تنها یک زن بود! | پشت پرده قتل و تجاوز دانشجوی زن آلمانی توسط پناهنده نمای ایرانی


چپ | قاضی زن آلمان راست | حسین ک تحت مراقبت مامور دادگاه

برگردان خبر به پارسی از من

روزنامه معتبر فرانکفورتر آلگماینه به تاریخ 27 ژانویه 2018 آورده  است:

در پروسه دادگاه علیه حسین ک. رابطه ناهنجارش درباره زن آشکار شد.

روز 28تم دادگاه جزایی علیه مردی که در سن نوجوانی خود خوانده پاییز 2015 به آلمان پناهنده شده  و در اکتبر 2016 دانشجوی زن دانشگاه شهر فرایبورگ را در کنار رودخانه وحشیانه تجاوز و به قتل رسانده است، ادامه دارد.هر چه روند قضایی ادامه می یابد، دادگاه پی میبرد که چگونه متهم با شهادت دروغ قصد داشته تا اتهام خود را به پرتوی نور ملایمی بکشاند.
روز پنجشنبه دو پلیس جنایی یونان از کورفو به آلمان آمده اند تا درباره کردارهای جنایی متهم پیش از پناهندگی در آلمان شهادت دهند.
حسین ک در دوران پناهندگی در یونان در سال 2013 از یک دختر دانشجوی یونانی دزدی وتلاش داشته او را به قتل برساند.
حسین ک. پس از دستگیری در آلمان معتجبانه از پلیس جنایی مامور بازرسی قتل می پرسد چه خبر است او فقط یک زن بود!!

 

 

Advertisements

مملکت به به و چه چه


در همان ماههای بهار زود گذر آزادی، نخستین کتاب سیاسی ام را از کتابفروشی خیابانی خریدم. «وقتی مارکسیستها تاریخ می نویسند»، به قلم مجاهد شریف واقفی.
تا آن روز هیچ شناخت درستی بجز دست به دست کردن آرم سازمان و تفسیر کودکانه با بچه های محل از آن، نداشتم. تنها بخاطر پدرم آنرا تهیه کردم. تا خود بخوانمش.
در هنگام کودتای  28 مرداد، او مصدقی و ساکن فیشر آباد تهران بود. پدر دستگیر و دار و ندار مادی اش را از دست و دو سال مهمان زندان شهنشاه وحزب توده را مقصر سرنگونی مصدق می دانست. برای من مارکسیست حزب توده بود و من بالطبع ضد آن.
بخاطر موضع گیریهای سیاسی پدرم بود که من در دامان ضدانقلاب حاکم، خمینی جلاد نیافتادم. او تا مرگ ملی بود و نه مذهبی.
چند ماه پیش از رفتن شاه، هواداران شاه، از جمله ساکنین خیابانهای نفت و ظفر و میرداماد و خلاصه از بعد جغرافیایی نیز نزدیک به شاهنشاه، خانه های خود را تبدیل به بوتیک کرده و تا زیر پیراهن و جوراب و شال و کلاه خود را به بهای ارزان به فروش گذاشتند.
خلاصه خمینی آمد و شب شد.
پس از سرنگونی شاه گله های حزب فقط حزب ا لله بر در و دیوار مستراحها ی مسجد، اعلام وجود و خود را با چماق و تپانچه به سطح جامعه تحمیل کردند.
آخر هفته ها مردم بجای پیک نیک و رفتن به پارک و فضای سبز و یا دست کم برپایی مهمانی خانوادگی، با هم به گورستان می رفتند و تکه زمین سوت و کور تنها گورستان بزرگ شهر تهرون بهشت زهرا، شهری برای خود شد.
لباسهای رنگارنگ دهه هفتاد میلادی جای خود را به پیراهن ها و چادرهای سپید و سیه دادند. پولاریزم سیاسی نیز پس از بهار زود گذری، با فاشیزم مطلق دینی جایگزین گردید.
حزب فقط حزب اللهی ها حتی در پس کوچه ها نیز انقلابیها را به گلوله بستند و اکثریت ملت هراس کرد و تماشاچی شد.
ملت چنان به مرگ خو گرفتند که با یک پاکت تخمه، در سوگ سینما و فیلمهای دیدنی غربی، به تماشای اعدام رفتند. تا که مرگ سراسر جامعه را در بر گرفت.
حزب فقط حزب الله شناکنان در دریای خون بهترینان روی زمین، قهقهه پیروزی سر دادند. و ملتی که ناچار به تن فروشی، کارتن خوابی، گورخوابی، بیکاری، فروش اعضای بدن، فرزند…شد، بجای چاره کار خود، گریبان کفن آنانی را گرفت که جان خود را برای زندگی بهتر او فدا کردند و یا ناچار به ترک میهن شدند.
اکنون ولی. که پیروز شد و که شکست خورد؟
آنانی که دار و ندار خود را برای ایران زمین نثار کردند، در تاریخ انسان جاودانه شدند.
آنانی که ناچار به ترک میهن گردیدند، الباقی عمر خود را یا در برون کشور برای رستگاری کشور خرج کردند و یا دست کم در آزادی سیاسی و بهروزی بسر بردند.
حزب فقط حزب الله با نابودی ایران و  ایرانی، حاکم گورستان شد. نشسته بر تلی از خاکستر روبروی ملتی تشنه به خونش.
ملت تماشاچی بهای سکوت و منفعت طلبی خود را روزانه پرداخت و می پردازد و دادش به آسمان بلند است.
آری، فاشیزم دینی حاکم هم اکنون پیش از سرنگونی محتوم خود شکست خورده است.
و
ما جاودانه و پیروزیم.

گرافیک |نه به گرسنگی، نه به انتخابات فرمایشی خامنه ای


تحریم انتخابات فرمایشی خامنه ایی، وظیفه ملی، میهنی، انقلابی و گامی مدنی در راستای سرنگونی فاشیزم دینی حاکم بر میهنمان است.

Hunger_Iran

گرافیک | نه به کودکان خیابانی، بایکوت انتخابات فرمایشی خامنه ایی


بایکوت نمایش انتخاباتی خامنه ایی، وظیفه ملی، میهنی، انقلابی، گامی ضروری در رهایی از حکومت آخوندی

Boycott

نه به سرکوب زنان | نه به انتخابات فرمایشی خامنه ایی


گرافیک اعتراض به سرکوب زنان در بایکوت انتخابات نمایشی خامنه  ایی

Dont_Vote

گرافیک | دشواری انتخاب در نمایش انتصاب حکومت آخوندی


این گرافیک به همه آنانی که قصد دارند در نمایش انتصاب حکومت آخوندی شرکت جویند، در گزینش صندوق رای یاری میرساند.

Selection

کارت تبریک پوتین به اوباما


کارت تبریکی که به مناسبت سال نوی میلادی ۲۰۱۶ پوتین با اشاره با برجام برای اوباما فرستاد

Putin_Khamenei