سینما | «Seven Psychopaths»


داستان: نویسنده هالیوودی، مارتی، ( کالین فارل) دچار بحران نویسندگی است. برای فیلمنامه جدیدش، هفت دیوانه، تنها تیتراش را نوشته. بدون هیچ ایده ایی، با یک شیشه شراب، جلوی برگ سپیدی نشسته. این بحران آنقدر او را آزار میدهد که به مشروب پناه میبرد. شانس مارتی در دوستی، بیلی، است که همیشه با ایده های جدید به یاری او میاید. بیلی، خرج زندگی اش را با سگهای دزدیده شده درمیاورد. همدست بیلی، هنکس، پس از دزدیدن سگها، آنها را به صاحبشان برگردانده و مزد خوبی برایش دریافت میکند. داستان زمانی خطرناک میشود که آنها سگ یک گانگستر دیوانه، چارلی را میدزدند. پس از اینکه مارتی به دوست دخترش توهین میکند، او مارتی را از خانه بیرون میاندازد. بدین ترتیب مارتی بطور ناخواسته وارد درگیری دوستانش با گانگستر شده و از سوی وی تعقیب میشود. ..

صحنه نخست فیلم، مسیر آن را تعیین میکند. در این صحنه کوتاه، دو قاتل مافیا درباره قتل بعدی و جزئیات تکنیکی آن گفتگو میکنند. صدای تیر: یک مرد نقاب زده پیدایش شده و آهسته خود را نزدیک کرده و از پشت به سر آنها شلیک میکند…
داستان فیلم به جالبی فیلم „Pulp Fiction» هست. Comedy, Crime Fiction

امتیاز:

*****

Advertisements