظهارنظر عمومی به عمل نياورد…

خبرگزاری فرانسه | آمريکا شرکت توتال را به خاطر رشوه دادن در ايران، ۳۹۸ ميليون دلار جريمه کرد
مقامات آمريکا اعلام کردند، روز چهارشنبه شرکت عظيم نفتی توتال فرانسه را به خاطر رشوه دادن به مقامات ايرانی جهت دريافت امتياز نفت و گاز به 398 ميليون و 200هزار دلار جريمه کرده اند.
توتال توسط وزارت دادگستری به خاطر نقض قانون فساد خارجی، مبلغ 245 ميليون و 200هزار دلار جريمه شد. همچنين کميسيون اوراق بهادار و مبادلات سهام، توتال را به خاطر سودجويی در اين کيس، مبلغ 153 ميليون دلار ديگر جريمه کرد.
خبرگزاری يونايتدپرس | اوباما منطقه پروازممنوع را مورد بررسی قرار می دهد
گزارش شده که باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا از پنتاگون خواسته تا طرحهايی را برای يک منطقه پروازممنوع در سوريه جهت قطع ارسال تسليحات از جانب روسيه و ايران به دمشق طراحی کنند. اما پنجره چنين گزينه يی به سرعت تنگ می شود. مسکو گفته است که چندين سيستم موشک دفاع ضدهوايی اس 300 را ارسال خواهد کرد…

خبرگزاری فرانسه | امريکا خواهان خروج حزب الله لبنان از سوريه شد
روز چهارشنبه، آمريکا خواهان خروج سريع نيروهای حزب الله لبنان از سوريه شد و می گويد نقش فعال آن در نبردهای سوريه يک ”تشديد فوق العاده خطرناک است“.
جين پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت، ”اين تشديد فوق العاده خطرناک و غيرقابل قبول است. ما خواهان اين هستيم که حزب الله نيروهايش را سريع از سوريه خارج کند“. او خاطرنشان کرد که نصرالله رهبر حزب الله اخيراً دخالت فعال خودشان در اين درگيری را مورد تأييد قرار داد.

خبرگزاری بلومبرگ | ژاپن واردات نفت از ايران را کاهش داد
 ژاپن سومين مشتری عمده نفت رژيم ايران، در ماه آوريل (فروردين و ارديبهشت) سال جاری، حدود ۷۵00 بشکه در روز از ايران نفت وارد کرده است، اين حجم نسبت به سال قبل که 189000 بشکه در روز بود، يک کاهش ۹6 درصدی را نشان می دهد. اين کاهش به نسبت ماه قبل از آن يعنی مارس 2013، عملاً 97 درصد بوده است.
از آنجا که تحريمهای اتحاديه اروپا، ارائه خدمات بيمه ای برای محموله های مربوط به رژيم ايران را ممنوع کرده اند، هند و کره جنوبی نيز به عنوان دومين وچهارمين مشتری نفت رژيم، طی ماههای اخير با سرعت بيشتری به کاهش واردات نفت از ايران ادامه می دهند.

آتش زدن پرچم خرچنگ نشان رژيم آخوندی در رمادی عراق
در جريان قيام روز گذشته جمعه مردم رمادی در استان الانبار عراق، مردم خشمگين که از تجاوزها و دخالتهای رژيم آخوندی در کشورشان به ستوه آمده اند. پرچم خرچنگ نشان اين رژيم را به آتش کشيدند.

خبرگزاری رويتر | مناظره يا دلقک بازی
نخستین مناظره انتخاباتی در ايران بر سر موضوع اقتصاد تبديل به هرج و مرج شد. وقتی که برخی از کانديداها به جای بحث درباره اقتصاد، به نيش زدن به نحوه سؤالات و شکل جلسه روی آوردند، به يک عصبانيت زنده در تلويزيون دولتی تنزل پيدا کرد.
تبادل خيره سرانه بين مجری و سه کانديدا تبديل به مضحکه وسيعی در ميان بينندگان ايرانی شد. کانديداها گفتند شکل برگزاری جلسه دلقک بازی بود.

يونايتدپرس بين‌المللي | رژيم ايران و حزب الله توطئه‌هاي خارجي خود را افزايش مي‌دهند.
مقامهاي نيجريه يي 3 لبناني را كه اعتراف كرده‌اند عاملان حزب الشيطان هستند، دستگير كردند. يك روز پيش از اين، دادستان كل آرژانتين، رژيم ايران را متهم به ايجاد يك شبكه جاسوسي در سراسر آمريكايي لاتين كرد. سه هفته قبل از آن نيز دو تن از عوامل نيروي قدس در كنيا محكوم به حبس ابد شدند.

سایت حکومتی عصر ایران | قطع واردات بنزین رژیم ایران از سوی عراق
منابع آگاه در صنایع نفتی عراق گفتند که این کشور پس از تحریم شدن شرکت ملی نفت ایران، واردات بنزین از ایران را قطع و واردات بنزین از دو شرکت توتال فرانسه و تسوشو ژاپن را جایگزین کرده است.
این گزارش با اشاره به فشار ایلات متحده بر حکومت مالکی برای قطع واردات نفتی از ایران، در ادامه می افزاید:”واشنگتن، دولت بغداد را به توقف خرید محصولات نفتی از ایران قانع کرد. ارزش این تجارت ماهانه 40 میلیون دلار بود. دو شرکت توتال فرانسه و تویوتا تسوشو از ابتدای ماه ژوئن 2013 تا پایان سال جاری میلادی به صادرات محصولات نفتی به عراق می پردازند “.

سایت حکومتی عصر ایران | بحران در روابط رژیم ایران با حماس
اوجگیری جنگ آزادیبخش در سوریه و با هرچه نزدیکتر شدن سقوط بشار اسد، دیکتاتور خونریز این کشور، اکنون بحران روابط بین حکومت آخوندی با بسیاری از متحدان اش، از جمله حماس آشکار تر شده است.
معاون وزیر خارجه حماس در مصاحبه ئی با روزنامه دیلی تلگراف به ”بد شدن“ روابط با حکومت آخوندی اذعان کرد. وی افزود:»من انکار نمی کنم که ایران از سال 2006 به ما کمک های مالی و غیر مالی می کرد. اما الان اوضاع مثل گذشته نیست و من نمی توانم بگویم (روابط ما با ایران) مثل گذشته طبیعی است. من الان نمی توانم بگویم ما با ایران در همکاری نظامی هستیم. من می توانم بگویم (کمک های مالی ایران) مثل سابق نیست. من نمی توانم به شما رقم دقیق بدهم. برای حمایت از انقلاب سوریه ما هزینه های خیلی زیادی دادیم“.
همچنین احمد یوسف » کی از مشاوران اسماعیل هنیه رئیس حماس در غزه با اشاره به فاصله گرفتن این گروه از رژیم آخوندی در ادامه به دیلی تلگراف می گوید:» ما اصلا از ایران که همواره ندای حمایت از مردم مظلوم و مقابله با دیکتاتورها را سر داده است، انتظار نداشتیم که از اسد این چنین حمایت کند“.

برنامه پرس‌ تی‌وی از ماهواره یوتل‌ست فرانسه قطع شد
پرس ‌تی‌وی آخوندي گزارش كرد، يكبار ديگر پخش برنامه هاي اين تلويزيون رژيم مورد تحريم ماهواره هاي بين المللي قرار گرفت و قطع شد.

منابع | ایران پرس نیوز، همبستگی ملی، مجاهد

کاندیداهای ریاست جمهوری رژیم در لیست متهمان دادستانی آرژانتین


شپیگل. آلمان | بنا به کیفرخواست دادستانی آرژانتین، ماموران رژیم ایران در کشورهای برزیل، کلمبیا، اوروگوئه، شیلی، گینه، ترینیداد، توباگو و سورینام رخنه و به برپایی شبکه‌ای پنهان اقدام کرده اند.
لیست دادستانی آرژانتین، حاوی نه نام، هشت ایرانی و یک لبنانی است. از جمله: محسن ربانی، رایزن فرهنگی پیشین سفارت در آرژانتین؛ محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه و کاندید انتخابات ریاست جمهوری آتی این رژیم؛ علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین خارجه و کاندید انتخابات ریاست جمهوری آتی این رژیم؛ علی اکبر رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین و یکی از ثروتمندترین افراد در این کشور؛ احمد وحیدی، وزیر کنونی دفاع؛ علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق؛ هادی سلیمان پور، سفیر سابق در آرژانتین.
دادستانی آرژانتین این افراد را آمران حمله‌های تروریستی در این کشور میداند. در ۱۸ ژولای ۱۹۹۴ یک بمب جاسازی شده در یک اتوموبیل مرکز کلیمیان آمیا را تخریب کرد. در این بمب گذاری ۸۵ تن کشته و بیش از ۲۰۰ تن زخمی شدند. ده سال پس از این واقعه، تحقیقهای قضایی به جایی نرسیده اند. رئیس جمهوری پیشین آرژانتین نستور کیرشنر در سال ۲۰۰۵ ناتوانی ادارههای این کشور را مقصر آن دانست.
حمله تروریستی به مرکز کلیمیان تنها عملیات تروریستی که بازپرسان آرژانتینی، رژیم ایران را مسئول آنان میدانند، نماند.
در ۱۷ مارس ۱۹۹۲ طی یک عملیات انتحاری بوسیله اتوموبیل سفارت اسراییل در بوئنوس آیرس را هدف قرار داد. این حمله ۲۹ کشته و ۲۵۰ زخمی بجای گذاشت. اداره‌های آرژانتینی فرمانده حزب الله عماد مقینه را طراح این عملیات دانست. آنزمان نیز بازپرسان به تحقیق درباره یک شبکه جاسوسی رژیم ایران در مناطق مرزی میان آرژانتین، برزیل و پاراگوئه پرداختند. دولت آرژانتین چندین متهم را نام برد که تحویل داده نشدند.
در ۱۹ ژولای ۱۹۹۴ تنها یک روز پس از حمله علیه مرکز فرهنگی کلیمیان در بوئنس آیرس، یک هواپیمای مسافربری شرکت آلاس کریسکاناس، مدت کوتاهی پس از ستارت در پاناما منفجر شد. همه ۲۱ سرنشین جان باختند، از جمله ۱۲ تن مسافر کلیمی. تنها هویت یک مسافر تشخیص داده نشد. یک جوانی که خود را جمال لیا نامیده بود. تا امروز هیچ چیز درباره او روشن نشده است.
دادستان آرژانتین، نیسمن، در کیفرخواست خود، حکومت ایران را همچنین متهم به طرح تروریستی علیه فرودگاه کندی در نیویورک میکند. در سال ۲۰۰۷ اداره‌های امنیتی دو تن که از کشور آمریکای جنوبی گینه میامدند دستگیر کردند. یکی از این دو، عبدالقدیر، بعدها اقرار کرد که برای سازمان جاسوسی ایران به جمع آوری اطلاعاتی اقدام میکرده و آنها را مرتب به سفارت حکومت ایران در ونزوئلا ارسال کرده است. او ماموریت نفوذ در ارتش و پلیس گینه داشت.
به گزارش نیسمن، القدیر نیز توسط دیپلمات سابق ایرانی، ربانی عضوگیری شده بود. با اینهمه تا کنون تنها القدیر و همکارش تنها افرادی هستند که پشت میله‌های زندان بسر میبرند.